Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen

Palveluasuminen on kodinomainen vuokra-asumisen vaihtoehto silloin, kun ei pysty enää asumaan omassa kodissa palvelujen ja tukitoimien turvin eikä kuitenkaan vielä tarvitse laitoshoitoa. Palveluasunnot ovat esteettömiä liikkua ja turvallisia. Niissä on saatavissa tarpeen mukaan hoivaa, hoitoa ja muita palveluja.

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista asumispalvelua henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotonaan tai palveluasumisessa ja joilla hoidon ja huolenpidon tarve on runsasta ja ympärivuorokautista.

Kemijärven kaupunki tarjoaa sekä palveluasumista että tehostettua palveluasumista palvelusetelillä.

Kemijärven Palvelukeskus ry tarjoaa vuokra-asuntoja ikääntyneille kaupungin keskustassa. Palvelukeskuksella on yhteensä 64 asuntoa kahdessa eri kiinteistössä, Luusuantie 17 ja Kalamiehenkuja 4. Asukkaille tarjotaan kaupungin kotihoidon palveluja tarvittaessa, palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdyn palvelu- ja kuntouttamissuunnitelman mukaisesti.  

Asumispalvelujen hakemukset käsittelee kaupungin sosiaali- ja terveystoimen SAS-työryhmä.

Asumispalveluihin muuttavan asukkaan ja hänen edustajansa kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jossa määritellään tarvittavat palvelut. Palvelu ei sisällä vuokraa, aterioita, lääkkeitä, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita ja hoitotarvikkeita eikä vaatteita tms. henkilökohtaisia tarvikkeita. Hoiva- ja hoitopalveluista palveluseteliasiakkailta peritään omavastuu, joka määräytyy asukkaan maksukyvyn mukaan.

Ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden ja laitoshoidon myöntämisen perusteet (pdf)

Kotikuntalaki
    Hakemus Kemijärvelle, prosessikaavio (pdf)
    Hakemus toiseen kuntaan, prosessikaavio (pdf)

Hakemus palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen  (pdf) , (word)

 

ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI

Lisätietoja vanhusten palveluasumisen palvelusetelistä:
/fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/palvelusetelit/