OPSit

Elokuun 1. päivänä 2016 esiopetuksessa, peruskoulun alaluokilla ja lukiossa siirryttiin uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen. Yläluokat ottavat uuden OPSin käyttöön porrastetusti, 2017 alkaen, niin että ne ovat käytössä kaikilla syksyllä 2019.

Kemijärven uuden OPSin saat luettavaksi  tästä ja uuden tuntijaon nähtäväksi tästä. Vanha/yläkoulun opetussuunnitelma löytyy puolestaan  tästä ja tuntijako tästä.

OPSista selviää, mitä koulussa opetetaan ja kuinka monta tuntia mitäkin oppiainetta viikossa. Järjestyssäännöistä näkee, miten koulussa oppilaan odotetaan/edellytetään käyttäytyvän.

Omia kuvia (► Lisää oppilaiden töitä)

 Särkelä - Tytön oma kuvaSärkelä - Tytön oma kuva
Tytön oma kuva. Särkelä - Tytön oma kuva

TYÖ KANTAA HEDELMÄÄ

Särkelän koulussa on iloinen kouluhenki; sen  lähtökohtana ovat jokaisen yksilölliset kyvyt. Oppimisen kohteeksi on asetettu monipuoliset perustiedot ja –taidot; niistä tärkeimpiä nyky-yhteiskunnassa ovat yhteistyötaidot. Kasvatustyötä tehdään yhdessä kotien ja yhteistyöryhmien, kuten seurakunnan, kanssa. Tavoitteemme on, että lapsista kasvaa hyviä ja suvaitsevaisia ihmisiä, jotka pärjäävät elämässään niin yksilöinä kuin yhteisöjen jäseninä. Sananlasku sanoo tämän saman asian seuraavasti: Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

Sateenkaaret.jpg

Särkelän koulun kasvatus- ja opetusperiaatteet:

 • hyviä käytöstapoja
 • tervettä itsetuntoa ja sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
 • yksilöllisyyttä – suvaitsevaisuutta
 • onnistumista, elämyksiä
 • myönteistä ilmapiiriä 
 • tietojen ja taitojen oppimista
 • kokonaisuuksien ymmärtämistä
 • monipuolisia oppimistapoja ja -taitoja
 • työn arvostamista – ahkeruutta
 • toisen arvostamista - kunnioittamista
 • työrauhaa – työniloa
 • oman osaamisen arviointia
 • luovuutta
 • yrittämistä