Johtoryhmä

Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtoryhmä

Narkilahti Juha, palvelualuejohtaja, 040 763 3929

Alaräisänen Timo, ylihammaslääkäri, 040 720 4508

Karjalainen Marja-Leena, varhaiskasvatuspäällikkö, 040 861 6486

Kilpeläinen Kaisu, nuorisosihteeri, 040 727 5197

Myllykangas Antero, vammaispalvelujohtaja, 0400 188 993

Onkamo Merja, johtava sosiaalityöntekijä, 040 189 9062

Piisilä Päivi, hoiva- ja hoitotyönjohtaja, 040 480 6093

Poropudas Anne, terveyskeskusylilääkäri, 040 179 7655

Tervonen Ilpo, rehtori, 040 589 1342

Virta Pertti, Perhe- ja mielenterveys klinikan johtaja, 040 565 6064

sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä.

Hyvinvointilautakunta