Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

 

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

---- 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen:

PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA (RESURSSIOPETTAJA)

ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus.

Tehtävä sijoittuu Kemijärven kaupungin kolmelle eri peruskoululle. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Opetustunteja lukuvuonna 2020 - 2021 on 26 h/viikko ja opetusvelvollisuus on 24 h/viikko. Resurssiopettaja toimii pääasiassa samanaikaisopettajana luokan-, aineenopettajan tai erityisluokanopettajan työparina. Opetettavina aineina ovat kaikki perusopetuksen oppiaineet. Suunnitelmien tarkentuessa tehtävä voi sisältää myös yläkoulun tunteja.

Hakijan eduksi katsotaan erityispedagogiikan erikoistumisopinnot.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta. 

Hakemus toimitetaan 30.7.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 302318) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä RESURSSIOPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Särkelän koulun koulunjohtaja Teija Varrio-Majava, teija.varrio-majava@kemijarvi.fi.

---

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

YÖHOITAJAA

ajalle 10.8. - 31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Tehtävän sijoituspaikkana on kuntoutusyksikkö Karpalo.

Yöhoitajan työtehtäviin kuuluu turvata asukkaiden turvallisuus ja tarvittava hoito yöaikana sekä turvata asukkaiden nukkumisrauha. Yöhoitaja vastaa asukkaiden kutsuhälytyksiin. Yöhoitaja avustaa, ohjaa ja tukee asukasta yksilöllisesti ja tasavertaisesti selviytymään arjen haasteissa. Yöhoitaja ohjaa asukkaita toimintakyvyn ylläpitämisessä, terveellisissä elintavoissa ja elämänhallinnassa sekä vastaa omalta osaltaan asukkaan/asiakkaan lääkehoidon suunnittelusta, toteutuksesta ja voinnin seurannasta.

Arvostamme aitoa kiinnostusta ja työkokemusta mielenterveysasiakkaiden parissa tehdystä työstä. Työskentelet työyhteisön jäsenenä, mutta kykenet myös itsenäisiin päätöksiin. Kannat vastuuta, tartut innoissasi uusiin haasteisiin ja haluat kehittää toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan kelpoisuus tai vastaava aikaisempi koulutus. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 31.7.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 304331) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä YÖHOITAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Tuula Valkola p. 040 139 8228 tai tuula.valkola@kemijarvi.fi.

----

 

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi