Elatusapu

Lain mukaan molempien vanhempien tulee vastata lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan. Vanhempien asuessa erillään elatusavusta on hyvä sopia kirjallisesti. Silloin sitä voidaan hakea myös ulosottoteitse, jos elatusavun maksaminen laiminlyödään. Kirjallinen sopimus tehdään lastenvalvojan luona. Jos sopimukseen ei päästä asia voidaan viedä tuomioistuimen päätettäväksi.

Elatussopimuksella vanhemmat sopivat elatusavun suuruudesta. Elatusavun suuruus riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien maksukyvystä siten, että paremmassa taloudellisessa asemassa olevalla vanhemmalla on suurempi elatusvastuu. Lastenvalvoja voi arvioida elatusavun suuruuden oikeusministeriön antamien ohjeiden perusteella.

Elatussopimuksella vahvistettua elatusapua, kuten myös oikeuden määräämää elatusapua voidaan tietyin edellytyksin muuttaa uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa indeksikorotuksista kuntiin vuosittain joulukuun aikana. Mahdollisen indeksikorotuksen voi tarkistaa sosiaalivirastosta lastenvalvojalta.

Jos elatusvelvollinen vanhempi on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai ei pysty maksamaan sitä, hänen lapselleen maksetaan elatustukea. Elatustukea saa myös lapsi, jonka isyyttä ei ole vahvistettu. Tukea maksetaan myös silloin kun elatusapu on määrätty elatustukea pienemmäksi. Elatustukea haetaan voimassa olevalla elatussopimuksella KELA:lta.

Elatusavun määrää on mahdollista itse arvioida oheisen laskurin avulla.
https://virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri

virtu_logo.jpg

Lastenvalvojan verkkoneuvonta https://virtu.fi/kemijarvi-perheoikeudelliset-palvelut

Postiosoite:
Kemijärven kaupunki
PL 14
98101 Kemijärvi

Käyntiosoite:
Sairaala Lapponia
Sairaalakatu 9
98100 Kemijärvi

Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo 9-10

Lastenvalvoja
Kumpula Hanna
040 184 2652

Lastenvalvoja
Pöyliö Minna-Tiia
040 716 1642

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi