Kuntouttava asumispalvelu

Kuntoutusyksikkö Karpalo

Kuntoutusyksikkö Karpalo on Kemijärven kaupungin ylläpitämä palvelu- ja tukiasumista mielenterveyskuntoutujille tuottava yksikkö. Karpalon toiminta tapahtuu kerrostalossa Pekankatu 2. Karpalossa tukiasuntoja on 22 ja lisäksi on yksi asunto varattuna tilapäisasumiseen. Tilapäisasumiseen voi tulla, jos tuntee yksinäisyyttä, ahdistusta, olo tuntuu muuten turvattomalta tms. Sairaalasta paluukin voi tarvittaessa tapahtua tukiasunnon kautta takaisin omaan asuntoon.

Toiminta- ajatuksena on, että asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaan ohjauksessa erilaisiin toimintoihin ja askareisiin. Toiminnat koostuvat pääasiassa arjen askareista. Asukkaita tuetaan selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti palvelu- ja tukiasumisen kaltaisessa asumismuodossa.

Hoito – ja ohjaustyö on asukaslähtöistä ja yksilöllistä, huomioidaan asukkaan yksilölliset tarpeet ja oikeudet. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat ohjaavat työtä ja auttavat asukkaita sitoutumaan omaan hoitoon ja kuntoutukseen. Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka huolehtii asukkaan henkilökohtaisista tarpeista. Työ tehdään kahdessa vuorossa aamu- ja iltavuoroina 07.00- 21.00, lisäksi yövalvonta.

 
Käyntiosoite
Pekankatu 2
98120 Kemijärvi

Osastonhoitaja
Tuula Valkola
040 139 8228

Vastaava sairaanhoitaja
Jonna Särkelä  
040 544 9783

Hoitajat 
040 707 7857 tai 040 635 1342

Sähköpostiosoite:
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi