Neuvolat

laakarit1.jpg
neuvolan odotusaula.JPG
vauvan hoito.JPG

Sairaalakatu 9

Neuvolatoiminta sisältää perhesuunnittelu- ja äitiysneuvolan, lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, aikuisvastaanoton ja erilaiset seulontatutkimukset.

Asioi verkossa 24/7

Klinik_Banneri_Kemijärvi_Neuvola.jpg

Verkkoasioinnin kautta voit hoitaa yleisimmät asioinnit neuvolaan silloin kun sinulle sopii.

ALOITA TÄSTÄ >

Toimintasuunnitelma

Neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Kemijärvellä, toimintasuunnitelma.

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnittelu on kokonaisvaltaista naisen ja miehen seksuaaliterveyden edistämistä ja ylläpitämistä.

Perhesuunnitteluneuvolatoiminnan tavoitteena on auttaa ajoittamaan raskaus asiakkaan toivomalla tavalla ja siten vähentämään ei toivottuja raskauksia ja raskauden keskeytyksiä,  sekä neuvonnan avulla ennaltaehkäisemään sukupuoliteitse tarttuvien tautien leviämistä.

Kirsti Peltoniemi 0400 245 685
Anu Rae-Lahtela 0400 245 196

Äitiysneuvolapalvelut

Äitiysneuvola keskittyy huolehtimaan odottavan äidin ja syntyvän lapsen terveydentilasta ja valmentaa odottavaa äitiä, isää ja koko perhettä lapsen syntymään ja hoitoon.

Ensimmäinen vastaanottoaika varataan oman asuinalueen terveydenhoitajalle kun raskaus on todettu.

Terveydenhoitajalla käydään odotusaikana noin 10 - 12 kertaa ja neuvola lääkärin vastaanotolla noin kolme kertaa.

Odotusaikana on mahdollista osallistua perhe- ja synnytysvalmennukseen.

Kirsti Peltoniemi 0400 245 685
Anu Rae-Lahtela 0400 245 196

Lastenneuvola

Neuvolassa lapsen kasvua ja kehitystä seurataan määräajoin, tuetaan vanhempia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Lastenneuvolassa käydään ensimmäisen ikävuoden aikana vähintään yhdeksän kertaa sekä 1-6 vuoden iässä vähintään kuusi kertaa.

Terveydenhoitajien ja lääkärien neuvolavastaanottoajat varataan oman alueen terveydenhoitajalta.

Kirsti Peltoniemi 0400 245 685
Anu Rae-Lahtela 0400 245 196

Aikuisneuvolan vastaanotto

Vastaanotolla annetaan yksilöllistä terveysneuvontaa ja sairaanhoidollista ohjausta sekä suoritetaan erilaisia toimenpiteitä mm. rokotusten anto, hemoglobiinin, verensokerin ja verenpaineen mittaukset.

Terveydenhoitajalla on mahdollisuus todistaa työstä poissaolo oman tai lapsen sairauden vuoksi.

Vastaanotto toimii ajanvarauksella neuvolan tiloissa.
Kirsti Peltoniemi puh. 0400 245 685

matkailijan terveysopas

influenssarokote

rokottaminen

neuvolan rokotusopas

verenpaineen kotiseurantaohje ja -lomake.pdf

Irtosolu l. papakokeet

Irtosolukokeella pyritään löytämään kohdunsuun ja kohdunkaulan kanavan pahanlaatuiset muutokset.

Tutkimuksiin kutsutaan tarkastusvuonna 30, 35, 40, 45, 50, 55 ja 60 vuotta täyttävät naiset.

Kokeen ottaa terveydenhoitaja neuvolan vastaanotolla.

Rinnat tutkitaan vastaanotolla ja asiakas ohjataan omatoimiseen rintojen tarkkailuun.

PAPA -kokeen vastaus tulee postitse kotiin.

Tutkimus kutsutuille ikäryhmille on maksuton.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Peruskoulussa terveydenhoitaja tarkastaa jokaisen oppilaan kerran lukuvuodessa, lääkäri viidennellä ja kahdeksannella luokalla.

Opiskelijatarkastus suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna. Oppilasta tavataan tarvittaessa useamminkin joko oppilaan omasta aloitteesta,

terveydenhoitajan kutsumana tai opettajan / oppilaan vanhemman suosituksesta.

Kouluissa toimii oppilashuoltoryhmät. Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä kodin, opettajien ja muiden asiantuntijoiden esim. lääkärin, psykologin ja fysioterapeutin kanssa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa panostetaan erityisesti siihen, että lapsi / nuori oppii pitämään hyvää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Kemijärven kouluterveydenhuollossa on siirrytty noudattamaan valtakunnallista Käypä hoito -suositusta lasten ylipainon seurannassa ja lihavuuden ehkäisyssä. Näin pyritään lisäämään lasten hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään erilaisia sairauksia kuten diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja sydän- ja verisuonisairaudet.

Kouluterveydenhuoltoon on laadittu toimintamallit lapsen/nuoren ylipainon ja lihavuuden seurantaan. 

Hillatien koulu
Suvi Nampajärvi 040 487 5232 vastaanotto koululla ilmoitettuina päivinä 
Anu Rae-Lahtela 0400 245 196 vastaanotto koululla ilmoitettuina päivinä

Lukio 
Suvi Nampajärvi 040 487 5232 vastaanotto koululla keskiviikosta perjantaihin klo 8:00-9:00 

Ammattiopisto (Redu Kemijärven yksikkö) ja aikuiskoulutuskeskus 
Kirsti Peltoniemi 0400 245 685 vastaanotto koululla ilmoitettuina päivinä 

Linkki sähköiseen ajanvaraukseen
www.ajanvaraus.fi/lappi/cmr/kemijarvi