Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

ajalle 1.8.2019 - 12.1.2020. Määräaikaisuuden perusteena on viransijaisuus.

Sosiaalityöntekijä työskentelee työikäisten palveluissa. Työtehtävänä on työllisyysyksikön asiakkaiden aikuissosiaalityö. Sosiaalityöntekijä toimii oman alansa asiantuntijana osana moniammatillista asiantuntijaverkostoa ja toimii tiiviissä yhteistyössä työllisyysyksikön kuntoutussairaanhoitajan ja -lääkärin kanssa. Työhön sisältyy mm. palvelutarvearvioiden, asiakassuunnitelmien, aktivointisuunnitelmien ja sosiaalisten tilanteiden selvitysten laatiminen. Tehtäviin kuuluvat sosiaalihuollon palvelujen (mm. sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta) järjestäminen. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen kuuluu myös tehtäviin.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, valmiutta laaja-alaisiin tehtäviin sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi työtehtävien hoitamisessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 10.6.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234883) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä SOSIAALITYÖNTEKIJÄ.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Merja Onkamo p. 040 189 9062, merja.onkamo@kemijarvi.fi.


-----
Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA

ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Isokylän koulu on pieni yhtenäiskoulu Kemijärven rannalla. Koulussamme on ensi syksynä 20 osaavaa opettajaa ja 153 mukavaa oppilasta, joista 60 yläkoulussa. Laaja-alainen erityisopettaja vastaa yläluokkien laaja-alaisesta erityisopetuksesta Isokylän koululla. Kaupunkimme peruskoulun erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä säännöllisillä tapaamisilla.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 3.6.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234382) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LAAJA-ALAINEN ERITYISOPE.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Isokylän koulun vt. rehtori Karoliina Hofmann p. 040 539 7572 tai sähköpostilla karoliina.hofmann@kemijarvi.fi

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN TUNTIOPETTAJAA

ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tehtävään kuuluu kotitalouden opetusta 5. - 9.vuosiluokille 10 - 13 h ja käsityön (pehmeät materiaalit) opetusta 3. - 9. vuosiluokille 5 h ja mahdollisesti luokanvalvojuus. Opetusta on Isokylän, Hillatien ja mahdollisesti Särkelän koululla.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 3.6.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234380) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä TUNTIOPETTAJA KO/TS.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Isokylän koulun vt. rehtori Karoliina Hofmann p. 040 539 7572 tai sähköpostilla karoliina.hofmann@kemijarvi.fi.

-----

Kemijärven kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden palvelualueelle haetaan:

TOIMISTOSIHTEERIÄ

10.6.2019 aluksi määräajaksi ja 1.11.2019 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Viranhoitoon kuuluu monipuolisia toimistotehtäviä Kemijärven kaupungin hallinto- ja tukipalveluissa. Toimistosihteerin tehtävänä on sosiaalityön, lastensuojelun ja vammaispalveluiden toimistosihteeripalveluiden tuottaminen, mm. asiakaspalvelu sekä ProConsona-ohjelman pääkäyttäjänä toimiminen.

Tehtävässä edellytetään kokemusta monipuolisista toimistotehtävistä sekä hyviä tietoteknisiä taitoja. Lisäksi arvostamme hakijan yhteistyökykyä, joustavuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena toimistosihteerin virkaan on soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 3.6.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234379) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä TOIMISTOSIHTEERI.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi

Lisätietoja antaa palvelualuejohtaja Marjo Säärelä p. 040 568 2130 tai marjo.saarela@kemijarvi.fi.

 

------ 

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

 

KUUTTA (6) VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Tehtävissä edellytetään varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista sekä työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005). Yhteen (1) tehtävään hakijalta edellytetään kelpoisuutta antaa esiopetusta.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 31.5.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 229210) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä VAKA OPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi

Työhaastattelu on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marja-Leena Karjalainen P. 040 861 6486, marja-leena.karjalainen@kemijarvi.fi.

------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle Koillis-Lapin musiikkiopistoon Kemijärven toimipisteeseen haetaan: 

LYÖMÄSOITINTEN SOITON SIVUTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Palvelussuhteen alkaessa tehtävän toimipaikka on Kemijärvi. Opetustunteja on tällä hetkellä 4 h/viikko.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 24.5.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 230274) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LYÖMÄSOITINTEN SOITON TUNTIOPE.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Koillis-Lapin musiikkiopiston vs. rehtori Terhi Heikkilä
p. 040 576 2243 tai sähköposti: terhi.heikkila@kemijarvi.fi.

-------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle Hyvinvointikeskus Lapponiaan haetaan:

LABORATORIOHOITAJAA TAI NÄYTTEENOTTAJAA (sairaanhoitaja tai lähihoitaja)

ajalle 3.6. - 30.8.2019 jatkuvana hakuna. Määräaikaisuuden perusteena on vuosilomien sijaisuus.

Haemme ensisijaisesti bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa näytteenottoon, asiakaspalveluun, näytteiden esikäsittelyyn ja analytiikkaan sekä toissijaisesti näytteenottajaa.

Bioanalyytikko-opiskelijat, joilla on 140 opintopisteen opinnot ja perusterveydenhuollon laboratorioharjoittelu suoritettuna voivat työskennellä laboratoriohoitajan sijaisena.

Alle 140 opintopistettä suorittaneet bioanalyytikko-opiskelijat, sairaanhoitajat tai lähihoitajat voivat työskennellä asiakaspalvelussa/näytteenotossa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet palvelussuhteen kestosta. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti ja bioanalyytikko-opiskelijoiden osalta vähintään 140 opintopisteen suoritus laboratoriohoitajan sijaisuudessa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja hakemuksen toimittamisesta ja töiden aloittamisesta antaa osastonhoitaja Maarit Valkonen p. 040 718 6542.

- - - - -

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin ajalle 1.3. - 31.8.2019 jatkuvana hakuna.

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa ja akuuttiosastolla. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta kiinnostusta ikäihmisten hoitoon, reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemuksen toimittamisesta ja töiden aloittamisesta lisätietoja:

Osastonhoitaja Liisa Elfving, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotihoito, puh. 040 820 6906
Hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä, puh. 040 480 6093

------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

PERUSOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA (RESURSSIOPETTAJA)

ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus.

Tehtävä sijoittuu Kemijärven kaupungin kolmelle eri peruskoululle. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Opetustunteja lukuvuonna 2019 - 2020 on 26 h/viikko ja opetusvelvollisuus on 24 h/viikko. Resurssiopettaja toimii pääasiassa samanaikaisopettajana luokan-, aineenopettajan tai erityisluokanopettajan työparina. Opetettavina aineina ovat kaikki perusopetuksen oppiaineet. Suunnitelmien tarkentuessa tehtävä voi sisältää myös yläkoulun tunteja.

Hakijan eduksi katsotaan erityispedagogiikan erikoistumisopinnot.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään luokanopettajan kelpoisuutta.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 22.5.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 231368) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä RESURSSIOPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa perusopetuksen ja lukion rehtori Ilpo Tervonen 040 589 1342, ilpo.tervonen@kemijarvi.fi.

-----

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat 2019

Vuosina 2002-2003 syntyneiden koululaisten ja vuosina 1996-2001 syntyneiden opiskelijoiden kesätyöt Kemijärven kaupungissa haettavana 25.3.2019 saakka sekä 500 euron opiskelijatyöllistämistuki vähintään kuukauden työllistämisestä kemijärveläisille yrityksille/ yhteisöille 31.5.2019 saakka. Hakulomakkeita saa kaupungin kotisivulta, kirjastosta, kouluilta sekä Palvelupiste Sortteerista. Lisätietoja paikoista hakulomakkeiden liitteenä. Hakemukset vastaanotetaan työllisyysyksikköön, yhteystiedot hakemuksessa.

Koululaiset

Opiskelijat

Työllistämistuki

 

- - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi