Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

---- 
Kemijärven kaupungin palvelukseen haetaan uudelleen aikaisemmat hakemukset huomioiden:

LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAA

virkaan 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.

Kemijärven tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa liikelaitoksen toimintaa ja vastata sen kehittämisestä ja taloudesta. Liikelaitos tuottaa tila-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluita. Lisäksi liikelaitos huolehtii kaupungin tilaamista rakennusten peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden rakennuttajapalveluista sekä hallinnoi kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden palvelutoimintaa.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja käytännön kokemusta johtamisesta. Lisäksi tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä on kiinteistö- ja talousosaaminen. Hakijalle katsotaan eduksi hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 18.9.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 241631) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa:
kaupunginjohtaja Atte Rantanen puh. 040 726 6601 atte.rantanen@kemijarvi.fi tai kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lea Koskela puh. 040 523 0002 lea.koskela@kemijarvi.fi.

----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJAA

ajalle 7.10.2019 - 31.7.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja toimii vuorohoitoryhmässä.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää varhaiskasvatustoimintaa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnonosilla.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 27.9.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 250165) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä VAKA LASTENHOITAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen p. 040 861 6486 tai marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi.

 ----
 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

OSASTONHOITAJAA

virkaan 1.11.2019 alkaen toistaiseksi.

Osastonhoitaja vastaa kahden ison yksikön (30-paikkaisen vuodeosaston ja avoterveydenhuollon) hoitotyön osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä sekä potilasturvallisuudesta näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen. Lisäksi tehtäväkuvaan kuuluu yksikköjen toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöhön.

Odotamme sinulta vahvaa otetta hoitotyön kehittämiseen, innovatiivisuutta ja paineen sietokykyä. Arvostamme aloitteellisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti. Edellytämme sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoa ja työkokemusta lähiesimiestyöstä tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteen tutkintoa täydennettynä lähiesimiestutkinnolla ja -työkokemuksella.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 7.10.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 249475) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä OSASTONHOITAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa terveyskeskusylilääkäri Anne Poropudas, 0040 527 6814 tai anne.poropudas@kemijarvi.fi.

 -----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

KAHTA (2) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

1.11.2019 alkaen toistaiseksi.

Tehtävissä edellytetään varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista sekä työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005).

Maksamme rekrytointilisää 300 €/kk vuoden ajan kaupunginhallituksen päätöksen 24.6.2019 § 240 mukaisesti kelpoisuusehdot täyttäville varhaiskasvatuksen opettajille.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 4.10.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 249369) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä VAKA OPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen P. 040 861 6486, marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

KAHTA (2) APULAISOSASTONHOITAJAA

virkaan 1.11.2019 alkaen toistaiseksi. Virkojen sijoituspaikkoina ovat kotihoito ja vuodeosasto.

Kotihoito:
Kotihoitoon sisältyvät kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotihoidon tukipalvelut. Kotihoidon tavoitteena on tarjota hoitoa, hoivaa ja apua asiakkaan itsenäiseen selviytymiseen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita. Kotipalvelussa on käytössä mobiili-toiminnanohjausjärjestelmä.

Vuodeosasto:
30-paikkaiselle vuodeosastolle. Osastolla hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa sekä pitkäaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat mm. päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon sekä ennalta sovitusti tutkimuksia edeltäviin valmisteluihin.

Apulaisosastonhoitajien tehtäväkuvaan kuuluu kliinisen työn lisäksi hallinnollisia tehtäviä. Hallinnollisia tehtäviä ovat mm. yksikön päivittäisen toiminnan organisointi, työvuorosuunnittelu, perehdyttäminen, tiedottaminen ja toiminnan kehittäminen sekä asiakasyhteistyö.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti. Edellytämme sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista koulutusta. Eduksi katsomme soveltuvan hallinnon alan lisäkoulutuksen ja/tai kokemuksen esimiestyöstä.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 7.10.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 249374) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä AOH KOTIHOITO ja/tai AOH VUODEOSASTO.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Lisätietoja antaa terveyskeskusylilääkäri Anne Poropudas, 040 527 6814 tai anne.poropudas@kemijarvi.fi.

-----

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi