Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

 

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

---- 

Kemijärven kaupungin tilapalvelut liikelaitokseen haetaan:

ISÄNNÖITSIJÄÄ

virkasuhteeseen 3.8.2020 alkaen toistaiseksi.

Isännöitsijän vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnoinnista niin teknisten kuin hallinnollisten tehtävien hoitamisesta. Tehtäväkenttään kuuluu mm. rakennusten kunnon seuranta, hoito- ja ylläpitotöiden suunnittelu, vuokraustoiminta ja talousasiat sekä valmiusasiat. Isännöitsijä sijoittuu liikelaitoksen tilapalvelut vastuualueelle ja sen johtotehtävään. Lisäksi isännöitsijä toimii toimitusjohtajan varahenkilönä.

Isännöitsijän rooli liikelaitoksen toiminnan kannalta on merkittävä. Virkaan valittavalta odotetaan tehtävän vaatimaa osaamista, työajoissa joustamista, laadukasta asiakaspalvelua ja työhön sitoutumista.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä isännöitsijän tutkinto tai riittävä aikaisempi työkokemus isännöitsijän tehtävistä. Lisäksi tehtävässä edellytetään alan työkokemusta vähintään kolmelta (3) vuodelta.

Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 26.6.2020 klo 12 mennessä Kuntarekryyn (työavain 299125) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä ISÄNNÖITSIJÄ.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö p. 040 610 9738 tai esa.poylio@kemijarvi.fi.

 

----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan: 

KOLMEA KOULUNKÄYNNINOHJAAJAA

ajalle 3.8.2020 - 5.6.2021. Määräaikaisuuden perusteena on tilapäinen työvoiman tarve määräajalle koulujen yhdistymiseen saakka.

Palvelussuhteen alkaessa tehtävät sijoittuvat joko Hillatien koululle, Särkelän koululle tai Isokylän koululle. Koulunkäynninohjaajien ensisijainen tehtävä on toimia aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Koulunkäynninohjaajan tehtäviin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana kuuluu kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotehtäviä, jonka tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren itsenäistymistä ja oppimiskykyä. Koulunkäynninohjaajan tehtäviin kuuluvat oppilaiden tukeminen erilaisissa oppimistilanteissa sekä luokkahuoneessa että muissa oppimisympäristöissä. Tehtäviin kuuluvat myös oppilaiden valvontatehtävät välitunneilla, odotustunneilla sekä erilaiset järjestelytehtävät, joita koulun arjessa on. Koulunkäynninohjaaja työskentelee kaikenikäisten peruskoululaisten kanssa.

Tehtävässä toimivalta odotetaan yhteistyökykyä ja kykyä huomioida moninaiset oppimisen haasteet sekä oppilaiden yksilöllisyys. Tehtävään valitulta edellytetään joustavuutta työtehtävien suhteen sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Eduksi lasketaan kokemus alkuopetusikäisten oppilaiden ohjaamisesta sekä kokemus aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksesta. Särkelän osalta eduksi lasketaan myös kokemus erityisen tuen oppilaiden ohjaamisesta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme viiden (5) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai muu tutkinto, jolla on hankittu koulunkäynninohjaajan tehtäviin soveltuva ammatillinen osaaminen.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 9.6.2020 klo 14 mennessä Kuntarekryyn (työavain 296980) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä KOULUNKÄYNNINOHJAAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Hillatien koulun rehtori Ilpo Tervonen 040 589 1342 tai ilpo.tervonen@kemijarvi.fi
Isokylän koulun rehtori Karoliina Hofmann 040 539 7572 tai karoliina.hofmann@kemijarvi.fi
Särkelän koulun koulunjohtaja Teija Varrio-Majava 040 571 0227 tai teija.varrio-majava@kemijarvi.fi

------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen:

VUOSILUOKKIEN 1 - 6 TUNTIOPETTAJAA

ajalle 1.8. - 31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena on vuorotteluvapaan sijaisuus.

Tehtävän sijoituspaikkana on Isokylän koulu. Opetustunteja on yhteensä 24 h/viikko.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Lisäksi hakijan on täytettävä vuorotteluvapaalaissa (30.12.2002/1305) asetetut sijaista koskevat määräykset.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 18.6.2020 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 290829) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä TUNTIOPETTAJA 1-6.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Isokylän koulun rehtori Karoliina Hofmann 040 5397 572, karoliina.hofmann@kemijarvi.fi

------

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi