Palveluseteli, kotihoito

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli on palveluvaihtoehto kunnan oman tarjoaman kotihoidon palvelun lisäksi. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä. Palvelusetelin voimassaoloaika, käyttötarkoitus ja arvo määritellään asiakkaalle tehdyn palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaalle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan välinen erotus, eli omavastuu. Kunnan laatiman hoito- ja kuntoutussuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi.

Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä voidaan käyttää muun muassa

  • lyhytaikaiseen kotihoidon tarpeeseen
  • kylvetysavun järjestämiseen kodin ulkopuolella
  • kotisairaanhoidon palvelujen järjestämiseen
  • kotiutuksen tukemisen järjestämiseen

Tilapäisen seteli on tasasuuruinen ja asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

  • on asiakkaan tarpeiden mukaista toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista hoitoa
  • sisältää lääkejaon, mikäli se on asiakkaan hoito- ja kuntouttamissuunnitelmaan kirjattu

Palvelusetelin arvo

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tulosidonnainen, ja asiakkaan omavastuuosuus määräytyy säännöllisen kotihoidon asiakasmaksutaulukon mukaisesti. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä asiakas maksaa omavastuuta saman verran kuin hän maksaisi kotihoidon asiakkaana asiakasmaksuna.

Säännöllisen kotihoidon tai kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Alin palvelussetelin arvo on 7€ / tunti ja korkein 27€ / tunti.

Hyvinvointilautakunta määrittelee palvelusetelin arvon vähintään kahden vuoden välein.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin laskentakaavio 2019

Palvelusetelin arvo määräytyy hoito- ja kuntouttamissuunnitelmassa sovitun hoidon tarpeen ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.  Pariskuntien kohdalla huomioidaan perheen yhteiset bruttotulot. Kunnan työntekijä selvittää asiakkaan bruttotulot tuloselvityslomakkeella.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy asiakasmaksuasetuksen tulorajojen ja maksutaulukon mukaisesti. Laskemisessa käytetään seuraavaa maksutaulukkoa:

 Kotitalouden 
 koko

Tuloraja   €/kk

Vähennys 
%   

 1

576

35

 2

1063

22

 3

1667

18

 4

2062

15

 5

2496

13

 6

2866

4

(Bruttotulot – perusosa) x 35 %: 60 = asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin hintakatto – asiakkaan omavastuu = palvelusetelin arvo

Esimerkki:

Asiakkaan bruttotulot 1500 € / kk.

1500€ – 576€ = 924,00€ x 35 %* = 323,40 : 60 = 5,39 (oma vastuu)

27€ - 5,39€ = palvelusetelin arvo 21,61€ / h

Esim. Asiakkaan palvelut 24h / kk.

24h x 21,61€= palvelusetelin kokonaisarvo kuukaudessa on 518,64€

Hox! *Samassa taloudessa asuvat henkilöt 22 %. (väh. 1063€). Jos taloudessa enemmän henkilöitä, niin noudatetaan asiakasmaksutaulukkoa.

Lisätietoja palvelusetelistä:

Toimistosihteeri Leila Kujala, puh. 040 567 5704
Toimistosihteeri Henna-Riikka Lindqvist, puh. 040 658 5411
Palveluohjaaja Sirpa Karjalainen, puh. 040 481 1926
Kotihoidon osastonhoitaja Riitta Kerkkä, puh. 040 820 6906

Tervetuloa kotihoidon palvelusetelin käyttäjäksi (pdf) 

Kotihoidon ja asumispalveluiden palvelusetelien hintakatot vuonna 2019-2020 (pdf)

Palvelusetelin sääntökirja kotihoito ja vanhusten palveluasuminen (pdf)