Avoimet työpaikat

Ilmakuva Kemijärvi.jpg

Kemijärvi on n. 7 300 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Kuntarekry www.kuntarekry.fi 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kemijarven-kaupunki/

----

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen:

TYÖLLISYYSASIANTUNTIJAA ajalle 1.2.2021 - 30.6.2023.

Palvelussuhde on työsopimussuhteinen ajalla 1.2.- 28.2.2021 ja virkasuhteinen ajalla 1.3.2021 - 30.6.2023. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen hankerahoitus. Työllisyysasiantuntijan tehtävän sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja sosiaalipalveluiden työllisyysyksikkö.

Työllisyysasiantuntija toimii Kemijärven kaupungin työttömien asiakkaiden palvelutarpeen koordinoijana ja toiminnan kehittäjänä työllisyysverkostoissa kaupungin, maakunnan ja valtakunnan tasolla. Tehtävä sisältää hankeosaamista ja -hallintaa sisältäviä tehtäviä. Työllisyysasiantuntija toimii työllisyyden kuntakokeilussa kaupungin yhdyshenkilönä ja asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu mm. asiakkaiden palveluohjaus- ja neuvontatehtäviä, palkkatuki- ja starttirahapäätöksiä ja lausuntojen antamista.

Työllisyydenhoidon palveluprosesseihin kuuluu mm. terveys- ja kuntoutuspalvelut ja yhteistyö Saura-säätiön ja alueen työnantajien kanssa sekä kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämisen organisointi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä toimiminen edellyttää eri organisaatioiden (mm. TE-palvelut, sosiaalipalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut) toimintatapojen ja taustalla olevien lakien (JTYP-lait) tuntemista. Tehtävässä edellytetään erinomaisia ATK-taitoja, yhteistyökykyä, joustavuutta sekä kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Tehtävän hoitamisessa on eduksi hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä positiivinen asenne.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 28.1.2021 klo 12 mennessä Kuntarekryyn (työavain 329411) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä TYÖLLISYYSASIANTUNTIJA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Merja Onkamo p.040 189 9062 tai merja.onkamo@kemijarvi.fi.

 

----

Lähihoitajia ja sairaanhoitajia lyhytaikaisiin sijaisuuksiin jatkuva haku

Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan:

LÄHIHOITAJIA JA SAIRAANHOITAJIA eripituisiin sijaisuuksiin jatkuvana hakuna

Sijaisuudet ovat kotipalveluissa, akuuttiosastolla ja avoterveydenhuollossa. Kotipalveluissa edellytämme ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön. Työ on vuorotyötä.

Odotamme sinulta reipasta työotetta ja yhteistyökykyisyyttä.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palvelussuhteissa noudatamme koeaikaa, joka määräytyy palvelussuhteen keston perusteella. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryyn (työavain 238032). www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat:
Osastonhoitaja Leena Tohmola, avoterveydenhuolto, puh. 040 530 7702
Osastonhoitaja Anne Pörhö, akuuttiosasto, puh. 040 733 3138
Osastonhoitaja Riitta Kerkkä, kotipalvelu, puh. 040 820 6906

 

 - - - - -

Muut työpaikat

Kuntarekry.fi

Työvoimahallinto
www.mol.fi