Ikäihmisten palveluohjaus

Ikäihmisten palveluohjaaja antaa tietoa kotiin saatavilla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista ja auttaa kokoamaan elämäntilanteeseen liittyvät palvelut asiakkaan ulottuville.

Palvelu on tarkoitettu ikääntyneelle tai hänen läheiselleen, ikääntyneen kotona asumisen tukemiseksi ja turvaamiseksi. Neuvonta / ohjaus sekä palvelutarpeen arviointi ovat maksutonta palvelua.

Palveluohjaaja toimii aina asiakkaan suostumuksella hoitaessaan asiakkaan asioita. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäisy, omaehtoisen kuntoutuksen tukeminen sekä tarvittavien palveluiden piirin ohjaaminen.

Palveluohjaaja huolehtii myös veteraanien kotiin tarjottavien palveluiden järjestämisestä.  Jokainen veteraani saa vuoden alussa hakulomakkeen, jolla voi hakea veteraanipalveluita. Mikäli palveluntarve muuttuu, pyydetään ottamaan yhteyttä palveluohjaajaan.

Neuvontaa / ohjausta saa käymällä paikanpäällä Lapponiassa, puhelimitse, sähköpostitse tai palvelutarpeen arviointikäynnillä kotona.
Yhteyttä voi myös ottaa Virtu.fi palvelun kautta https://virtu.fi/kemijarvi-ikaihmisten-sosiaalipalveluiden-verkkoneuvonta-ja-ohjaus

Palveluopas ikääntyneille (pdf)

Palveluohjaaja on tavattavissa Hyvinvointikeskus Lapponiassa sovitusti maanantaina ja tiistaina, puhelinaika arkipäivisin klo 9-11.

Kun olet palvelujen tarpeessa tai tarvitset neuvontaa / ohjausta,
Ota yhteyttä:

Ikäihmisten palveluohjaaja
puh: 040 481 1926
Sähköpostiosoite;
palveluohjaaja@kemijarvi.fi

Kotihoidon asiakkaana olevien henkilöiden neuvonnasta ja ohjauksesta sekä käyntien muutoksista vastaan aina tiimin oma tiimivastaava ( sh / th). Heidän yhteystiedot on toimitettu kotiin kotihoidon käyntien alkaessa.