Järjestyssäännöt

► Seuraamustaulukko

 Perusopetuslain 35. §:n mukaan oppilaan 1) tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Edelleen, oppilaan 2) on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja 3) käyttäydyttävä asiallisesti.

Sen lisäksi, mitä laissa on määrätty, noudatamme Särkelän koulussa seuraavia sääntöjä. Muistamme, että jokaisella koulussa on oikeus työrauhaan ja turvalliseen koulupäivään ja että jokainen pitää omalta osaltaan huolta siitä, että häiriöitä ei ilmene.

Säännöt ovat voimassa oppitunneilla, välitunneilla, ruokailussa, kyyditysten odottamisessa, koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, koulukerhoissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulun opinto- ja luokkaretkillä noudatetaan järjestyssääntöjä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Koulukuljetusten osalta noudatetaan niistä erikseen annettuja ohjeita ja soveltuvin osin koulun järjestyssääntöjä.

Tässä minä valvon.png

Järjestyssäännöt on hyväksytty oppilaskunnan, vanhempainneuvoston ja henkilökunnan kokouksissa yksimielisesti.

 • Tulen kouluun ajoissa ja noudatan liikennesääntöjä. Koulu suosittelee minulle pyöräilykypärän käyttöä.
 • Laitan pyörän telineisiin. Pyörien luona en saa oleskella välituntisin.
 • Käyttäydyn hyvin, olen ystävällinen ja autan toisia. 
 • Tervehdin sekä käytän sanoja kiitos, anteeksi, ole hyvä. 
 • Oppitunnilla seuraan opetusta ja työskentelen opettajan ohjeiden mukaan. Pyydän apua, kun sitä tarvitsen ja odotan vuoroani. 
 • Kotona teen huolellisesti annetut kotitehtävät. 
 • Kiusaamista, väkivaltaa, kiroilua ja loukkaavaa kielenkäyttöä en hyväksy missään muodossa enkä syyllisty niihin itse.
 • Pysyn koulualueella koulupäivän ajan.
 • Tunnin loputtua pukeudun reippaasti ja menen välitunnille. Välitunnin loputtua siirryn aikailematta luokkaan. Pakkasraja on 20 astetta (lukema katsotaan koulunjohtajan luokan mittarista). 
 • Liikun koulun sisällä aina kävellen. En roiku kaiteissa.
 • Tunnin alussa odotan opettajaa omalla paikallani luokassa.
 • Tunnin lopussa merkitsen kotitehtävät ja laitan läksyt koululaukkuuni.
 • Pidän kouluympäristön siistinä ja viihtyisänä.
 • Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Jos vahinko sattuu, kerron asiasta koulun aikuiselle. Korvaan aiheuttamani vahingon.
 • En koske toisten tavaroihin ilman lupaa.
 • Järjestäjänä ollessani huolehdin luokan tuuletuksesta ja siisteydestä.
 • En heittele lumipalloja, kiviä ym. koulualueella enkä koulumatkalla.
 • En tuo kouluun rahaa, purukumia, karkkia enkä virvoitusjuomia.
 • En kuvaa enkä äänitä, ellei se opettajan luvalla kuulu työskentelymetodeihin.
 • Matkapuhelinta en käytä koulupäivän aikana ilman erillistä lupaa.
 • Koulun loputtua lähden välittömästi kotiin tai siirryn odottamaan taksi/bussikuljetusta pihalle sovitulle paikalle.

 Katso videot STOP koulukiusaamiselle, Kukaan ei ole Nolla! ja Voisitko Lopettaa.

Katso vuosien 2016 ja 2017 koulurauhajulistus sekä Taikametsä-tanssi ystävyydelle.

     

Ollaan kavereita.png 

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET
(OPS 2016 ► luku 18. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö):

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

18.1. Asiaton käyttäytyminen, työrauhan rikkominen

1. kerta: oppilaan puhuttaminen
2. kerta: kasvatuskeskustelu ja ilmoitus huoltajille
3. kerta: oppilaan kuuleminen ja jälki-istuntoa 1 tunti
4. kerta: oppilaan kuuleminen ja jälki-istuntoa 1 - 2 tuntia
5. kerta: huoltajapalaveri (tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä)
6. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen huomautus
7. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen varoitus
8. kerta: harkitaan esitystä määräaikaisesta erottamisesta

Teko kirjataan Wilmaan. Jälki-istunnon pituutta määrättäessä opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso. Seuraamuksia määrättäessä on arvioitava teon tahallisuus ja oppilaan kehitystaso.

18.2. Luvaton poissaolo

1. kerta: kasvatuskeskustelu ja ilmoitus huoltajille
2. kerta: oppilaan kuuleminen ja jälki-istuntoa 1 tunti
3. kerta: oppilaan kuuleminen ja jälki-istuntoa 1 - 2 tuntia
4. kerta: huoltajapalaveri (tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä)
5. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen huomautus
6. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen varoitus
7. kerta: harkitaan esitystä määräaikaisesta erottamisesta

Teko kirjataan Wilmaan. Jälki-istunnon pituutta määrättäessä opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso.

18.3. Tupakointi ja nuuskaaminen, hallussapito

1. kerta: tieto kotiin, terveydenhoitajalle, poliisille ja lastensuojeluun sekä jäki-istuntoa 1 - 2 tuntia
2. kerta: poliisi kirjoittaa sakon
3. kerta: monialainen asiantuntijaryhmä

Teko kirjataan Wilmaan. Jälki-istunnon pituutta määrättäessä opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso.

18.4. Läksyjen unohtaminen

1. opettaja puhuttelee oppilasta ja opettaja voi harkintansa mukaan teettää läksyt kotona tai koulussa (ns. laiskanläksyt)
2. kolmannesta kerrasta kasvatuskeskustelu ja ilmoitus huoltajille
3. monialainen asiantuntijaryhmä

Myöhästymiset ja läksyjen unohtamiset kirjataan Wilmaan.

18.5. Myöhästyminen oppitunnilta

1. opettaja puhuttelee oppilasta ja voi harkintansa mukaan istuttaa oppilaalla myöhästymisminuutit
2. kolmannesta kerrasta kasvatuskeskustelu ja ilmoitus huoltajille
3. jälki-istunto
4. monialainen asiantuntijaryhmä

Myöhästymiset ja läksyjen unohtamiset kirjataan Wilmaan. Jälki-istunnon pituutta määrättäessä opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso.

18.6. Vilpillinen menettely kokeessa, huoltajan nimen väärentäminen

1. kerta: kasvatuskeskustelu, oppilaan kuuleminen, suorituksen hylkääminen ja jälki-istuntoa 1 tunti
2. kerta: oppilaan kuuleminen, suorituksen hylkääminen ja jäli-istuntoa 1 - 2 tuntia
3. kerta: huoltajapalaveri (tarvittaessa monialainen asiantuntijaryhmä
monialainen asiantuntijaryhmä)
4. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen huomautus
5. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen varoitus
6. kerta: harkitaan esitystä määräaikaisesta koulusta erottamisesta

Teko kirjataan Wilmaan. Jälki-istunnon pituutta määrättäessä opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitysta.

18.7. Väkivaltainen käytös

1. kerta: tilanteen tarkka selvittäminen, huoltajapalaveri tarvittaessa ja jälki-istuntoa 1 tunti
2. kerta: tilanteen tarkka selvittäminen, monialainen asiantuntijaryhmä ja jälki-istuntoa 1 - 2 tuntia
monialainen asiantuntijaryhmä ja jälki-istuntoa
3. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen huomautus
4. kerta: rehtorin/koulunjohtajan kirjallinen varoitus
5. kerta: harkitaan esitystä määräaikaisesta erottamisesta koulusta

Teko kirjataan Wilmaan. Vakavissa tapauksissa lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille. Jälki-istunnon pituutta määrättäessa opettajan on huomioitava lapsen ikä ja kehitystaso.

18.8. Päihteiden vaikutuksen alaisena olo koulussa tai hallussapito

1. kerta: tieto kotiin, terveydenhoitajalle, poliisille ja lastensuojeluun sekä kirjallinen varoitus
2. kerta: monialainen asiantuntijaryhmä

Teko kirjataan Wilmaan.

18.9. Koulun tai toisen oppilaan omaisuuden tahallinen vahingoittaminen

Kasvatuskeskustelu ja yhteys huoltajiin ja koulun johtoon, vahingonkorvaus ja/tai rikotun omaisuuden korjaaminen ja tahallisesti aiheutetun sotkun siivoaminen.

Teko kirjataan Wilmaan.

► Käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnin kriteerit

Eka luokan säännöt.png

Ensimmäisen luokan säännöt käyvät säännöiksi koko kouluajalle.

► SIVUN ALKU