Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

---- 

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätytö 2020

Vuosina 2003-2004 syntyneiden koululaisten ja vuosina 1997-2002 syntyneiden opiskelijoiden kesätyöt Kemijärven kaupungissa haettavana 16.3.2019 saakka sekä 500 euron opiskelijatyöllistämistuki vähintään kuukauden työllistämisestä kemijärveläisille yrityksille/ yhteisöille 31.5.2019 saakka.

Hakulomakkeita saa kaupungin kotisivulta, kirjastosta, kouluilta, etsivästä nuorisotyöstä sekä Palvelupiste Sortteerista.

Lisätietoja paikoista hakulomakkeiden liitteenä. Hakemukset vastaanotetaan työllisyysyksikköön, yhteystiedot hakemuksessa.

----

 Kemijärven kaupungin hyvinvointipalvelualueelle haetaan:

 PSYKOLOGIA

 virkaan 1.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Perhe- ja mielenterveysklinikassa on yhdistyneenä perheneuvola, mielenterveystoimisto ja A-klinikka. Psykologien tehtävissä painottuvat tutkimusten tekeminen, terapiatyö ja keskustelut asiakkaiden kanssa sekä konsultaatio eri tahoille. Psykologi tekee runsaasti yhteistyötä päivähoitoon, kouluille sekä työllisyyden hoitoon ja kehitysvammapalveluihin. Psykologi tekee vastaanottotyötä ja toimii verkostojen asiantuntijajäsenenä.

Arvostamme joustavuutta, hyvää vuorovaikutustaitoa, kykyä itsenäiseen työhön, oma-aloitteellisuutta sekä yhteistyökykyä. Psykologin tehtävänkuva on monipuolinen, joten pidämme tärkeänä työn kehittämistä. Yksikössämme olemme kehittäneet Käynti kerrallaan - terapiamuodon ja uudet asiakkaat tulevat työmuodon mukaisesti palveluumme.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena psykologin virkaan on oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettuna laillistettuna psykologina. Hakijalta edellytetään työkokemusta kehitysvammaisten psykologipalveluista.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 21.2.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 276225) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä PSYKOLOGI.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa perhe- ja mielenterveysklinikan johtaja Pertti Virta p. 040 565 6064 pertti.virta@kemijarvi.fi.

----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

VIITTÄ (5) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

1.4.2020 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Tehtävissä edellytetään varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista sekä työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005).

Maksamme rekrytointilisää 300 €/kk vuoden ajan kaupunginhallituksen päätöksen 24.6.2019 § 240 mukaisesti kelpoisuusehdot täyttäville varhaiskasvatuksen opettajille.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 13.3 2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (276679) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä VAKA OPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen P. 040 861 6486, marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi.

------

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi