Päivätoiminta

IKÄIHMISTEN päivätoiminta käynnistyy elokuussa 2022 palvelusetelillä

Päivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille kemijärveläisille kotona asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville henkilöille. Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti jo säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat.

Palvelu on toimintakykyä edistävää ja kuntouttavaa toimintaa, johon kuuluu hoiva ja huolenpito, ateriat, liikuntaa, viriketoimintaa, henkilökohtaisen hygienian mahdollistamiseksi suihkupesu, tarvittaessa lääkehuolto ja verinäytteiden ottaminen. Asiakkaalla on mahdollisuus lepoon päivän aikana. Päivätoiminnan keston ollessa 6 tuntia, tarjotaan asiakkaalle aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi. Tarvittaessa järjestetään kuljetus.

Palvelun piiriin hakeudutaan joko täyttämällä palveluhakemus tai ottamalla yhteyttä Kemijärven kaupungin ikäihmisten palveluohjaajan tai ikäihmisten sosiaaliohjaajaan.

Kotihoidon asiakkaana yhteydenotto oman tiimin sairaan- tai terveydenhoitajaan.

Hakijalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Palveluntarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tehdään joko myönteinen tai kielteinen palvelupäätös. Mikäli päätös on myönteinen, laaditaan asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelma tai päivitetään voimassa olevaa kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaa.

Päivätoiminnan palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia myönnettyjä palveluja kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Palvelusetelin avulla järjestetyn päivätoiminnan aloittaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.

Lisätietoa päivätoiminnan palvelusetelistä:  Palveluseteli, päivätoiminta

Yhteystiedot:

  • Ikäihmisten sosiaaliohjaaja, puh. 040 159 4390