Hankkeet

OPH-logo_taustaton 250.png

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

Tehemäkö yhesä? – Yhteisöllisyys kansalaisopistoissa. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2023

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet. Pyritään selvittämään keinoja yhteisöllisen toimintakulttuurin ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Tavoitteena on, että henkilöstö osaa määritellä yhteisöllisyyttä heikentävät ja sitä parantavat tekijät sekä tiedostaa oman roolin merkityksen opistonsa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja kehittymisessä.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven ja Rovaniemen kansalaisopistot sekä Lapin ja Meri-Pohjolan opistopiirit.

 

Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2023

Hankkeen aikanaopistoissa tullaan arvioimaan sosiaalista ja pedagogista esteettömyyttä sekä tarkastelemaan saavutettavuuden merkitystä ja pohtimaan erilaisiaasenteellisia osallistumisen esteitä. Hankkeen aikana opistoissa tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä on mukana Kemijärven kansalaisopisto ja 9 muuta kansalaisopistoa eri puolita Lappia.

 

Loisto! – strategiatyön ytimessä. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2021

Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suunnattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa.  Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto.

Kemijärven kansalaisopiston kestävän kehityksen käsikirja 2023-2026.pdf

Kestävän kehityksen käsikirja.png