Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen on kodinomainen vuokra-asumisen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää asumaan omassa kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin eikä kuitenkaan vielä tarvitse laitoshoitoa. Palveluasunnot ovat esteettömiä liikkua ja turvallisia. Niissä on saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa ja muita palveluja.

Kaupunki ostaa asumispalveluja Setlementti Tunturila ry:ltä, joka tarjoaa sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen palvelua. Ostopalvelun lisäksi kaupunki on ottanut käyttöön palveluasumisen palvelusetelin 1.10.2019 alkaen (Hyvinvointilautakunnan päätös 27.8.2019 § 100) ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin 1.10.2017 (Hyvinvointilautakunnan päätös 26.09.2017 § 26).

Kemijärven Palvelukeskus ry tarjoaa vuokra-asuntoja ikääntyneille kaupungin keskustassa. Palvelukeskuksella on yhteensä 64 asuntoa kahdessa eri kiinteistössä, Luusuantie 17 ja Kalamiehenkuja 4. Asukkaille tarjotaan kaupungin kotihoidon palveluja tarvittaessa, palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdyn palvelu- ja kuntouttamissuunnitelman mukaisesti.  

Asumispalvelujen hakemukset käsittelee kaupungin sosiaali- ja terveystoimen SAS-työryhmä.

Asumispalveluihin muuttavan asukkaan ja hänen edustajansa kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat palvelut. Palvelu ei sisällä vuokraa, aterioita, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita eikä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita. Hoiva- ja hoitopalveluista peritään ostopalveluyksikössä palvelumaksua ja palveluseteliyksikössä omavastuuta, joka määräytyy asukkaan maksukyvyn mukaan.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet (pdf)

Kotikuntalaki
    Hakemus Kemijärvelle, prosessikaavio (pdf)
    Hakemus toiseen kuntaan, prosessikaavio (pdf)

Hakemus palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen  (pdf) (word)

Ostopalvelut

Setlementti Tunturila ry

Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi
Yhteystiedot

Tunturilan palvelukeskus, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi   (lisätietoa)
Hoitokoti Hilla, Särkeläntie 12, 98120 Kemijärvi   (lisätietoa) 
Hoitokoti Koivula, Luusuantie 17, 98100 Kemijärvi   (lisätietoa) 

ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI

Lisätietoja vanhusten palveluasumisen palvelusetelistä:
/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/palvelusetelit/