Koulun hankkeet (2)

1. Kemijärven koululaiset harrastavat

 

Kemijärven koululaiset harrastavat -hankkeessa järjestetään oppilaiden toivomia kerhoja luokille 1. - 9. Ne ovat säännöllisiä viikoittain tapahtuvia lukuvuoden mittaisia kerhoja. Kerhotoiveet kartoitettiin oppilailta keväällä 2022. 

Kerhot ovat ilmaisia.  Kyytejä kerhosta kotiin voidaan järjestää pitkän matkan takaa tuleville oppilaille. 

Lukuvuonna  2022 - 2023 toimii 15  kerhoa. Näitä ovat lemmikkikerho, erilaiset liikuntakerhot, kädentaidon kerhot, ikisuosikki kotsan kerho ja pelisuunnittelu- ja koodauskerho.

Rahoitus kerhotoimintaan tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Aluehallintovirastolta. 

Kerhohankkeesta lisätietoa voi kysyä Hillatien koulun opettaja Teija Varrio-Majavalta, 040 571 0227, teija.varrio-majava@kemijarvi.fi. 

2. Lukeva kunta

 

Lukunurkkaus Hillatien koulu.png

Kaupunki on mukana Lukuliikkeen Lukeva kunta -hankkeessa. Se on koko maata kattava; siinä on mukana 171 kuntaa. Sen tarkoituksena on edistää nuorten lukutaitoa ja innostaa nuoria lukemaan. Hankesuunnitelma edistää muun muassa lukutaitotavoitteiden ja toimien toimeenpanoa. Poikien kirjaan tarttuminen on Kemijärven hankkeen yksi tavoite. Hanke kestää vuoden 2022 kevääseen asti, mutta tänä aikana on tarkoitus luoda rakenteita, jotka jatkuvat tuleviin vuosiin.

Lukuliike on kirjannut Suomen lukutaidon ja lukemisen tilannekuvasta seuraavaa: Lukutaidon merkitys kasvaa, mutta taso heikkenee. Kodin asenne lukemiseen on merkittävä jo ennen kouluikää. Peruskoulu ja kirjasto ehkäisevät lukutaidon eriarvoistumista. Painettu kirja ei kuole – uudet tekstimuodot täydentävät toisiaan. Kirjailijavierailut ja lukukampanjat lisäävät lukuintoa. Vuoden 2020 tilannekuvassa mainitaan, että nuoret saa lukemaan yksilöllisillä toimilla, mielenkiinto lukemiseen löytyy usein nuorten omien esikuvien kautta.

Lukemalla romaaneja, novelleja, näytelmiä, satuja ja runoja keskittymiskyky paranee, saa aineksia tunne-elämään, kohtaa erilaisia elämänpiirejä, ikävystyminen unohtuu, osaa tehdä päätelmiä tekstin sisällöstä, saa malleja omaan ilmaisuun, oppii suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä toisia ihmisiä kohtaan, yleissivistys ja kielitieto lisääntyvät.Tarinat ovat tie mielikuvitukseen, ja niiden kautta saa rauhaa ja voi hypätä toisenlaiseen maailmaan.

Kaiken kaikkiaan lukeminen tuo lukijalle iloa, rentoutumista ja ajankulua, huvia ja hyötyä. Lukeva kunta –hanke mahdollistaa Kemijärvellä panostamaan lukemiseen nyt ja tulevaisuudessa. Kemijärven hankkeen teemana on Lukemisen rakenteet vahvemmiksi.

 Lukutiimin puolesta Marjo Murto, äidinkielen lehtori

Tästä paluu pääsivulle