Muistihoito

Muistitutkimuksiin voi hakeutua omasta aloitteesta, omaisten pyynnöstä tai lääkärin lähettämänä. Muistitutkimukset aloitetaan hoitajan vastaanotolla muistineuvolassa muistioireiden kartoituksella sekä MMSE- tai CERAD-testillä.

Muistitutkimuksiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä muistihoitajaan.

Yli 65-vuotiaat ohjataan jatkotutkimuksiin muistineuvolaan geriatrin vastaanotolle ja alle 65-vuotiaat tk-lääkärin lähetteellä Lapin Keskussairaalaan neurologian poliklinikalle.

Muistineuvolan geriatrin vastaanotto on Lapponiassa 1-2 kertaa kuukaudessa. Geriatri ohjelmoi tarvittavat jatkotutkimukset.

Työssäkäyvien muistihoidon palveluja tarjoaa Työterveyshuolto Terveystalo  Kemijärvi https://www.terveystalo.com/fi/Palvelut/Tyoterveyspalvelut/

 

LINKKEJÄ:

Muistisairauden ehkäisy https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/muistisairaudet/muistisairauksien-ehkaisy

Muistiliitto; tietoa Alzheimerin taudista http://www.muistiliitto.fi/fi/muistisairaudet/muistihairiot-ja-sairaudet/muistisairaudet/alzheimerin-tauti/

Tietoa muistihäiriöistä http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00706

Lapin Muistiyhdistys http://lapinmuistiyhdistys.fi/

 

 

 

Muistineuvola
Hyvinvointikeskus Lapponia
Kotihoito
Sairaalakatu 9
98100 KEMIJÄRVI

Puhelinaika arkisin klo 8-9 
puh: 0400 916 757

 

Muistihoitaja 
Sirpa Karjalainen 

Terveydenhoitaja 
Minna Leinonen

Lähihoitaja 
Nina Kalliainen 
040 724 5172