Opiskelu

MIKSI LUKIOON?

Onko ruoho muualla vihreämpää?

Miksi nuoren kannattaa käydä lukio?

Koska,

 • tarvitset lukiotasoista yleissivistystä jatko-opinnoissasi ja ammatissasi
 • jopa 70 % ikäluokasta jatkaa nykyään opintojaan yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa
 • lukio-opinnoilla parannat onnistumistasi sisäänpääsykokeissa ja varsinaisissa opinnoissa
 • minimi: keskeisten välineaineiden teorian ja käytännön hallinta (äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka)
 • ammatit ovat muuttuneet entistä vankempaa yleissivistystä vaativiksi - sinäkin tulet tarvitsemaan em. taitoja, joten ne kannattaa hankkia ajoissa

Nykypäivän opiskelu on joustavaa

 • 60 % kaikille pakollisia, 40 % saat valita
 • vapaavalintainen kurssitarjotin
 • muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku

Opintojen jaksottamista:

 • oppisisältöjen suorittaminen kursseittain
 • 5-jaksojärjestelmä
 • koeviikko

Omien opintojen itsenäinen suunnittelu

 • itsenäiset suoritukset
 • opiskelutapa jatko-opintojen kaltainen
 • yo-tutkinnon hajautus