SHL:n mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vähävaraisille, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille kotona tai palvelutalossa asuville Kemijärveläisille, jotka eivät ole vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisia. Vähävaraisuudeksi katsotaan alle 1300 euron suuruiset bruttotulot kuukaudessa. Pariskunnan yhteen lasketuksi bruttotulorajaksi on katsottu olevan 2300 euroa kuukaudessa. Tuloina huomioidaan palkkatulo ja eläkkeet sekä mahdolliset vuokratulot. Varallisuudeksi huomioidaan metsän laskennallinen tuotto, joka voi olla enintään 30.000 euroa sekä säästöt, joita saa olla enintään 7000 euroa.

Matkoja voidaan myöntää enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Kemijärven alueella. Matkat on tarkoitettu asiointi ja virkistyskäyttöön, eikä niitä ole tarkoitus käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka- tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus maksetaan muun lainsäädännön (Kela, vakuutusyhtiöt) perusteella. Hakijan on myös oltava sairauden, toimintakyvyn ja/tai asuinsijaintinsa perusteella kykenemätön käyttämään yleisiä kulkuneuvoja tai palveluliikennettä, jotka ovat SHL- kuljetuspalveluun nähden ensisijaisia kuljetuspalvelumuotoja.

Kuljetuspäätökseen vaikuttavat voimassa olevat kuljetuspalvelukriteerit sekä harkinnanvaraisuus hakijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämiseksi. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan täyttämällä alla oleva hakemus ja tuloselvityslomake. Hakemus toimitetaan tarvittavine liitteineen hakemuksessa olevaan osoitteeseen.  Hakemuksen liitteinä tulee olla tiliotteet kaikista hallussa olevista tileistä, selvitys säästöistä (ellei selviä tiliotteista), uusin verotuspäätös sekä sen erittelyosa sekä kopiot eläketodistuksista.

Kuljetuspalveluhakemus  (pdf)(doc) 

Lisätietoja:

Ikäihmisten palveluohjaaja
040 481 1926 
Puhelinaika joka arkipäivä klo 9-11
Tavattavissa maanantaisin ja tiistaisin

Sosiaalityöntekijä
Tarja Mouhi
040 637 4513