Palveluseteli, päivätoiminta

Päivätoiminnan palveluseteli

Kemijärven kaupungin tavoitteena on ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten päivätoimintapalveluun 1.9.2021 alkaen. Nyt etsitään kiinnostuneita palvelutuottajia.

Päivätoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti 65 vuotta täyttäneille kemijärveläisille kotona asuville muistisairaille tai omaisen hoidossa oleville henkilöille. Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti jo säännöllisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat.

Palvelu on toimintakykyä edistävää ja kuntouttavaa toimintaa, johon kuuluu hoiva ja huolenpito, ateriat, liikuntaa, viriketoimintaa, henkilökohtaisen hygienian mahdollistamiseksi suihkupesu, tarvittaessa lääkehuolto ja verinäytteiden ottaminen. Asiakkaalla on mahdollisuus lepoon päivän aikana. Päivätoiminnan keston ollessa 6 tuntia, tarjotaan asiakkaalle aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi. Tarvittaessa järjestetään kuljetus.

Palvelun piiriin hakeudutaan joko täyttämällä palveluhakemus tai ottamalla yhteyttä Kemijärven kaupungin ikäihmisten palveluohjaajan tai omaishoidosta vastaavaan terveydenhoitajaan tai kotihoidon asiakkaana oman tiimin sairaan- tai terveydenhoitajaan.

HAKEMUKSIA PÄIVÄTOIMINTAAN EI TOISTAISEKSI VOI TEHDÄ

Hakijalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Palveluntarpeen arvioinnin perusteella asiakkaalle tehdään joko myönteinen tai kielteinen palvelupäätös. Mikäli päätös on myönteinen, laaditaan asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelma tai päivitetään voimassa olevaa kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaa.

Palvelusetelin arvo

Palveluseteli on tasasuuruinen, 50€/asiakas/käynti vuosina 2021-2022. Palveluseteli myönnetään pääsääntöisesti 1 käyntikerta/asiakas viikkoa kohden.

Palveluntuottaja voi periä palvelusetelin arvon ylimenevän osa asiakkaalta. Omavastuuosa ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin hyvinvointilautakunnan vahvistama kunnan oma päiväkeskusmaksu, joka vuonna 2021 on 18€/käynti.

Päivätoiminnan palvelusta palveluntuottaja voi periä lisäksi kuljetuksen omavastuu, joka on linja-automatkan alimman taksan mukainen/suunta.

Hyvinvointilautakunta määrittelee palvelusetelin arvon vähintään kahden vuoden välein.

 

Lisätietoja palvelusetelistä:

Toimistosihteeri, kotihoito puh. 040 567 5704

Ikäihmisten palveluohjaaja, puh. 040 481 1926

Kotihoidon osastonhoitaja, puh. 040 820 6906

 

Liitteet:

Vanhusten päivätoimintapalvelun myöntämisen perusteet

Palvelusetelin sääntökirja kotihoito, vanhusten päivätoiminta ja asumispalvelut (pdf)

Hakemus päivätoiminnan palvelusetelituottajaksi (word) , (pdf)