Perhehoito

Perhehoito on hoivan ja huolenpidon järjestämistä ikäihmisen kodissa tai perhehoitajan kotona.

Perhehoitaja on Ikäihmisten perhehoidon ennakkovalmennuksen (21h) käynyt henkilö, jonka kaupunki on todennut sopivan tehtävään.  Hänellä ei tarvitse olla terveyden- ja sosiaalialan koulutusta.

Perhehoito sopii iäkkäälle ihmiselle, joka pärjää yhden ihmisen avustamana.

Kemijärvellä perhehoitaja menee omaishoidettavan kotiin, jolloin omaishoitaja voi pitää lakisääteisiä vapaita. Perhehoito suunnataan ensisijaisesti omaishoitoperheeseen, jossa hoidettavalla ei ole mahdollisuutta käydä jaksohoidossa Luhtavillassa tai päivätoiminnassa.  

Kotiin annettava perhehoito on yleensä osavuorokautista esim. 3-6h/vrk tai 6-10h/vrk, mutta myös yli 10h/vrk on mahdollista.  

  • Esim. jos perhehoitaja käy kotona 12 kertaa/kk  ja on paikalla 3-6h/kerta, on omaishoitajan vapaapäiviä kulunut 3vrk. 
  • Esim. jos perhehoitaja käy kotona 7 kertaa/kk  ja on paikalla 6-10h/kerta, on omaishoitajan vapaapäiviä kulunut 3vrk.

Perhehoito mahdollistaa omaishoitajalle omien asioiden hoitamisen, kaupassa käymisen jne.

Ennen perhehoidon aloittamista perhehoitaja käy tutustumiskäynnillä hoidettavan luona yhdessä perhehoidon yhdyshenkilön kanssa, jolloin todetaan perhehoitajan sopivuus ko. perheeseen. Samalla sovitaan perhehoitajan työtehtävistä, työpäivistä ja tuntimääristä/kk. Sen jälkeen kaupunki ja perhehoitaja tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta ja muusta perhehoidon tuesta.

Tutustu perhehoitoon ja perhekotitoimintaan:

Aloittavan ikäihmisten perhehoitajan opas (pdf)

Perhehoidosta pitkien välimatkojen Lappiin

Video Pelkosenniemen perhehoitajapariskunnasta

Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen

Kemijärven kaupungin perhehoidon sääntökirja (pdf)

Linkki: Perhehoitoliitto ry

 

Kemijärven kaupunki etsii jatkuvasti perhekotitoiminnasta/perhehoitajan työstä kiinnostuneita. 

 

OTA YHTEYTTÄ:

Perhehoidon yhdyshenkilö, Terveydenhoitaja
Marja Naakka puh. 040 653 6331

Toimistosihteeri
Henna Ylitarvas puh. 040 658 5411

Ikäihmisten palvelujohtaja
Päivi Piisilä puh. 040 480 6093

Kotihoidon osastonhoitaja
Riitta Kerkkä puh. 040 820 6906

sähköposti: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Osoite:
Hyvinvointikeskus Lapponia
Kotihoitoyksikkö
Sairaalakatu 9
98100 Kemijärvi