Sosiaaliasiamies

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.


Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:

Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet
Sointula, Maija-Kaisa
Heino, Jarno


Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)
sosiaaliasiamies@merikratos.fi


Postiosoite
Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.