Hankkeet

OPH-logo_taustaton 250.png

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

ONNO - Osaaminen näkyväksi. Näkymätön osaamiseksi. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Hankkeen tavoitteena on perehdyttää opettajat osaamisperusteisuusajatteluun sekä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Kansalaisopistossa saavutettua osaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Lapin opistopiiri, Meri-Pohjolan opistopiiri, Järvi-Saimaan kansalaisopisto ja Sipoon opisto.

Loisto! – strategiatyön ytimessä. Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2021

Opistojen strategioiden ja toimintaa suuntaavien asiakirjojen ajantasaistamiseen suunnattu hanke. Opistojen tavoitteena on tehdä nykyistä selkeämpiä suunnitelmia sekä konkreettisia ja mittavia tavoitteita, jotka ovat helposti ymmärrettävissä ja toteutettavissa.  Hankkeen tavoitteena on sitouttaa myös koko henkilöstö strategiatyöhön.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Kemijärven kansalaisopisto, Meän Opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto.