Lomakkeet & tiedotteet

Vanhempainneuvoston kokous 23.1.2019.pdfElämänlankoja.jpg

Koulukuljetukset -  perumisvelvollisuus

Jos oppilas ei tarvitse aamu- ja/tai iltapäiväkuljetusta, huoltaja on velvollinen ilmottamaan asiasta koululle ja suoraan taksille.

TAKSIKYYTIMUUTOKSET

0200 99 300 / (maksuton nro:) 0200 99 500 / Jounila: 0400 301 161

Toistuvat ilmoituksen laiminlyönnit voivat johtaa taksikulujen laskuttamiseen huoltajilta. - Sivistyslautakunnan päivittämät  perusopetuksen ja esiopetuksen koulukuljetusohjeet löydät  täältä.

Lomamatkat - poissaololuvan hakeminen

Lomamatkat ym. tulee ensisijaisesti pyrkiä tekemään koulujen loma-aikoina. Mikäli on pakottava tarve pyytää lapselle vapaata koulusta, 1 - 3 päivän vapaat myöntää luokanopettaja. Tätä pidemmät vapaat tulee anoa kirjallisesti koulunjohtajalta. Perusedellytys on, että loman ajalle annetut kotitehtävät tehdään moitteettomasti. Tukiopetusta ei anneta lomamatkojen vuoksi.

Loma-anomuksen voi tehdä vapaamuotoisesti Wilmassa. Voit tulostaa hakemuslomakkeen myös tästä.

Vanhempainneuvoston kokousten muistiot (kutsu):

 

 

Vanhempainneuvoston kokoonpano selviää sähköisestä lukuvuositiedotteesta.