Sotainvalidien palvelut

Sotilasvammalain mukaan vähintään 20 % elinkoronsaajilla on oikeus saada kuntien järjestämänä ja Valtiokonttorin rahoituksella kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, tukipalveluja ja avokuntoutusta. Tukipalveluja ovat muun muassa ateriapalvelut, siivous, turvapuhelin, asiointiapu sekä apu lumi- ja pihatöihin. Myöskin asiointimatkoja saa määrätyn määrän kuukaudessa.

Lisäksi Valtiokonttori korvaa kunnille kustannukset, jotka aiheutuvat vähintään 20 prosentin sotainvalidien asumispalveluista, omaishoidon tuesta sekä avokuntoutuksesta ja vähintään 25 prosentin sotainvalidin laitoshoidosta.

Kemijärvellä sotainvalideille järjestetään avopalvelut kotihoidon kautta.

Valtiokonttorin  sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa esimerkiksi kuntoutuksesta sekä sotaleskien ja sotaveteraanien saamista palveluista.

Toimistosihteeri Leila Kujala
040 567 5704