Lukuvuositiedote

Rehtorin huone.png

 

     ► Ajankohtaista-sivu
► Sivun puoliväli  


Hyvä kotiväki

Lukuvuoden koulutyö on käynnistynyt hyvin. Paljon on ehditty opiskella ja oppia. Myös koulurauhasta oppilaita on muistutettu. Edelleen keskeisenä tavoitteenamme meillä on yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen. Tänä vuonna korostetaan myös kaverivastuuta, sitä, että ketään ei jätetä yksin. Lukemisen teeman parissa tulemme tänä lukuvuonna tekemään monia asioita. Hyvä lukutaito auttaa meitä elämässämme eteenpäin. Mitä sujuvampi lukutaito meillä on, sitä paremmin voimme muodostaa omia näkemyksiämme ja ottaa asioista selvää.

Koulun oppilaskunta ja vanhempainneuvosto on valittu ja molemmat aloittavat työnsä piakkoin. Toivotan näille oikein onnistunutta työskentelyä kouluyhteisön hyväksi ja tueksi. Oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen tueksi haluamme tehdä teidän vanhempien kanssa yhteistyötä, joka on kaiken a ja o. Toivottavasti pystytte mahdollisimman paljon osallistumaan koulun järjestämiin tilaisuuksiin.

Kaikille oikein reipasta syksyä ja mitä parhainta lukuvuotta!

Terveisin Särkelän koulun väen puolesta Teija


mukavaa_koulupaivaa.jpg

Lukuvuoden 2019 - 2020 työpäivät

Syyslukukausi to 8.8. - pe 20.12.2019 (91 pv)

Syysloma (koko) viikko 42, päivät 14.10. - 20.10.2019
Itsenäisyyspäivä pe 6.12.2019 
Päättäjäispäivä pe 20.12.2019 
Joululoma la 21.12.2019 - ma 6.1.2020 (17 ½ pv!)

Kevätlukukausi ti 7.1. - la 30.5.2020 (96 pv)

Talviloma (koko) viikko 10, päivät 2.3. - 8.3.2020 
Pääsiäisloma pe 10.4. - ma 13.4.2020
Vappu pe 1.5.2020
Helatorstai, pyhä 21.5.2020
Päättäjäispäivä la 30.5.2020

                Tästä linkistä lukuvuoden 2019 - 2020 työpäiviä koskeva päätös, josta selviävät myös esiopetuspäivät.

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

Lukuvuoden 2020 - 2021 työpäivät näet tästä aukeavasta pdf-tiedostosta tai sitten alla olevasta kuvasta.

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN KOULUJEN TYÖPÄIVÄT LV. 2020 - 2021.png

 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Yhteydenpitovälineinä Wilma ja Ajankohtaista-sivu

Opettajat käyttävät perhe-, luokka- ja koulukohtaisena tiedotuskanavana Wilmaa, joten sitä kannattaa seurata päivittäin. Wilman etusivulta löytyy linkki koulun Ajankohtaista-nettisivulle, jolta saa klikkauksella nähtäväksi esim. koulun ruoka- ja välipalalistan. Opettajat merkitsevät järjestyssääntöjen rikkomusten seuraamukset Wilmaan OPS 2016:n määräysten mukaisesti.

Jos Wilman käytössä on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä kouluun. Tarvittaessa tehdään uusi tunnus tai voidaan vaikka opastaa järjestelmän käytössä. Wilma on mainio yhteydenpitoväline koulun ja kodin välille ja koululle se lisäksi toimii sähköisenä  oppilastietojärjestelmänä.

Wilmaan kirjaudutaan sähköpostiosoiteella https://kemijarvi.inschool.fi/ .

HENKILÖKUNTA / TAVOITETTAVUUS

Kouluväen yhteystiedot löytyvät omalta sivulta. Luettelosta näkyy myös se, mitä luokkaa kukin opettaja pääsääntöisesti opettaa. Kaikki koulun opettajat ovat päteviä.

Opettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse koulun työpäivinä klo 8.00 - 16.00. Muina aikoina ja muulloinkin voi laittaa teksti- tai Wilma-viestin, johon vastataan viimeistään 3. työpäivän aikana.

Oppilaillakin on sähköposti ja sitä käytetään opetustarkoituksiin. Sähköpostin käyttöön liittyvät ohjelinkit ovat koulun pääsivulla.

VANHEMPAINNEUVOSTO

Vanhempainneuvosto on koulun yhteistyöelin, joka omalta osaltaan tukee koulun kasvatustyötä. Kuluneiden vuosien aikana vanhempainneuvosto on ollut mukana mm. suunnittelemassa koulun ulkoilupäiviä ja kerännyt varoja erilaisten retkien mahdollistamiseksi. Teatteri- ja liikuntaretket  ovat varmasti jääneet kaikkien mieleen. Vanhempainneuvoston toiminta on ollut aina esikuvallista Särkelässä.

Vanhempainneuvostoon valitaan kultakin luokkatasolta 1 - 2 jäsentä. Ensimmäisen luokan edustajat valitaan syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa, jolloin vanhempainneuvostoa täydennetään muutenkin, jos joku on jäänyt pois. Vanhempainneuvoston kokoukset ovat avoimia eli kaikki vanhemmat ovat tervetulleita niihin.

Vanhempainneuvosto lukuvuonna 2019 - 2020

 • Miina Kunnasto ja Minna-Marika Pohtila-Ahola
 • Laura Kiviniemi ja Outi Räisänen
 • Mauri Juntunen ja Timo Meriläinen
 • Jani Mantsinen ja Niina Misikangas
 • Mirva Föhr ja Tuija Lievonen-Kunnari
 • Sari Sulasalmi ja Sari Uutela
 • Sanna Kulmunki ja Johanna Ristola

Puheenjohtajana toimii Johanna Ristola.

Neuvostoon kuuluvat opettajista koulunjohtaja Teija Varrio-Majava ja varajohtaja Rauno Ala-Poikela sekä koulun kehittämistyöryhmän jäsenet Seija Pöyliö ja Arttu Kantola.

Kokousmuistiot ovat nähtävillä koulussa ja ne on alettu julkaista myös netissä.

KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ 2019 - 2020

Koulun kehittämistyöryhmä Kehry tekee esityksiä nimensä mukaisesti siitä, miten koulun toimintaa voitaisiin parantaa. Ryhmässä toimivat opettajat Teija Varrio-Majava, Arttu Kantola ja Seija Pöyliö. Oppilaat toimivat vastaavalla tavalla oppilaskunnassa, josta seuraavaksi.

Särkelä_Lapsia koulutielle.png

OPPILASKUNTATOIMINTA

Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki oppilaat. Hallitus organisoi oppilastoimintaa.

Kukin luokka-aste valitsee yhden tytön ja pojan edustajikseen hallitukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Oppilaskunnalla on käytössä idea- ja toivelaatikko.

Oppilaskuntatoimintaa on kaikenlainen toiminta oppilaiden kanssa koko kouluyhteisön iloksi ja hyväksi. Se on osallisuutta siihen, mitä kouluyhteisössä tehdään. Se on yhteisöllisyyden kokemista. Sanalla sanoen se on oppilaiden esillepääsyä.

HALLITUKSEEN kuuluvat lukuvuonna 2019 - 2020:

 • Petra Tuovila ja Eemeli Kaipainen
 • Eevi Mantsinen ja Väinö Särkelä
 • Sara Kokko ja Väinö Meriläinen
 • Nea Mantsinen ja Eemil Kantola
 • Iida Jussila ja Juho Laiti
 • Eeva Uutela ja Niklas Saarremaa
 • Miikka Pasma, Eetu Ristola ja Niklas Rytilahti

Puheenjohtajaksi on valittu Juho Laiti (varalla Eetu Ristola).

 Hallituksen tehtävät

• Käsitellä oppilaiden, opettajien, rehtorin, vanhempien tai muiden esille tuomia asioita.
• Ideoida myös itse käsiteltäviä asioita sekä valmistella ehdotuksia ja esityksiä esimerkiksi oppilaskunnalle, opettajakunnalle, rehtorille ja vanhempainneuvostolle.
• Pyrkiä kehittämään oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja oppilaiden osallisuuden lisäämistä heitä koskevissa asioissa.
• Järjestää pienimuotoisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia yhteistyötahojen tukemina.
• Auttaa omalta osaltaan koulua tämän perustehtävien toteuttamisessa.

Oppilaskunta on järjestänyt vuosittain muun muassa vapputöminät ja adventtiaamunavauksen, jonka näyttävin osa on lyhtykulkue. Se on tehnyt kyselyjä kaikille oppilaille esimerkiksi välituntitoiminnoista ja pitänyt kaikissa koulun juhlissa puheen.

Nyrkkeilysäkki.pngMolemmat ovat oppilaskunnan toiveostoja.

Rekkitanko.jpg

Kummitoiminta

Särkelän koululla järjestettävässä kummitoiminnassa niin kummi kuin kummioppilas saavat kokea itsensä tärkeäksi. Ollaan ja toimitaan yhdessä (esim. lukemisen, askartelun, pelaamisen merkeissä), autetaan toista (laitetaan esim. luistimet jalkaan) ja ylipäätään otetaan toinen huomioon (tapakasvatusta). Kuutoset ovat toisluokkalaisten kummeja, viitoset ykkösluokkalaisten ja neloset eskarilaisten.

Pari kolme vuotta kestävä kummin ja kummioppilaan säännöllinen yhteistoiminta jättää hienot muistot molemmille. Rakentuva ystävyyssuhde tuo iloa koulunkäyntiin. Itse kummioppilaasta tulee vielä muutaman vuosiluokan suorittamisen jälkeen  jonkun kummi eli oppilas pääsee kokemaan molemmat roolit. Kummitoiminnalla on paljon annettavaa. Se tukee kaiken lisäksi KiVa Koulu -toimenpideohjelman toteuttamista.

Vanhempaintilaisuudet

Jokainen luokanopettaja ilmoittaa erikseen vanhempainvarteista. Aloite vanhemapinvartin pitämiseksi voi tulla myös vanhemmalta. Koko koulun yhteinen vanhempainilta on tiistaina 3.9.2019. Yhteisen osuuden jälkeen alkaa luokkakohtaiset osuudet.

 Vihreä viiva.png

Kerhotoiminta

Kerhoista tiedotetaan koteihin erillisellä tiedotteella.

Oppituntien alkamis- ja loppumisajat

 • 8.00 - 8.45
 • 9.00 - 9.45
 • 9.55-10.40
 • Lounas
 • 11.15-12.00
 • 12.15-13.00
 • 13.15-14.00
 • 14.15-15.00

Välituntivalvonnassa on aina vähintään opettaja ja koulunkäynninohjaaja. Pitkällä välitunnilla koulun vanhimmat oppilaat ovat neljännestä luokasta lähtien vanhan Särkelän piha-alueella. Pienimmät saavat näin enemmän tilaa ja mahdollisuuksia omiin välituntitouhuihinsa alueella. - Opetukseen käytetään oppituntia kohden vähintään 45 minuuttia säädöstenkin mukaisesti.

Lomamatkat

Lomamatkat ym. tulee tehdä koulujen loma-aikoina. Mikäli on pakottava tarve pyytää lapselle vapaata, niin 1 - 3 päivän vapaat myöntää luokanopettaja. Tätä pidemmät vapaat tulee anoa kirjallisesti koulunjohtajalta. Perusedellytys on, että myönnetyn loman ajalle annetut kotitehtävät tehdään moitteettomasti. Tukiopetusta ei lomamatkojen vuoksi anneta. Loma-anomuksen voi tehdä vapaamuotoisesti Wilmassa tai tästä tulostettavalla lomakkeella.

Parturikäynnit, ostosmatkat ja aikaisin alkavat harrastukset eivät ole vapaan perusteita.

Ilmoitukset poissaoloista

Sairaustapauksissa poissaoloista on ilmoitettava mahdollisimman pian opettajalle. Tieto on tärkeä lapsen turvallisuuden kannalta. Ilmoitus poistaa huolen mm. siitä, ettei lapsen koulumatkalla ole sattunut mitään vahinkoa.

Kyniä.png

Koulupoissaolot – varhainen tuki –toimintamalli

Koulupoissaolot – varhainen tuki –toimintamalli on otettu Kemijärvellä käyttöön syyslukukauden 2018 alusta. Sen tavoitteena on tukea oppilaan säännöllistä koulunkäyntiä. Varhaisen tuen avulla pyritään ehkäisemään koulupoissaolokierteen syntymistä ja siten vähentämään merkittävästi huolta lapsen tai nuoren syrjäytymisestä.

Koulunkäynti on oppilaan työtä ja huoltajien tärkeänä tehtävänä on tukea oppilasta koulutyössä. Luokanopettajat seuraavat oppilaiden poissaoloja ja luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi. Kun poissaoloja on eri syistä kertynyt alakoulun oppilaalla yli 40 tuntia ja yläkoulun oppilaalla yli 50 tuntia, luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajaan tilanteen moniammatillista selvittämistä varten. Poissaoloihin ei lasketa etukäteen koulunjohtajan tai opettajan kanssa sovittuja luvallisia poissaoloja. 

Keskustelussa sovitaan yhteisestä palaverista terveydenhoitajan ja/tai kuraattorin kanssa. Tapaamisessa käydään kokonaisvaltaisesti läpi huoltajien kanssa oppilaan poissaoloihin johtanut tilanne ja etsitään yhdessä ratkaisuja mahdollisiin pulmiin. Tapaamisessa sovitaan tilanteen seurannasta ja tarvittaessa muista ryhmään kutsuttavista toimijoista, esim. Perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponiasta, perhesosiaalityöstä tai etsivästä nuorisotyöstä.

Kotitehtävien tekeminen

Oppilaan velvollisuus on huolehtia annetuista kotitehtävistä. Mikäli läksyt on tekemättä, ne on suoritettava hyväksytysti jälkikäteen. Vanhempainillassa opettajat kertovat käytännöstään tällaisissa tilanteissa. OPS ohjeistaa opettajia (ks. OPSin lukua 18.4. - sivu 39).

Koulun järjestyssääntöjen rikkominen

OPSissa on taulukoitu koulun järjestyssääntöjen rikkomisesta annettavat rangaistukset  tasapuolisen kohtelun ja samanlaisen puuttumiskynnyksen takaamiseksi (luku 18 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö . ks. myös alaluvut). Sääntöjen noudattamisen valvonta on tärkeää, sillä se luo kaikille turvallisuuden tunnetta (näin estetään syntymästä pelkoa esimerkiksi kiusatuksi joutumisesta).

Koulukuljetukset - perumisvelvollisuus (taksivälitys 0200 99300 tai ilmainen numero 0200 99500)

Koulukuljetusten määrä koulullamme on suuri. Toivomme, että koulun edusta rauhoitetaan muulta autoliikenteeltä.

Mikäli lapsi tuodaan tai haetaan itse, sopiva paikka on koulurakennuksen vasen, ns. vanhan leipomon puoleinen pääty.

Autoliikenteen vähentämiseksi koulun ympäristössä jokaisen kannattaa muutoinkin miettiä, onko lapsen kouluun tuominen tarpeen hoitaa autolla vai voisiko lapsi kävellä tai pyöräillä kouluun. Koulumatkojen suorittaminen jalan, potkurilla tai pyörällä on hyvää hyötyliikuntaa, joka auttaa jaksamaan tunnilla. Koulukunto kohenee.

Taksikuljetuksiin liittyen on muistettava, että mikäli lapsi ei aamulla ja/tai iltapäivällä tarvitse koulukuljetusta, vanhempien tulee ilmoittaa siitä suoraan taksille. Mikäli lapsi ei tarvitse kuljetusta iltapäivällä koulun päätyttyä, siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin myös opettajalle.

Ilmoittaminen on tärkeää, koska sillä vältetään paitsi taksien turhat ajot koululle myös turhat kustannukset. Muutoksista ilmoittamalla vältetään myös se, ettei koululle tule tilataksia, jos henkilöauto riittää. Toistuvat ilmoituksen laiminlyönnit voivat johtaa taksikulujen laskuttamiseen huoltajilta.

Kemijärven taksivälitys hoitaa Kelloniementien, Pöyliönperän, Hyypiön suunnan sekä Asutusalueentien kuljetukset. Taksivälityksen numero on 0200 99300. Taksin voi perua myös numerosta 0200 99500 (tämä on ilmainen numero).

Myös bussilla kulkevien oppilaiden kuljetustarpeiden muutoksista on hyvä ilmoittaa koululle, jotta kuljetusten valvojat välttävät turhat lasten etsinnät.

 Koulunkäynninohjaajat huolehtivat odotustuntien valvonnasta. Jos oppilas ei jää valvottavaksi, asiasta pitää ilmoittaa.

Sivistyslautakunta (nykyään hyvinvointilautakunta) on päivittänyt perusopetuksen ja esiopetuksen koulukuljetusohjeet, ja ne ovat tulleet voimaan 1.8.2016 alkaen (päätös). 

Bussikortin käyttö

Bussikortta saa käyttää vain koulumatkoilla. Korttia kohden tulee vain yksi leimaus suuntaa kohden. Käyttöä valvotaan ja väärinkäyttötapaukset selvitetään. Ylimääräiset kustannukset peritään huoltajilta.

Oikeudet ilmaisiin koulukuljetuksiin

Jos koulumatka on lapselle vaikea, rasittava tai vaarallinen, huoltaja voi anoa maksutonta koulukuljetusta. Muutoin oppilas on oikeutettu koulukuljetuksiin alla luetelluin ehdoin.

Luokka             Matkan pituus              Oikeus
1 - 2 yli 3 km ympärivuotinen kuljetus
3 - 6 yli 3 km talvikuljetus 1.11. - 31.3.      
3 - 9 yli 5 km ympärivuotinen kuljetus
 

Oppilashuoltotyöryhmät

Oppilashuoltotyöryhmiä on kolme:

- Kemijärven kaupungin oppilashuollon ohjausryhmä

- Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä, johon kuuluvat koulunjohtaja, luokanopettaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Asioiden käsittely tapahtuu yleisellä tasolla.

- Monialainen asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa käsittelemään yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän asioita.

Terveydenhoito / oppilashuolto

Terveydenhoitaja on koulullamme torstaisin. Muina päivinä hänet tavoittaa puhelimitse (040 024 5685) tai Wilman kautta.

Kuraattori on tavattavissa torstaisin klo 9.50 - 10.30, muulloin sovitusti ajan varauksella. Yhteyden saa niin ikään puhelimen (040 705 8592) tai Wilman kautta.

Kuraattorin kanssa oppilas voi jutella mieltään askarruttavista asioista, jotka voivat liittyä esimerkiksi koulunkäyntiin, henkilökohtaiseen elämään ja vapaa-aikaan. Vanhemmille kuraattori voi olla tukena kasvatuskysymyksissä ja kumppanina kouluasioita selvitettäessä.

Kasvatusohjaaja

Kemijärven kaupungin perusopetuksen kouluilla toimii kasvatusohjaaja tarjoamassa varhaista tukea koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Hän on oppilaiden, vanhempien ja koulun henkilökunnan käytettävissä. Hän kuuntelee, ymmärtää, motivoi, kulkee rinnalla ja siis tukee ja ohjaa monin tavoin koulun arjessa. Hän voi olla mukana välitunneilla, häneen voi törmätä koulun käytävillä ja häntä voi lähestyä monin tavoin. Kasvatusohjaaja voi tulla luokkaan, esimerkiksi Särkelässä hän pitää KiVa-oppitunteja kaikille luokille.  Kyse on hyvinvoinnin parantamisesta. - Kasvatusohjaaja on Särkelässä torstaisin ja perjantaisin; Wilmalla tai puhelimella (040 182 0863) tavoittaa.

Kouluhammaslääkäri

Hammashoitola Lapponia
Luusuantie 15
puh. 040 547 9013

Nopeaa hoitoa vaativissa tapauksissa aika varataan suoraan hammashoitolasta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Jos YLEINEN TUKI ei riitä, -> pedagoginen arvio -> TEHOSTETUN TUEN päätös -> oppimissuunnitelma.

Jos tehostettu tuki  ei riitä, -> pedagoginen selvitys -> ERITYISEN TUEN päätös -> HOJKS.

Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat muun muassa tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tuesta voi lukea tarkemmin uudesta OPSista, luku 28. Koulumme Oppimisen tuki -sivulla on myös lisätietoa.

         Särkelä_Pylväs       

Läksyrauha ja kotiintuloajat

Särkelän koulu ja vanhempainneuvosto suosittelevat, että lapsille rauhoitetaan koulun jälkeen aikaa läksyjen tekemiseen. Toivomus on, ettei kaverin luo mennä ennen klo 17.00:ää. Tämä rauhoittaa myös koulupäivien viimeisiä oppitunteja.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.3.2006 päättänyt suosituksista lasten ja nuorten kotiintuloajoiksi. Valtuusto suosittaa, että alle 13-vuotiaat olisivat kotona arkisin ja viikonloppuisin klo 20.00, 13 - 14-vuotiaat arkisin klo 21.00 ja viikonloppuisin klo 22.00. 15 - 16-vuotiaat arkisin klo 21.00 ja viikonloppuisin klo 23.00. Nämä ovat takarajoja, jolloin lapsen on oltava kotona, ellei vanhempien kanssa ole toisin sovittu.

Kotiintuloajat eivät merkitse sitä, että lapsen olisi oltava ilta ulkona tai kylässä. Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. Lisäksi myös lapsilla on velvollisuuksia, jotka vaativat jaksamista, mm. herääminen aamulla, koulunkäynti ja kotityöt.

Koulun linkkisivulta löytyy mielenkiintoisia kasvatusaiheisiin johdattelevia linkkejä myös vanhemmille. Kattavaan koulukielen sanastoon voit tutustua avaamalla tämän linkin (on pdf).

Paperikansaa.png

Koulukuvaus

Koulukuvaus on keskiviikkona 18.9.2019. Kuvaaja on viime vuosien tapaan Studio Saraste. Vanhempainneuvosto on tehnyt kuvaajan kanssa monivuotisen sopimuksen kuvauksista.

Pelastautumisharjoitukset 

Koululla on kriisitilanteita varten pelastussuunnitelma, jota päivitetään aina tarpeen mukaan. Pelastautumista harjoitellaan kerran kevät- ja kerran syyslukukaudella.

KiVa Koulu            

Koulussamme noudatetaan Turun yliopiston ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhdessä kehittämää koulukiusaamisen vastaista toimenpideohjelmaa, johon voi tutustua KiVa Koulu -sivustolla.

Lukuvuonna 2019 - 2020 KiVa Koulu -tiimiin kuuluvat opettajat Arttu Kantola, Anne-Mari Sipovaara ja Marika Kumpula. Heidän tehtävänään on käsitellä esille tulleita kiusaamistapauksia.

Oppilaskunta julistaa koululleen koulurauhan perinteiseen tapaan lukuvuoden alussa. Se korostaa jokaisen oikeutta koulurauhaan ja jokaisen velvollisuutta vastata siitä omalta osaltaan.

http://www.kivakoulu.fi/ Liikkuva koulu

Liikkuva koulu

Koulumme on ollut mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Edelleenkin toimitaan hankkeen ideoiden mukaisesti.

Hiihdetään kilpaakin.jpg

Liikuntatuntien varustuksesta

Liikuntatunneille tullaan asianmukaisesti pukeutuneena ja tarvittavat välineet ja varusteet mukana; liikuntatunneilla voidaan tarvita esimerkiksi sisäliikuntavaatteet tai uimavarusteet, sukset tai luistimet. Kengätkin on oltava säähän ja liikuntatunnin sisältöön sopivat. Oikea pukeutuminen tekee liikkumisesta mukavaa ja vähentää loukkaantumisriskiä. Opettajat ovat jakaneet oppilaille liikuntasuunnitelman.  ► Särkelän koulun sisäliikuntapaikkojen vuorot näkyvät kaupungin liikuntakalenterista.

OPS

Linkki Kemijärven perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja Särkelän koulun toimintaperiaatteet löytyvät omalta sivultaan. Lukuvuoden 2019 - 2020 keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu yhdessä tekeminen, vastuu omasta tekemisestä, kaverivastuu, positiivinen henki ja vahvuuksien esille nostaminen muutoinkin hyvien tapojen vaalimisen lisäksi.

YHTEISTYÖ ON KAIKEN A JA O

Koulu haluaa ylläpitää hyviä yhteyksiä vanhempiin. Mistä tahansa asiasta voidaan keskustella rakentavasti. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki - ennen kaikkea oppilaat. - Kodin ja koulun päivää vietetään pe 27.9., mistä tulee tarkempaa tietoa lähempänä tapahtumaa.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit (todistukset)

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 1 – 2 varten:

Erittäin hyvä 

Noudatat koulun sääntöjä, käyttäydyt kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Sopeudut työhön erilaisissa ryhmissä ja edistät yhteistä työskentelyä. Annat toisille työrauhan ja kielenkäyttösi on asiallista. Pidät aktiivisesti huolta työympäristöstäsi.

Hyvä

 

Noudatat yleensä koulun sääntöjä ja olet rehellinen. Käyttäydyt ystävällisesti muita kohtaan. Sopeudut yleensä työhön erilaisissa ryhmissä sekä annat toisille useimmiten työrauhan. Kielenkäyttösi on asiallista. Huolehdit työympärisöstäsi.

Melko hyvä  

 

 

Tunnet koulun säännöt, mutta niiden noudattamisessa on vielä opettelemista. Sinulla on toisinaan vaikeuksia ottaa toiset huomioon ja jonkin verran ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Häiritset joskus työrauhaa. Kielenkäyttösi on yleensä asiallista ja huolehdit useimmiten työympäristöstäsi.

Kohtalainen

Sinulla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Sinulla on usein vaikeuksia toisten huomioon ottamisessa sekä ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Häiritset toistuvasti työrauhaa ja kielenkäyttösi vaatii usein ohjausta. Et huomioi työympäristöäsi.

Heikko

Et noudata koulun sääntöjä etkä osaa ottaa toisia huomioon. Et sopeudu työhön erilaisisa ryhmissä etkä anna toisille työrauhaa. Kielenkäyttösi on asiatonta.

 Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 3 – 6 varten:

Erinomainen

 

 

10

 

 

Olet aidosti kohtelias, otat huomioon toiset ja pidät aktiivisesti huolta työympäristöstäsi. Olet rehellinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Luot toiminnallasi hyvää yhteishenkeä ja olet sisäistänyt yhteisön säännöt.

 

 Kiitettävä

 9

 

Olet kohtelias ja rehellinen. Otat huomioon toiset etkä häiritse tunneilla. Asenteesi koulutyöhön on myönteinen. Huolehdit omalta osaltasi työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Noudatat yhteisön sääntöjä.

 

Hyvä

 

 8

 

 

 

Käyttäydyt  rehellisesti ja yleensä asiallisesti. Asenteesi kouluyhteisön jäseniin ja koulutyöhön on myönteinen. Huolehdit työympäristöstäsi ja noudatat useimmiten koulun sääntöjä.

Tyydyttävä

 

 7

Käyttäytymisessäsi ilmenee joskus puutteita. Sinulla on parannettavaa rehellisyydessä ja työnarvostuksessa. Et aina ota huomioon kouluyhteisön jäseniä etkä työympäristöäsi. Tunnet säännöt, mutta niiden noudattamisessa on puutteita.

 

Kohtalainen

 

 6

 

 

Suhtaudut koulun käyntiin välinpitämättömästi ja kouluyhteisön jäseniin epäystävällisesti. Et ota vastuuta työympäristöstäsi. Saatat tärvellä ja rikkoa tavaroita sekä yhteistä omaisuutta. Rikot toistuvasti sääntöjä.

 

Välttävä

 

 5

 

Sinulla on vakavia puutteita monilla käyttäytymisen alueilla ja paljon koulun antamia rangaistuksia. Saatat olla aggressivinen. Olet epärehellinen eikä sinuun voi luottaa.

 

Hylätty

 

 

 

 4

 

Sinulla on jatkuvasti käytöshäiriöitä ja käyttäytymisesi on röyhkeää tai väkivaltaista ja omaisuutta vahingoittavaa. Asenteesi koulunkäyntiin on kielteinen ja olet piittaamaton koulun järjestyssäännöistä tai turvallisuusohjeista. Käytöstäsi ja asennettasi ei ole saatu muuttumaan koulun keinoin.

 

 TYÖSKENTELYTAIDOT (1. - 2. lk)

Asteikko: taito alullaan / tyydyttävä taito / hyvä taito / kiitettävä taito

Osaat kuunnella opettajaa ja luokkakavereita
Osaat toimia annettujen ohjeiden mukaan
Annat muille työrauhan
Osaat toimia yhteistyössä kaikkien kanssa
Työskentelet keskittyneesti
Osaat odottaa vuoroasi
Huolehdit työskentelyvälineistä
Huolehdit kotitehtävistä

 

TYÖSKENTELYTAIDOT (3. - 6. lk)

Asteikko: tavoite saavuttamatta / tyydyttävä taito / hyvä taito / kiitettävä taito

Osaat kuunnella opettajaa ja luokkakavereita
Käyttäydyt oppitunneilla asianmukaisesti
Osaat tehdä yhteistyötä erilaisissa oppimistilanteissa
Työskentelet tavoitteellisesti
Otat vastuuta omasta oppimisestasi
Huolehdit työskentelyvälineistä
Huolehdit kotitehtävistä

 

HUOLEHDIT KOTITEHTÄVISTÄ -KOHDAN ARVIOINTI

Kiitettävä 0 - 2 unohdusta
Hyvä 3 - 6 unohdusta
Tyydyttävä 7 - 12 unohdusta
Taito alullaan (1. - 2. lk) / tavoite saavuttamatta (3. - 6. lk) 13 tai enemmän           

 

 

KOULULAISELLE SUUNNATUT TIETOISKUT

Terveen koululaisen peruspilarit ovat liikunta, uni ja lepo sekä ravinto. Seuraavat tietoiskut on lainattu sivulta TEKO - Terve koululainen:

Koululainen pukeutuu aina tapahtuman (esim. liikuntatunnin), sään ja ennen kaikkea vuodenaikojen mukaan. Syksyllä saa muistutella pipon päähän panemisesta. Hämärän ja pimeän tultua heijastinta ei saa unohtaa. - Kunnon koululainen käyttäytyy vielä netissäkin vastuullisesti.

Hiihtopalkinnot.jpg

Liikunta antaa iloa koulupäiviin. Välitunnilla on mukava touhuta yhdessä. Kun peleihin ja leikkeihin riittää osanottajia, niistä tulee mielekkäitä ja mukavia. Oikealla pukeutumisella varmistetaan, ettei tule kylmä. - Talvi on varsinkin poikien mielestä paras vuodenaika, sillä silloin on vaikka mitä tekemistä. - Kuvissa hiihtopalkintoja, laskettelua vanhan Särkelän rinteessä ja kuudesluokkalaisten diplomi 2. sijan saavuttamisesta Lapin piirin Hese-kisassa keväällä 2017.

Särkelän koulu on panostanut välituntivälineiden hankintaan; apuna on ollut vanhempainneuvosto.

Särkelässä laskiainen joka päivä talvella.jpg

Hese-kisan 2. sija.png

Särkelän Suomi-kukat.png 

► SIVUN ALKU

 ► AJANKOHTAISTA-SIVU

► OPPILAIDEN KUVATAIDETTA

1