Kemijärven luontokasvatus

Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke on koonnut hankeaikana luontokasvatus materiaalia Pelkosenniemen, Rovaniemen ja Kemijärven (lukion) pedanet-sviuille. Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke on alkanaut 1.10.2010. Hanke on EAKR-rahoitteinen Lapin ELY-keskuksen hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on luontokasvatuksen ja -tietoisuuden lisääminen mm. keräämällä luontokasvatusmateriaalia yhteen paikkaan ja opetusmateriaalia kehittämällä. Hankkeessa ovat mukana Metsähallituksen Lapin luontopalvelut, Lapin luonnonsuojelupiiri, Pelkosenniemen, Kemijärven ja Rovaniemen kunnat.

Kemijärven kouluille hanke hankki käyttöön kaksi kotalaavua ja päiväkodeille tutkimusreput retkille mukaan otettavaksi.

Kemijärven luontokasvatus-sivut löytyvät tästä osoitteesta www.peda.net/veraja/kemijarvi/lukio/luontokasvatus