Aikuislukio

AIKUISLUKIOTOIMINTA KOULUMME OSANA

Koulumme harjoittaa aikuislukiotoimintaa, jota varten on hyväksytty aikuislukion tuntijako ja opetussuunnitelma. Aikuislukiotoiminnassa noudatetaan mahdollisimman pitkälle päivälukion opetussuunnitelman vastaavia säädöksiä. Säädöksien tulkinnassa sovelletaan kuitenkin joustavaa tulkintaa, joka ottaa riittävässä määrin huomioon aikuisopiskelun erityispiirteet ja vaatimukset.

Aikuislukion lukio-opetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille, joilla on tarve suorittaa lukio-opinnot, täydentää niitä tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Aikuisopiskelu voi tähdätä aikuislukion tuntijaon mukaiseen koko lukion sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Toisaalta opiskelija voi keskittyä yksittäisen oppiaineen opintoihin (aineopiskelija) ilman erityistä kokonaistavoitetta. Tämän vuoksi kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Opiskelijoille annetaan tarvittavaa opinto-ohjausta yksilöllisesti.

Koulumme aikuislukiotoiminta kytkeytyy pääosin normaaliin päivälukiotoimintaan.

Päivälukion ja aikuislukion opetussuunnitelmissa nimetyt oppiaineet ja niiden kurssit ovat lähes identtiset. Päivälukiossa suoritettavien kurssien minimi on 75 kurssia, joista pakollisia on 47-51; vastaavasti on aikuislukion tuntijaossa pakollisten kurssien minimi 44 kurssia alla olevan taulukon mukaisesti. Kurssin kesto on keskimäärin 28 tuntia (1 tunti vähintään 40 minuuttia). Lisäksi on syytä huomata, että aikuislukio-opinnot alle 18-vuotiaana aloittaneen tulee sisällyttää tutkintoonsa säädetty määrä liikuntaa terveystietoa ja taideaineita.

Perinteinen aikuisopiskelu koostuu kuitenkin edelleen pääsääntöisesti päivälukion normaaleista kursseista, itsenäisestä opiskelusta ja sovittujen kurssimäärien tenttimisestä yksilöllisessä aikataulussa. Lisäksi jokainen aikuisopiskelija voi hyödyntää ilmaiseksi Lapin verkkokoulun laajaa etäkurssitarjontaa.

Aikuisopinnot ovat kypsän aikuisen itsenäinen opintotie, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja hyvää motivaatiota.

Jos olet kiinnostunut aikuisopiskelusta tai verkkopohjaisesta etäopiskelusta, ota yhteys lukion opinto-ohjaajaan (puh. 040-5240022) tai suoraan lukion kansliaan (puh. 0400 157714) ja rehtoriin (040 5891342). Myös aineopettajat voivat kertoa itsenäisen opiskelun luonteesta oman oppiaineensa osalta (sähköposti etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi). Opettajien tiedot löytyvät lukion sivulta kohdasta yhteystiedot.

Aikuislukion tuntijako (LOPS 2016)