Työikäisten sosiaalityö

  • Sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • Asiakkaan kanssa laadittava palvelusuunnitelma
  • Kuntouttava työtoiminta

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista työtä. Tavoitteena on tukea asiakkaiden sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista. Asiakkaan asioissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muun palveluverkoston kanssa.

virtu_logo.jpg

Aikuissosiaalityön etätapaamiset https://virtu.fi/kemijarvi-aikuissosiaalityon-etatapaamiset

 

Sosiaaliohjaaja

Sirviö Johanna
040 525 9564

 

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi