Opintomaksut

Oppituntien pituus

Perustasolla pääaineen oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 45 min ja syventävissä opinnoissa 60 min.
Perustason opintoihin voidaan perustellusta syystä myöntää 60 minuutin oppitunti. Alle 9-vuotiaille
opintonsa aloittaville (2 x 30 min viikossa) tai lukuvuoden aikana perustason päättösuoritusta
tekevälle oppilaalle. Muissa tapauksissa peritään ylimääräisestä 15 minuutista erillinen maksu.

Lukukausimaksuista

Oppilaspaikka varataan aina koko lukukaudeksi. Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa lukukauden
aikana keskeyttävälle oppilaalle. Sisaralennus on 25 % toisesta lapsesta, 50 % kolmannesta ja
seuraavista. Sisaralennus koskee perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa olevia alaikäisiä
opiskelijoita. Sisaralennus ei koske ryhmäopetusta, musiikkileikkikoulua eikä tanssia.

Laskutus

Syyslukukausi laskutetaan lokakuussa ja kevätlukukausi helmikuussa. Maksujärjestelyistä tulee aina
sopia ennen laskutusta toimiston kanssa. Jos oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, toimistosihteeriin tai
rehtoriin pitää olla yhteydessä heti laskun saatuaan. Opintomaksut tulee suorittaa määräajassa.
Oppilas, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu
täysimääräisenä. Jos keskeyttäminen johtuu sairauden, paikkakunnalta muuton tai muun painavan
syyn vuoksi, voi rehtori kirjallisen anomuksen perusteella myöntää alennusta lukukausimaksuista.

Maksamattomat lukukausimaksut

Syyslukukauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen vuodenvaihteessa.
Kevätlukukauden maksamaton oppilasmaksu aiheuttaa opintojen keskeytyksen lukuvuoden lopussa.
Jos oppilaalla on kaksi maksamatonta oppilasmaksua, opinnot päätetään. Erääntyneet maksut annetaan
kuukausittain perintätoimiston perittäviksi. Opintomaksun alennusta on mahdollisuus hakea
taloudellisista syistä lasten ja nuorten opintojen tukemiseen syyslukukauden alussa.

 

Opintomaksualennushakemus 2023-2024.pdf on palautettava musiikkiopistolle 16.9.2023 mennessä.

Oppilailta perittävät opintomaksut € / lukukausi 1.8.2023 alkaen, Tulevaisuuslautakunnan päätös 27.6.2023 § 70.

Musiikkiopiston opintomaksut 3 % korotuksella

 

1.8.2023 alk.

Opintomaksut lukukaudelta

 

Perustaso

197,00 €

Syventävät opinnot

197,00 €

Perustaso ja syventävät; sivuaine 30´

137,00 €

Kuoro-, yhtye ja muu ryhmäopetus muille, kuin pääaineopiskelijoille 

 98,00 €

Soitinvuokra/lukukausi

 45,00 €

Lisätty opetus 15 min

42,00€

MUSIIKKILEIKKIKOULU, 45 min ei sisaralennusta

90,00 €

 Vauvamuskari 30 min

60,00€ 

TANSSIOSASTO, ei sisaralennusta

 

Tanssikoulu 45 min.

99,00€

Tanssikoulu 60 min.

111,00€

Tanssikoulu 75 min.

124,00€

 

 

 

  .

 

 

Yksityisesti suoritetut tutkinnot ja todistukset € / suoritus

 

Perustason suoritus

135,00 €

Opistotason suoritus

170,00 €

 

 

Ulkopuolisten soitinvuokra 20€/päivä, 100 €/lukukausi

 

Tilavuokrat, hintoihin lisätään alv. 24 %

1.8.2023

Akola-Sali, tuntihinnalla enintään 4 tuntia

 

32,00€/tunti

154,00€/päivä

Tanssi/musiikkileikkikoulusali, tuntihinnalla enintään 4 tuntia

29,00/tunti

114,00/päivä

Teorialuokka , tuntihinnalla enintään 4 tuntia

29,00/tunti

114,00/päivä

Muut luokat, tuntihinnalla enintään 4 tuntia

16,00€/tunti

57,00€/päivä