Oppilashuolto

 WP_20171022_007.jpg

► Sähköinen lukuvuositiedote

► OPS, oppilashuolto, luku 29

Oppilashuoltoon kuuluu kaikki oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen kouluyhteisössä. Se on niin yhteisöllistä kuin yksilökohtaista toimintaa; lähtökohtana on ennaltaehkäisevyys. Oppilashuoltohenkilöstöön kuuluu opetustoimea hoitavien lisäksi mm. kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi ja koululääkäri.

Oppilashuoltoryhmä(t)

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

Asiantuntijaryhmä voidaan koota tapauskohtaisesti yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän jäsenet nimetään oppilaan/huoltajan suostumuksella.

Koulukuraattori

Koulukuraattorin yleinen vastaanottoaika on koulullamme torstaisin klo 9.50 - 10.30, muina aikoina sovitusti. Perusopetuksen kuraattorina toimii Essi Maaninka-Mäkinen. Numero on  040 705 8592. Wilmakin tavoittaa.

Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitajana toimivan Kirsti Peltoniemen vastaanottopäivä on torstai. Hänet tavoittaa numerosta 0400 245 685. Myös Wilma on käytettävissä.

Kouluruokailu

- Syödään terveellisesti, sanoo Aino-keittäjä.png

Ruokailu tapahtuu viereisessä ruokalarakennuksessa. Se on porrastettu siten, että ensimmäiset luokat lähtevät syömään 10.35 ja viimeiset noin 10.40. Ruokailun jälkeen oppilaat saavat ksylitolipastillin. Oppilaalle kuuluu välipala, kun hänen koulupäivänsä päättyy klo 15.

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksia varten on olemassa erilliset perusopetuksen ja esiopetuksen kuljetusohjeet ja ne on vasta päivitetty (päätöspykälä).

Linja-autokortin käyttö

Linja-autokorttia saa käyttää vain normaaleihin koulumatkoihin, siis yksi leimaus/suunta. Koululla seurataan kortin käyttöä. Väärinkäytöstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset peritään huoltajilta.

Kouluhammashuolto 

Oppilaat kutsutaan hammashoitoon suoraan hammashoitolasta. Tarvittaessa, esim. särkytapauksissa, kodit tilaavat hammaslääkäriajan itse. 1. ja 2. luokan oppilaat kuljetetaan hammastarkastuksiin koulun toimesta, tätä vanhempien lasten kuljetuksesta huolehtivat vanhemmat. Hammaslääkärikäynneistä pitää ilmoittaa myös opettajalle, mikäli ne sattuvat koulupäivän ajalle.

----

Oppilashuoltoon liittyviä asioita löytyy myös sähköisestä lukuvuositiedotteesta.