Syventävät opinnot

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Lopputyössä on soiva musiikillinen osuus ja mahdollisesti muita osuuksia.

Syventävien opintojen oppiaineet:

  • soitin tai laulu pääaineena
  • musiikin hahmotusaineet: harmoniaoppi, musiikinteoria, säveltapailu, yleinen musiikkitieto
  • yhteismusisointi

Syventävien opintojen päättötodistus sisältää:

  • Oppilaan suorittamat laajan oppimäärän syventävät opinnot
  • Syventäviin opintoihin sisältyvän laajan oppimäärän lopputyön aihe
  • Sanallinen arvio oppilaan suorittamasta taiteenalan laajasta oppimäärästä

Päättötodistus tulee pääsääntöisesti suorittaa neljän opintovuoden aikana. 
Todistukseen merkitään myös muut opintosuoritukset sekä opetussuunnitelman perusteiden vaatimat merkinnät.