Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen:

KASVATUSOHJAAJAA PERUSOPETUKSEEN

ajalle 1.8.2019 - 21.6.2020. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus.

Kasvatusohjaaja toimii oppimisen ja koulunkäynnin tukena perusopetuksen oppilaille. Työ painottuu perusopetuksen päättövaiheessa olevien nuorten koulunkäynnin tukemiseen monin tavoin. Työ pitää sisällään mm. yksilökohtaista oppilastyötä, oppilaiden ohjaamista oppitunneilla sekä läksytukea koulupäivän päätyttyä. Työhön sisältyy myös erilaisia ryhmäohjauksia, kuten esimerkiksi ryhmäyttämistä.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta. Tehtävässä edellytetään kolmella eri koululla työskentelyä, joten oma auto on tarpeen. Hakijan eduksi katsotaan työkokemus nuorten ohjaamisesta ja/tai opettamisesta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme viiden (5) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan tai nuorisotyön ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opettajanpätevyys.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 26.7.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 243482) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä KASVATUSOHJAAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Särkelän koulun koulunjohtaja Teija Varrio-Majava sähköpostilla teija.varrio-majava@kemijarvi.fi

-------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

FYSIOTERAPEUTTIA

19.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana yhteisten hoivapalvelujen eri yksiköissä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Tarjoamme mukavan työympäristön, moniammatillisen työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtään ja osaamistaan.

Fysioterapeutin tehtäviin kuuluu asiakkaiden toimintakyvyn arviointi, yksilö- sekä ryhmäterapian suunnittelu ja toteutus eri menetelmiä hyödyntäen, apuvälinetarpeen arviointi ja käytön opastus sekä kotikäynnit. Pääpaino on kotona ja palveluasumisessa asuvien ikäihmisten toimintakykyä ja omatoimisuutta ylläpitävä kokonaisvaltainen, kuntouttava toiminta ja sen kehittäminen sekä muun henkilökunnan opastaminen kuntouttavassa toimintamallissa. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus työmatkoilla on välttämätön.

Edellytämme hakijalta kiinnostusta kuntouttavaan kehittämistyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (1994/559) mukaan.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 2.8.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 241686) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä FYSIOTERAPEUTTI.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa:
Ajalla 24.6. - 5.7.2019 hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä, 040 480 6093 tai paivi.piisila@kemijarvi.fi.
Ajalla 29.7. - 2.8.2019 osastonhoitaja Leena Tohmola, 040 530 7702 tai leena.tohmola@kemijarvi.fi.

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen aikaisemmat hakemukset huomioiden:

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAA

ajalle 6.8.2019 - 30.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Isokylän koulu on pieni yhtenäiskoulu Kemijärven rannalla. Koulussamme on ensi syksynä 20 osaavaa opettajaa ja 153 mukavaa oppilasta, joista 60 yläkoulussa. Laaja-alainen erityisopettaja vastaa yläluokkien laaja-alaisesta erityisopetuksesta Isokylän koululla. Kaupunkimme peruskoulun erityisopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä säännöllisillä tapaamisilla.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 26.7.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 234382) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LAAJA-ALAINEN ERITYISOPE.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Isokylän koulun vt. rehtori Karoliina Hofmann p. 040 539 7572 tai sähköpostilla karoliina.hofmann@kemijarvi.fi.

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle Koillis-Lapin musiikkiopistoon Kemijärven toimipisteeseen haetaan:

PIANONSOITON TUNTIOPETTAJA

ajalle 8.8.2019 - 31.5.2020. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tehtävään kuuluu pianonsoiton opetusta Kemijärven, Savukosken ja Pelkosenniemen toimipisteissä ja säestystä sekä mahdollisuus opettaa myös musiikin perusteita. Opetustunteja on tällä hetkellä 22 h/viikko.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 31.7.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 240753) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä PIANONSOITON TUNTIOPETTAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Koillis-Lapin musiikkiopiston vs. rehtori Terhi Heikkilä p. 040 576 2243 tai sähköposti: terhi.heikkila@kemijarvi.fi.

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

SAIRAANHOITAJAA

ajalle 29.7. - 31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Määräaikaisen tehtävän sijoituspaikkana on kotiutustiimi. Kotiutustiimi tarjoaa sairaalatasoista, lyhytaikaista hoitoa potilaan kotona ja poliklinikalla. Pääasialliset potilasryhmät ovat infektiopotilaat ja palliatiivisen hoidon potilaat. Kotiutustiimi toteuttaa esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, nesteytys- ja ravitsemushoitoa ja kipua lievittävää hoitoa.

Työ on itsenäistä tiimityötä. Työ edellyttää valmiutta itsenäiseen päätöksentekoon, joustavuutta ja hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä kokemusta akuuttihoitotyöstä ja hoidon tarpeen arvioinnista. Työ on 2-vuorotyötä. Työ edellyttää ajokorttia.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kahden (2) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen(559/94) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 15.7.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 241860) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä SAIRAANHOITAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Riitta Kerkkä p. 040 820 6906 tai riitta.kerkka@kemijarvi.fi.

-----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJAA

1.9.2019 alkaen toistaiseksi. Palvelussuhteen alkaessa sijoituspaikkana on vuodeosasto.

30-paikkaisella vuodeosastolla hoidetaan perusterveydenhuollon sairaanhoitoa ja pitkäaikaista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat mm. päivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon sekä myös ennalta sovitusti tutkimuksia edeltäviin valmisteluihin. Kuntoutumista tukevaa hoitotyötä tehdään moniammatillisesti.

Toivomme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja, kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä toimia osana moniammatillista tiimiä. Työ on 3-vuorotyötä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen(559/94) mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 19.8.2019 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 242289) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LÄHIHOITAJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa:
Ajalla 27.6. - 26.7.2019 vuodeosaston osastonhoitaja Anne Pörhö 040 733 3138 tai anne.porho@kemijarvi.fi.
Ajalla 5.8. - 19.8.2019 hoiva- ja hoitotyönjohtaja Päivi Piisilä 040 480 6093 tai paivi.piisila@kemijarvi.fi.

-----

 

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

-------

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle Hyvinvointikeskus Lapponiaan haetaan:

LABORATORIOHOITAJAA TAI NÄYTTEENOTTAJAA (sairaanhoitaja tai lähihoitaja)

ajalle 3.6. - 30.8.2019 jatkuvana hakuna. Määräaikaisuuden perusteena on vuosilomien sijaisuus.

Haemme ensisijaisesti bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa näytteenottoon, asiakaspalveluun, näytteiden esikäsittelyyn ja analytiikkaan sekä toissijaisesti näytteenottajaa.

Bioanalyytikko-opiskelijat, joilla on 140 opintopisteen opinnot ja perusterveydenhuollon laboratorioharjoittelu suoritettuna voivat työskennellä laboratoriohoitajan sijaisena.

Alle 140 opintopistettä suorittaneet bioanalyytikko-opiskelijat, sairaanhoitajat tai lähihoitajat voivat työskennellä asiakaspalvelussa/näytteenotossa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatetaan koeaikaa, joka on enintään puolet palvelussuhteen kestosta. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti ja bioanalyytikko-opiskelijoiden osalta vähintään 140 opintopisteen suoritus laboratoriohoitajan sijaisuudessa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja hakemuksen toimittamisesta ja töiden aloittamisesta antaa osastonhoitaja Maarit Valkonen p. 040 718 6542.

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi