Sähköinen lukuvuositiedote

Rehtorin huone.png

Hyvä kotiväki

     ► Ajankohtaista-sivu
► Sivun puoliväli  


Lukuvuosi 2018–2019 on Särkelän koulussa edennyt jo hyvän matkaa. Kesähelteet ovat vaihtuneet syysruskaan. Liikunnassa on suunnistettu ja yleisurheiltu, kielten sanoja on tankattu muistiin, kuvataiteessa on maalattu ja piirretty ja muissakin oppiaineissa on monenlaista oppia saatu. Toivottavasti kaikki oppilaat ovat jaksaneet ahkeroida oman oppimisensa eteen ja jaksavat ahkeroida tästäkin eteenpäin.

Särkelän lukuvuoden monialaisten teemana on ILOA AUTTAMISESTA. Lukuvuoden ajalle suunnitellaan eri tapahtumia ja tempauksia, joiden kautta teema toteutuu. Tämä teema on hyvä ottaa huomioon myös jokapäiväisessä arjen koulutyössä, isot oppilaat voivat auttaa pienempiään ja auttaminen voi tapahtua myös toisin päin. Toivottavasti luokkien välinen kummioppilastoiminta on tänäkin kouluvuotena aktiivista! Hymykin auttaa, näin sanottiin koulurauhan julistuksen yhteydessä. Autetaan ja tuetaan toisiamme siis myös hymyn kautta.

Koulun kotisivuilta löytyy monenlaista informaatiota, sitä siellä kotona on hyvä seurata säännöllisesti. Koulun lukuvuositiedote tuttuun tapaan on julkaistu kotisivuille. Kotisivut löytyvät osoitteesta: /fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/koulutuspalvelut/perusopetus/sarkelan_koulu/ ja lukuvuositiedote: /fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/koulutuspalvelut/perusopetus/sarkelan_koulu/muut_tiedot/.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on erittäin tärkeässä roolissa oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa. Olkaa aktiivisesti yhteydessä kouluun ja sopikaa opettajien kanssa tarvittaessa vanhempainvartteja.

Toivotan jokaiselle mitä parhainta lukuvuoden jatkoa!

Terveisin Teija


 Yhteydenpitovälineinä Wilma ja Ajankohtaista-sivu

Opettajat käyttävät perhe-, luokka- ja koulukohtaisena tiedotuskanavana Wilmaa, joten sitä kannattaa seurata päivittäin. Wilman etusivulta löytyy linkki koulun Ajankohtaista-sivulle, jolta saa klikkauksella nähtäväksi esim. koulun ruoka- ja välipalalistan. Opettajat merkitsevät järjestyssääntöjen rikkomusten seuraamukset Wilmaan OPS 2016:n määräysten mukaisesti.

Jos Wilman käytössä on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä kouluun. Tarvittaessa tehdään uusi tunnus tai voidaan vaikka opastaa järjestelmän käytössä. Wilma on mainio yhteydenpitoväline koulun ja kodin välille ja koululle se lisäksi toimii sähköisenä  oppilastietojärjestelmänä.

Wilmaan kirjaudutaan sähköpostiosoiteella https://kemijarvi.inschool.fi/ klikkaamalla tästä saat pikaohjeet Wilman käytöstä.

Opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse koulujen työpäivinä klo 8.00 - 16.00. Muina aikoina voi laittaa teksti- tai Wilma-viestin, johon vastataan viimeistään 3. työpäivän aikana.

Oppilaillakin on sähköposti ja sitä käytetään opetustarkoituksiin. Sähköpostin käyttöön liittyvät ohjelinkit ovat koulun pääsivulla.

HENKILÖKUNTA

Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät omalta sivulta. Luettelosta näkyy myös se, mitä luokkaa kukin opettaja pääsääntöisesti opettaa. Kaikki koulun opettajat ovat päteviä.

VANHEMPAINNEUVOSTO

Vanhempainneuvosto on koulun yhteistyöelin, joka omalta osaltaan tukee koulun kasvatustyötä. Kuluneiden vuosien aikana vanhempainneuvosto on ollut mukana mm. suunnittelemassa koulun ulkoilupäiviä ja kerännyt varoja erilaisten retkien mahdollistamiseksi. Teatteri- ja liikuntaretket  ovat varmasti jääneet kaikkien mieleen. Vanhempainneuvoston toiminta on ollut aina esikuvallista Särkelässä.

Vanhempainneuvostoon valitaan kultakin luokkatasolta 1 - 2 jäsentä. Ensimmäisen luokan edustajat valitaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa, jolloin vanhempainneuvostoa täydennetään muutenkin, jos joku on jäänyt pois. Vanhempainneuvoston kokoukset ovat avoimia eli kaikki vanhemmat ovat tervetulleita niihin.

Vanhempainneuvosto lukuvuonna 2018 - 2019

 • Riikka Alajoutsijärvi ja Laura Kiviniemi
 • Tiina Kaisanlahti ja Timo Meriläinen
 • Milka Kumpula ja Sari Uutela
 • Mirva Föhr ja Mia Kulojärvi
 • Hannele Ahola ja Sari Sulasalmi
 • Kirsti Peltoniemi ja Laura Rae
 • Matti Rytilahti
 • Sanna Kulmunki ja Johanna Ristola
 • Kari Kumpula ja Maarit Viitala

Puheenjohtajana toimii Johanna Ristola ja sihteerinä Kirsti Peltoniemi.

Neuvostoon kuuluvat opettajista koulunjohtaja Teija Varrio-Majava ja varajohtaja Rauno Ala-Poikela sekä koulun kehittämistyöryhmän jäsenet Seija Pöyliö ja Niina Tikkanen.

Kokousmuistiot ovat nähtävillä koulussa ja ne on alettu julkaista myös netissä.

Särkelä_Lapsia koulutielle.png

OPPILASKUNTATOIMINTA

Särkelän koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Hallitus organisoi oppilastoimintaa.

Kukin luokka-aste valitsee yhden tytön ja pojan edustajikseen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Oppilaskunnalla on käytössä idea- ja toivelaatikko.

Oppilaskuntatoimintaa on kaikenlainen toiminta oppilaiden kanssa koko kouluyhteisön iloksi ja hyväksi. Se on osallisuutta siihen, mitä kouluyhteisössä tehdään, ja se on yhteisöllisyyden kokemista. Se on sanalla sanoen oppilaiden esillepääsyä.

HALLITUKSEEN kuuluvat lukuvuonna 2018 - 2019:

 • Eevi Mantsinen ja Risto Taipale
 • Oona Kantola ja Miro Åkerlund
 • Henni Misikangas ja Eemil Kantola
 • Elina Kivelä ja Peetu Peltoniemi
 • Alina Ahola ja Niklas Saarremaa
 • Veeti Misikangas ja Oona Mård
 • Otto Hannikainen ja Manu Uimarihuhta

Puheenjohtajaksi on valittu Oona Mård.

 Hallituksen tehtävät

• Käsitellä oppilaiden, opettajien, rehtorin, vanhempien tai muiden esille tuomia asioita.
• Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä esimerkiksi oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja vanhempainneuvostolle.
• Pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa.
• Järjestää pienimuotoisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia yhteistyötahojen tukemina.
• Auttaa omalta osaltaan koulua tämän perustehtävien toteuttamisessa.

Oppilaskunta on järjestänyt vuosittain muun muassa vapputöminät ja adventtiaamunavauksen, jonka näyttävin osa on lyhtykulkue. Se on tehnyt kyselyjä kaikille oppilaille esimerkiksi välituntitoiminnoista ja pitänyt kaikissa koulun juhlissa puheen.

Nyrkkeilysäkki.pngMolemmat ovat oppilaskunnan toiveostoja.

Rekkitanko.jpg

Kummitoiminta

Särkelän koululla järjestettävässä kummitoiminnassa niin kummi kuin kummioppilas saavat kokea itsensä tärkeäksi. Ollaan ja toimitaan yhdessä (esim. lukemisen, askartelun, pelaamisen merkeissä), autetaan toista (laitetaan esim. luistimet jalkaan) ja ylipäätään otetaan toinen huomioon (tapakasvatusta). Kuutoset ovat toisluokkalaisten kummeja, viitoset ykkösluokkalaisten ja neloset eskarilaisten.

Pari kolme vuotta kestävä kummin ja kummioppilaan säännöllinen yhteistoiminta jättää hienot muistot molemmille. Rakentuva ystävyyssuhde tuo iloa koulunkäyntiin. Itse kummioppilaasta tulee vielä muutaman vuosiluokan suorittamisen jälkeen  jonkun kummi eli oppilas pääsee kokemaan molemmat roolit. Kummitoiminnalla on paljon annettavaa. Se tukee kaiken lisäksi KiVa Koulu -toimenpideohjelman toteuttamista.

Vanhempaintilaisuudet

Jokainen luokanopettaja ilmoittaa erikseen vanhempainvarteista. Aloite vanhemapinvartin pitämiseksi voi tulla myös vanhemmilta. Koko koulun yhteinen vanhempainilta oli keskiviikkona 22.8.2018. Yhteisen osuuden jälkeen alkoi luokkakohtaiset osuudet.

Kerhotoiminta

Kerhoista tiedotetaan koteihin erillisellä tiedotteella. - Ensimmäisellä ja toisella luokilla oleville järjestetään kummallekin oma kielikylpykerho englannin kielessä.

Oppituntien alkamis- ja loppumisajat

 • 8.00 - 8.45
 • 9.00 - 9.45
 • 9.50-10.35
 • Lounas
 • 11.15-12.00
 • 12.15-13.00
 • 13.15-14.00
 • 14.15-15.00

Välituntivalvonnassa on aina vähintään opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Pitkällä välitunnilla koulun vanhimmat oppilaat ovat neljännestä luokasta lähtien vanhan Särkelän piha-alueella. Pienimmät saavat näin enemmän tilaa ja mahdollisuuksia omiin välituntitouhuihinsa alueella. - Opetukseen käytetään oppituntia kohden vähintään 45 minuuttia säädöstenkin mukaisesti.

Lomamatkat

Lomamatkat ym. tulee ensisijaisesti pyrkiä hoitamaan koulujen loma-aikoina. Mikäli on pakottava tarve pyytää lapselle vapaata, niin 1 - 3 päivän vapaat myöntää luokanopettaja. Tätä pidemmät vapaat tulee anoa kirjallisesti koulunjohtajalta. Perusedellytys on, että loman ajalle annetut kotitehtävät tehdään moitteettomasti. Tukiopetusta ei lomamatkojen vuoksi anneta. Loma-anomuksen voi tehdä vapaamuotoisesti Wilmassa tai tästä tulostettavalla lomakkeella.

Parturikäynnit, ostosmatkat ja aikaisin alkavat harrastukset eivät ole vapaan perusteita.

Ilmoitukset poissaoloista

Sairaustapauksissa poissaoloista on ilmoitettava mahdollisimman pian opettajalle. Tieto on tärkeä lapsen turvallisuuden kannalta. Ilmoitus poistaa huolen mm. siitä, ettei lapsen koulumatkalla ole sattunut mitään vahinkoa.

Kyniä.png

Kotitehtävien tekeminen

Oppilaan velvollisuus on huolehtia annetuista kotitehtävistä. Mikäli läksyt on tekemättä, ne on suoritettava hyväksytysti jälkikäteen. Vanhempainillassa opettajat kertovat käytännöstään tällaisissa tilanteissa. Uusi OPS ohjeistaa opettajia (ks. OPSin lukua 18.4. - sivu 39).

Koulun järjestyssääntöjen rikkominen

Uudessa OPSissa on taulukoitu koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta annettavat rangaistukset  tasapuolisen kohtelun ja samanlaisen puuttumiskynnyksen takaamiseksi (luku 18 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö . ks. myös alaluvut). Sääntöjen noudattamisen valvonta on tärkeää, sillä se luo kaikille turvallisuuden tunnetta (näin estetään syntymästä pelkoa esimerkiksi kiusatuksi joutumisesta).

Koulukuljetukset - perumisvelvollisuus (taksivälitys 0200 99300 tai ilmainen numero 0200 99500 / Jounila 0400 301161)

Koulukuljetusten määrä koulullamme on suuri. Toivomme, että koulun edusta rauhoitetaan muulta autoliikenteeltä.

Mikäli lapsi tuodaan tai haetaan itse, sopiva paikka on koulurakennuksen vasen, ns. vanhan leipomon puoleinen pääty.

Autoliikenteen vähentämiseksi koulun ympäristössä jokaisen kannattaa muutoinkin miettiä, onko lapsen kouluun tuominen tarpeen hoitaa autolla vai voisiko lapsi kävellä tai pyöräillä kouluun. Koulumatkojen suorittaminen jalan, potkurilla tai pyörällä on hyvää hyötyliikuntaa, joka auttaa jaksamaan tunnilla. Koulukunto kohenee.

Taksikuljetuksiin liittyen on muistettava, että mikäli lapsi ei aamulla ja/tai iltapäivällä tarvitse koulukuljetusta, vanhempien tulee ilmoittaa siitä suoraan taksille. Mikäli lapsi ei tarvitse kuljetusta iltapäivällä koulun päätyttyä, siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin myös opettajalle.

Ilmoittaminen on tärkeää, koska sillä vältetään paitsi taksien turhat ajot koululle myös turhat kustannukset. Muutoksista ilmoittamalla vältetään myös se, ettei koululle tule tilataksia, jos henkilöauto riittää. Toistuvat ilmoituksen laiminlyönnit voivat johtaa taksikulujen laskuttamiseen huoltajilta.

Kemijärven taksivälitys hoitaa Kelloniementien, Pöyliönperän, Hyypiön suunnan sekä Asutusalueentien kuljetukset. Taksivälityksen numero on 0200 99300. Taksin voi perua myös numerosta 0200 99500 (tämä on ilmainen numero).

Vuostimon ja Sorsakummuntien suunnan hoitaa Jounila, numero on 0400 301161. Ilmoitus muutoksista on syytä tehdä aina mahdollisimman pian.

Myös bussilla kulkevien oppilaiden kuljetustarpeiden muutoksista on hyvä ilmoittaa koululle, jotta kuljetusten valvojat välttävät turhat lasten etsinnät.

 Koulunkäynninohjaajat huolehtivat odotustuntien valvonnasta. Jos oppilas ei jää valvottavaksi, asiasta pitää ilmoittaa.

Sivistyslautakunta (nykyään hyvinvointilautakunta) on päivittänyt perusopetuksen ja esiopetuksen koulukuljetusohjeet, ja ne ovat tulleet voimaan 1.8.2016 alkaen (päätös). 

Bussikortin käyttö

Bussikortta saa käyttää vain koulumatkoilla. Korttia kohden tulee vain yksi leimaus suuntaa kohden. Käyttöä valvotaan ja väärinkäyttötapaukset selvitetään. Ylimääräiset kustannukset peritään huoltajilta.

Terveydenhoito / oppilashuolto

Terveydenhoitaja on koulullamme torstaisin. Muina päivinä hänet tavoittaa puhelimitse (040 767 7158) tai Wilman kautta.

Kuraattori on tavattavissa torstaisin klo 9.50 - 10.30, muulloin sovitusti ajan varauksella. Yhteyden saa niin ikään puhelimen (040 705 8592) tai Wilman kautta.

Kuraattorin kanssa oppilas voi jutella mieltä askarruttavista asioista, jotka voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntiin, henkilökohtaiseen elämään ja vapaa-aikaan. Vanhemmille kuraattori voi olla tukena kasvatuskysymyksissä ja kumppanina kouluasioita selvitettäessä.

Kouluhammaslääkäri

Hammashoitola Lapponia
Luusuantie 15
puh. 040 547 9013

Nopeaa hoitoa vaativissa tapauksissa aika varataan suoraan hammashoitolasta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Jos YLEINEN TUKI ei riitä, -> pedagoginen arvio -> TEHOSTETUN TUEN päätös -> oppimissuunnitelma.

Jos tehostettu tuki  ei riitä, -> pedagoginen selvitys -> ERITYISEN TUEN päätös -> HOJKS.

Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tuesta voi lukea tarkemmin uudesta OPSista, luku 28. Koulumme Erityisopetus-sivulla on myös lisätietoa.

         Särkelä_Pylväs       

Läksyrauha ja kotiintuloajat

Särkelän koulu ja vanhempainneuvosto suosittelevat, että lapsille rauhoitetaan koulun jälkeen aikaa läksyjen tekemiseen. Toivomus on, ettei kaverin luo mennä ennen klo 17.00:ää. Tämä rauhoittaa myös koulupäivien viimeisiä oppitunteja.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2006 päättänyt suosituksista lasten ja nuorten kotiintuloajoiksi. Valtuusto suosittaa, että alle 13-vuotiaat olisivat kotona arkisin ja viikonloppuisin klo 20.00, 13 - 14-vuotiaat arkisin klo 21.00 ja viikonloppuisin klo 22.00. 15 - 16-vuotiaat arkisin klo 21.00 ja viikonloppuisin klo 23.00. Nämä ovat takarajoja, jolloin lapsen on oltava kotona, ellei vanhempien kanssa ole toisin sovittu.

Kotiintuloajat eivät merkitse sitä, että lapsen olisi oltava ilta ulkona tai kylässä. Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Lisäksi myös lapsilla on velvollisuuksia, jotka vaativat jaksamista, mm. herääminen aamulla, koulunkäynti ja kotityöt.

Koulun linkkisivulta löytyy mielenkiintoisia kasvatusaiheisiin johdattelevia linkkejä myös vanhemmille. Kattava koulukielen sanasto löytyy klikkauksen takaa.

Koulukuvaus

Koulukuvaus on järjestetty  6.9.2018. Kuvaaja on viime vuosien tapaan ollut Studio Saraste. Vanhempainneuvosto on tehnyt kuvaajan kanssa monivuotisen sopimuksen kuvauksista.

Pelastautumisharjoitukset 

Koululla on kriisitilanteita varten pelastussuunnitelma, jota päivitetään aina tarpeen mukaan. Pelastautumista harjoitellaan kerran kevät- ja kerran syyslukukaudella.

KiVa Koulu            

Koulussamme noudatetaan Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä kehitettyä kiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa, johon voi tutustua KiVa Koulu -sivustolla.

Lukuvuonna 2018 - 2019 KiVa Koulu -tiimiin kuuluvat opettajat Mervi Kulmunki. Katariina Lampela ja Arttu Kantola.

http://www.kivakoulu.fi/ Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Koulumme on ollut mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Edelleenkin toimitaan hankkeen ideoiden mukaisesti.

Hiihdetään kilpaakin.jpg

Liikuntatuntien varustuksesta

Liikuntatunneille tullaan asianmukaisesti pukeutuneena ja tarvittavat välineet ja varusteet mukana; liikuntatunneilla voidaan tarvita esimerkiksi sisäliikuntavaatteet tai uimavarusteet, sukset tai luistimet. Kengätkin on oltava säähän ja liikuntatunnin sisältöön sopivat. Oikea pukeutuminen tekee liikkumisesta mukavaa ja vähentää loukkaantumisriskiä. Opettajat ovat jakaneet oppilaille liikuntasuunnitelman.  ► Särkelän koulun sisäliikuntapaikkojen vuorot näkyvät kaupungin liikuntakalenterista.

OPS

Linkki Kemijärven perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja Särkelän koulun toimintaperiaatteet löytyvät omalta sivultaan. Lukuvuoden 2018 - 2019 keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu yhdessä tekeminen, vastuu omasta tekemisestä, hyvät tavat, arjen taitojen kehittäminen, yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.

YHTEISTYÖ ON KAIKEN A JA O

Koulu haluaa ylläpitää hyviä yhteyksiä vanhempiin. Mistä tahansa asiasta voidaan keskustella rakentavasti. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki, oppilaista alkaen.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit (todistukset)

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 1 – 2 varten:

Erittäin hyvä 

Noudatat koulun sääntöjä, käyttäydyt kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Sopeudut työhön erilaisissa ryhmissä ja edistät yhteistä työskentelyä. Annat toisille työrauhan ja kielenkäyttösi on asiallista. Pidät aktiivisesti huolta työympäristöstäsi.

Hyvä

 

Noudatat yleensä koulun sääntöjä ja olet rehellinen. Käyttäydyt ystävällisesti muita kohtaan. Sopeudut yleensä työhön erilaisissa ryhmissä sekä annat toisille useimmiten työrauhan. Kielenkäyttösi on asiallista. Huolehdit työympärisöstäsi.

Melko hyvä  

 

 

Tunnet koulun säännöt, mutta niiden noudattamisessa on vielä opettelemista. Sinulla on toisinaan vaikeuksia ottaa toiset huomioon ja jonkin verran ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Häiritset joskus työrauhaa. Kielenkäyttösi on yleensä asiallista ja huolehdit useimmiten työympäristöstäsi.

Kohtalainen

Sinulla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Sinulla on usein vaikeuksia toisten huomioon ottamisessa sekä ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Häiritset toistuvasti työrauhaa ja kielenkäyttösi vaatii usein ohjausta. Et huomioi työympäristöäsi.

Heikko

Et noudata koulun sääntöjä etkä osaa ottaa toisia huomioon. Et sopeudu työhön erilaisisa ryhmissä etkä anna toisille työrauhaa. Kielenkäyttösi on asiatonta.

 Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 3 – 6 varten:

Erinomainen

 

 

10

 

 

Olet aidosti kohtelias, otat huomioon toiset ja pidät aktiivisesti huolta työympäristöstäsi. Olet rehellinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Luot toiminnallasi hyvää yhteishenkeä ja olet sisäistänyt yhteisön säännöt.

 

 Kiitettävä

 9

 

Olet kohtelias ja rehellinen. Otat huomioon toiset etkä häiritse tunneilla. Asenteesi koulutyöhön on myönteinen. Huolehdit omalta osaltasi työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Noudatat yhteisön sääntöjä.

 

Hyvä

 

 8

 

 

 

Käyttäydyt  rehellisesti ja yleensä asiallisesti. Asenteesi kouluyhteisön jäseniin ja koulutyöhön on myönteinen. Huolehdit työympäristöstäsi ja noudatat useimmiten koulun sääntöjä.

Tyydyttävä

 

 7

Käyttäytymisessäsi ilmenee joskus puutteita. Sinulla on parannettavaa rehellisyydessä ja työnarvostuksessa. Et aina ota huomioon kouluyhteisön jäseniä etkä työympäristöäsi. Tunnet säännöt, mutta niiden noudattamisessa on puutteita.

 

Kohtalainen

 

 6

 

 

Suhtaudut koulun käyntiin välinpitämättömästi ja kouluyhteisön jäseniin epäystävällisesti. Et ota vastuuta työympäristöstäsi. Saatat tärvellä ja rikkoa tavaroita sekä yhteistä omaisuutta. Rikot toistuvasti sääntöjä.

 

Välttävä

 

 5

 

Sinulla on vakavia puutteita monilla käyttäytymisen alueilla ja paljon koulun antamia rangaistuksia. Saatat olla aggressivinen. Olet epärehellinen eikä sinuun voi luottaa.

 

Hylätty

 

 

 

 4

 

Sinulla on jatkuvasti käytöshäiriöitä ja käyttäytymisesi on röyhkeää tai väkivaltaista ja omaisuutta vahingoittavaa. Asenteesi koulunkäyntiin on kielteinen ja olet piittaamaton koulun järjestyssäännöistä tai turvallisuusohjeista. Käytöstäsi ja asennettasi ei ole saatu muuttumaan koulun keinoin.

 

 TYÖSKENTELYTAIDOT (1. - 2. lk)

Asteikko: taito alullaan / tyydyttävä taito / hyvä taito / kiitettävä taito

Osaat kuunnella opettajaa ja luokkakavereita
Osaat toimia annettujen ohjeiden mukaan
Annat muille työrauhan
Osaat toimia yhteistyössä kaikkien kanssa
Työskentelet keskittyneesti
Osaat odottaa vuoroasi
Huolehdit työskentelyvälineistä
Huolehdit kotitehtävistä

 

TYÖSKENTELYTAIDOT (3. - 6. lk)

Asteikko: tavoite saavuttamatta / tyydyttävä taito / hyvä taito / kiitettävä taito

Osaat kuunnella opettajaa ja luokkakavereita
Käyttäydyt oppitunneilla asianmukaisesti
Osaat tehdä yhteistyötä erilaisissa oppimistilanteissa
Työskentelet tavoitteellisesti
Otat vastuuta omasta oppimisestasi
Huolehdit työskentelyvälineistä
Huolehdit kotitehtävistä

 

HUOLEHDIT KOTITEHTÄVISTÄ -KOHDAN ARVIOINTI

Kiitettävä 0 - 2 unohdusta
Hyvä 3 - 6 unohdusta
Tyydyttävä 7 - 12 unohdusta
Taito alullaan (1. - 2. lk) / tavoite saavuttamatta (3. - 6. lk) 13 tai enemmän

 

 

KOULULAISELLE SUUNNATUT TIETOISKUT

Terveen koululaisen peruspilarit ovat liikunta, uni ja lepo sekä ravinto. Seuraavat tietoiskut on lainattu sivulta TEKO - Terve koululainen:

Koululainen pukeutuu aina tapahtuman (esim. liikuntatunnin), sään ja ennen kaikkea vuodenaikojen mukaan. Syksyllä saa muistutella pipon päähän panemisesta. Hämärän ja pimeän tultua heijastinta ei saa unohtaa. - Kunnon koululainen käyttäytyy vielä netissäkin vastuullisesti.

Hiihtopalkinnot.jpg

Liikunta antaa iloa koulupäiviin. Välitunnilla on mukava touhuta yhdessä. Kun peleihin ja leikkeihin riittää osanottajia, niistä tulee mielekkäitä ja mukavia. Oikealla pukeutumisella varmistetaan, ettei tule kylmä. - Talvi on varsinkin poikien mielestä paras vuodenaika, sillä silloin on vaikka mitä tekemistä. - Kuvissa hiihtopalkintoja, laskettelua vanhan Särkelän rinteessä ja kuudesluokkalaisten diplomi 2. sijan saavuttamisesta Lapin piirin Hese-kisassa keväällä 2017.

Särkelän koulu on panostanut välituntivälineiden hankintaan; apuna on ollut vanhempainneuvosto.

Särkelässä laskiainen joka päivä talvella.jpg

Hese-kisan 2. sija.png

Särkelän Suomi-kukat.png 

► SIVUN ALKU

 ► AJANKOHTAISTA-SIVU

► OPPILAIDEN KUVATAIDETTA

1