Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

PÄIVÄKODIN JOHTAJAA

1.4.2019 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään kuuluvat ensisijaisesti toimiminen päiväkodin lähiesimiehenä sekä pedagogiikan johtaminen kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen linjausten mukaisesti.

Tehtävissä edellytetään kokemusta esimiestyöstä, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innostunutta asennetta kehittämistyöhön.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuslain 26 §:ssä tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto ja riittävä johtamistaito. Kelpoisuusvaatimuksena noudatamme myös varhaiskasvatuslain 75§ mukaista siirtymäsäädöstä.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus, joihin on liitetty kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä ansioluettelo toimitetaan 22.3.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”PÄIVÄKODIN JOHTAJA”

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen p. 040 861 6486 tai marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi

--------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

ajalle 1.4.2019 - 12.1.2020. Määräaikaisuuden peruste on viransijaisuus.

Sosiaalityöntekijä työskentelee työikäisten palveluissa. Työtehtävänä on työllisyysyksikön asiakkaiden aikuissosiaalityö. Sosiaalityöntekijä toimii oman alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijaverkostoa ja toimii tiiviissä yhteistyössä työllisyysyksikön kuntoutussairaanhoitajan ja -lääkärin kanssa. Työhön sisältyy mm. palvelutarvearvioiden, asiakassuunnitelmien, aktivointisuunnitelmien ja sosiaalisten tilanteiden selvitysten laatiminen. Tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon palvelujen (mm. sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta) järjestäminen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen kuuluu myös tehtäviin.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, valmiutta laaja-alaisiin tehtäviin sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi työtehtävien hoitamisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus, joihin on liitetty kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä ansioluettelo toimitetaan 19.3.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”SOSIAALITYÖNTEKIJÄ”.

Lisätietoja antaa ajalla 5.3. - 8.3.2019 työllisyyskoordinaattori Heli Björkman p.040 704 7640, heli.bjorkman@kemijarvi.fi ja ajalla 11.3. - 19.3.2019 johtava sosiaalityöntekijä Merja Onkamo p. 040 189 9062, merja.onkamo@kemijarvi.fi

-------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA VUOSILUOKILLE 1 - 6

15.4.2019 alkaen toistaiseksi. Palvelussuhteen alkaessa tehtävän sijoituspaikkana on Hillatien koulu.

Opetustunteja lukuvuonna 2019 - 2020 on yhteensä 24 h/viikko. Opetustunnit koostuvat vuosiluokkien 1 - 2 ja 5 - 6 tunneista sisältäen käsityön (pehmeät materiaalit), ruotsin ja liikunnan opetusta sekä luokanvalvojuuden.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus, joihin on liitetty kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä ansioluettelo toimitetaan 28.3.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”TUNTIOPETTAJA 1-6”.

Lisätietoja antaa perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen 040 589 1342, ilpo.tervonen@kemijarvi.fi.

-------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle Hyvinvointikeskus Lapponiaan haetaan:

LABORATORIOHOITAJAA TAI NÄYTTEENOTTAJAA (sairaanhoitaja tai lähihoitaja)

ajalle 3.6. - 30.8.2019 jatkuvana hakuna. Määräaikaisuuden perusteena on vuosilomien sijaisuus.

Haemme ensisijaisesti bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa näytteenottoon, asiakaspalveluun, näytteiden esikäsittelyyn ja analytiikkaan sekä toissijaisesti näytteenottajaa.

Bioanalyytikko-opiskelijat, joilla on 140 opintopisteen opinnot ja perusterveydenhuollon laboratorioharjoittelu suoritettuna voivat työskennellä laboratoriohoitajan sijaisena.

Alle 140 opintopistettä suorittaneet bioanalyytikko-opiskelijat, sairaanhoitajat tai lähihoitajat voivat työskennellä asiakaspalvelussa/näytteenotossa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet palvelussuhteen kestosta. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti ja bioanalyytikko-opiskelijoiden osalta vähintään 140 opintopisteen suoritus laboratoriohoitajan sijaisuudessa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja hakemuksen toimittamisesta ja töiden aloittamisesta antaa osastonhoitaja Maarit Valkonen p. 040 718 6542.

- - - - -

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin ajalle 1.3. - 31.8.2019 jatkuvana hakuna.

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa ja akuuttiosastolla. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta kiinnostusta ikäihmisten hoitoon, reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemuksen toimittamisesta ja töiden aloittamisesta lisätietoja:

Osastonhoitaja Liisa Elfving, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotihoito, puh. 040 820 6906
Hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä, puh. 040 480 6093

- - - - - -

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJAA

ajalle 15.4. - 11.10.2019. Määräaikaisuuden peruste on vuorotteluvapaan sijaisuus. Palvelussuhteen alkaessa tehtävän sijoituspaikkana on kotipalvelu.

Kotipalvelun asiakkaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä. Hoiva ja hoito tapahtuvat asiakkaiden omissa kodeissa. Lähihoitajan työtehtäviin kotihoidossa kuuluu asiakkaan perushoidossa avustaminen kuntouttavalla työotteella asiakkaan omia voimavaroja tukien. Työ on monipuolista ja itsenäistä. Lähihoitajan työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tarvittaessa tukipalveluiden järjestäminen yhdessä tiimin sairaanhoitajien ja lääkärin kanssa. Kotipalvelussa on käytössä mobiili toiminnanohjausjärjestelmä. Työ on 3-vuorotyötä.

Toivomme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia yksin että osana moniammatillista tiimiä. Työ edellyttää ajokorttia ja mielellään myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti. Lisäksi hakijan on täytettävä vuorotteluvapaalaissa (30.12.2002/1305) asetetut sijaista koskevat määräykset.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus, joihin on liitetty kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä ansioluettelo toimitetaan 3.4.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ”LÄHIHOITAJA”.

Lisätietoja antaa kotihoidon osastonhoitaja Riitta Kerkkä 040 820 6906, riitta.kerkka@kemijarvi.fi.

- - - - -

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat 2019

Vuosina 2002-2003 syntyneiden koululaisten ja vuosina 1996-2001 syntyneiden opiskelijoiden kesätyöt Kemijärven kaupungissa haettavana 25.3.2019 saakka sekä 500 euron opiskelijatyöllistämistuki vähintään kuukauden työllistämisestä kemijärveläisille yrityksille/ yhteisöille 31.5.2019 saakka. Hakulomakkeita saa kaupungin kotisivulta, kirjastosta, kouluilta sekä Palvelupiste Sortteerista. Lisätietoja paikoista hakulomakkeiden liitteenä. Hakemukset vastaanotetaan työllisyysyksikköön, yhteystiedot hakemuksessa.

Koululaiset

Opiskelijat

Työllistämistuki

 

 

- - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi