OPS

Elokuun 1. päivänä 2016 esiopetuksessa, peruskoulun alaluokilla ja lukiossa siirryttiin uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen. Porrastuksessa on edetty niin, että nyt syksyllä 2019 ne ovat käytössä kaikilla vuosiluokilla.

Kemijärven OPSin saat luettavaksi  tästä (päivitetty 21.9.2018) ja tuntijaon nähtäväksi tästä.

OPSista selviää, mitä koulussa opetetaan ja kuinka monta tuntia mitäkin oppiainetta viikossa. Järjestyssäännöistä näkee, miten koulussa oppilaan odotetaan/edellytetään käyttäytyvän.

Omia kuvia (► Lisää oppilaiden töitä)

 Särkelä - Tytön oma kuvaSärkelä - Tytön oma kuva
Tytön oma kuva. Särkelä - Tytön oma kuva

TYÖ KANTAA HEDELMÄÄ

Särkelän koulussa on iloinen kouluhenki; sen  lähtökohtana ovat jokaisen yksilölliset kyvyt. Oppimisen kohteeksi on asetettu monipuoliset perustiedot ja –taidot; niistä tärkeimpiä nyky-yhteiskunnassa ovat yhteistyötaidot. Kasvatustyötä tehdään yhdessä kotien ja yhteistyöryhmien, kuten seurakunnan, kanssa. Tavoitteemme on, että lapsista kasvaa hyviä ja suvaitsevaisia ihmisiä, jotka pärjäävät elämässään niin yksilöinä kuin yhteisöjen jäseninä. Sananlasku sanoo tämän saman asian seuraavasti: Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Sateenkaaret.jpg

Särkelän koulun kasvatus- ja opetusperiaatteet:

 • hyviä käytöstapoja
 • tervettä itsetuntoa ja sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • yksilöllisyyttä – suvaitsevaisuutta
 • onnistumista, elämyksiä
 • myönteistä ilmapiiriä 
 • tietojen ja taitojen oppimista
 • kokonaisuuksien ymmärtämistä
 • monipuolisia oppimistapoja ja -taitoja
 • työn arvostamista – ahkeruutta
 • toisen arvostamista - kunnioittamista
 • työrauhaa – työniloa
 • oman osaamisen arviointia
 • luovuutta
 • yrittämistä