Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Hieman alle 7200 asukkaan kaupungissa on helppo elää mukavan vilkasta, mutkatonta arkea. Kemijärvi tarjoaa erinomaiset harrastusmahdollisuudet koko perheelle muuallakin kuin luonnossa, uimahallista ja jäähallista kulttuurikeskukseen ja musiikkiopistoon. Opiskellakin voi ylioppilaaksi tai ammattiin asti.

Jos jostain syystä tulee tarve käydä etelämmässä, pääset suoralla junayhteydellä sujuvasti Helsinkiin asti ja takaisin. Autoa sen sijaan et täällä asuessasi välttämättä tarvitse, sillä pienen kaupungin keskustassa monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Jos kuitenkin autoilet, työmatkojasi tai kauppareissujasi eivät ruuhkajonot rasita.

Elämänlaatua parantaa sekin, että Kemijärvellä kaikki mitä tulee ei mene asumiseen, vaan rahaa jää myös elämiseen – ja silti täällä on mahdollista asua ruuhka-Suomea väljemmin, tietysti hyvällä laajakaistalla varustetussa kodissa.

Omannäköisen onnentunteen täyttämää elämää nyt tarjolla

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

----

SAIRAANHOITAJALLE

25.11.2021 alkaen. Tehtävän sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja mielenterveysklinikka.

Sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu vastata omalta osaltaan päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoidosta. Työhön kuuluu sairaanhoitajan vastaanottotyö, arviointikotikäynti eri asiantuntijoiden työparina sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta mielenterveys- ja päihdealan parissa tehdystä työstä. Eduksi katsotaan kiinnostus ja suuntautuminen mielenterveys- ja päihdealan tehtäviin. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työhön, oma-aloitteellisuutta, asiakaspalvelutaitoja, kärsivällisyyttä sekä yhteistyökykyä, joustavuutta ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 22.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 386629) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä SAIRAANHOITAJA PEMI.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

Lisätietoja antaa Tuula Valkola osastonhoitaja, p. 040 139 8228 tai tuula.valkola@kemijarvi.fi.

 

---

Omannäköisen onnentunteen täyttämää elämää nyt tarjolla

 SAIRAANHOITAJALLE VARAHENKILÖSTÖSSÄ

 1.11.2021 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Varahenkilöstön sairaanhoitajat sijaistavat äkillisissä poissaoloissa mm. terveyskeskuksen vuodeosastolla, avovastaanotolla tai kotihoidossa tarpeen mukaan. Työ edellyttää vahvaa ammatillista osaamista hoitotyössä, hyvää paineensietokykyä ja valmiutta työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia yksin että osana moniammatillista tiimiä. Työskentely varahenkilöstössä edellyttää ajokorttia ja mielellään myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 27.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 388342) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä SAIRAANHOITAJA.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

 

Lisätietoja antaa hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä p. 040 480 6093 tai paivi.piisila@kemijarvi.fi.

 

---

KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKÖLLE

Virka täytetään aluksi sijaisuutena ajalle 1.11.2021–31.1.2022 ja 1.2.2022 alkaen toistaiseksi.

Kunnallistekniikan päällikkö toimii teknisen palvelualueen vastuualuepäällikkönä. Tekniseen vastuualueeseen kuuluu kunnallistekniikka ja maankäyttö. Vastuualuepäällikkö johtaa yksikkönsä toiminnan ja talouden suunnittelua sekä toimii teknisen lautakunnan esittelijänä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Viran kelpoisuusehtona on alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme työkokemusta kunnallistekniikan, maarakennuksen, kaavoituksen ja rakennusvalvonnan johtamistehtävistä. Eduksi katsotaan kokemusta talouden ja henkilöstön johtamisesta sekä rakennuttamisesta.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 25.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 388197) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä KUNNALLISTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

 

Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

 

Lisätietoja antavat kunnallistekniikan päällikkö Jukka Kuisma p. 0400 391 814 tai teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Räisänen p. 040 707 4067.

---

RAKENNUSTARKASTAJALLE

1.1.2022 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän pääasialliseen sisältöön kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Tehtävän sijoituspaikkana on palvelussuhteen alkaessa tekniset palvelut.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4§).

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen hallintaa. Arvostamme halua kehittää viranomaispalvelujen toimintaa pitkäjänteisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 25.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 388584) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä RAKENNUSTARKASTAJA.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

Lisätietoja antavat kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö p. 040 525 0924 tai rakennustarkastaja Pekka Niemelä p. 0400 203 257.

---

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi