Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamaveteraani jolla on joko:

  • Rintamasotilastunnus
  • Rintamapalvelustunnus
  • Rintamatunnus

Veteraanikuntoutusmuodot:

  • Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusjaksoon kuuluu majoitus ja täysihoito. Laitoskuntoutusjakson kesto pääsääntöisesti 10 vuorokautta. Toimintakykyluokan 1 ja 2 kuntoutujilla jakso voi olla jopa neljä viikkoa. Aviopuolisolla on oikeus 10 vuorokauden pituiseen jaksoon samanaikaisesti samassa kuntoutuslaitoksessa.

  • Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on uusin veteraanikuntoutuksen muoto. Se toteutetaan veteraanin kotona ja liittyy arkisiin toimintoihin. Kuntoutuksella tuetaan kotona selviytymistä ja sen toteuttaa lähihoitaja ja fysioterapeutti.

  • Avokuntoutus

Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa tai jalkahoitoja, joita osa palveluntuottajista tarjoaa myös kotiin. Avokuntoutusta myönnetään pääsääntöisesti 20 käyntikertaa, enintään 30 käyntikertaa toimintakykyluokan 1 tai 2 kuntoutujille.

Avokuntoutus voi olla myös tuettua kotona kuntoutumista, jota toteutetaan tuetun kotona kuntoutumisen –mallin mukaisesti. Määrä on pääsääntöisesti 20 käyntikertaa, enintään kuitenkin 30 käyntikertaa toimintakykyluokan 1 tai 2 kuntoutujille.

Veteraanikuntoutuksen tavoitteet:

Veteraanikuntoutuksen tavoitteena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen. Veteraanikuntoutuksen tulee olla säännöllistä ja tavoitteena on että kuntoutus olisi mahdollista toteuttaa vuosittain. Veteraanikuntoutuksen tulee nivoutua veteraanien muihin rintamaveteraanin käyttämiin tukipalveluihin.

Veteraanikuntoutusta voidaan antaa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa oleville rintamaveteraaneille.

Näin haet:

Kuntoutusta haetaan kirjallisesti alla olevalla hakemuksella. Mikäli haette laitoskuntoutusta, mainitkaa hakemuksessa haluamanne kuntoutuslaitos, mikäli se on jo tiedossa. Mikäli haette avokuntoutusta, mainitkaa hakemuksessa haluamanne kuntoutusmuoto (fysioterapia, jalkahoito, tuettu kotikuntoutus) Päätöksen palvelusta tekee terveyskeskuslääkäri. Päätös lähetetään rintamaveteraanin kotiin yhdessä ohjeiden kanssa. Hakemus toimitetaan kotihoidon ohjaajalle, lomakkeen voi toimittaa myös palvelupiste Sortteerin kautta kotihoidon ohjaajalle.

Lisätietoa veteraanikuntoutusasioista saat valtiokonttorin sivuilta.

Veteraanikuntoutushakemus.pdf

Veteraanikuntoutushakemus.doc 

 

Palveluun hakeminen:
Kemijärven kaupunki
Hyvinvointikeskus Lapponia
Kotihoidon ohjaaja
PL 14
98101 Kemijärvi

  

Veteraanikuntoutusasiat
Kotihoidon ohjaaja
040 775 1019

Palvelupiste Sortteeri 
Vapaudenkatu 8, 1. krs. 
020 690 810