Potilasasiamies

Kemijärven kaupunki ostaa potilasasiamiespalvelut Merikratos Sosiaalipalvelut Oy:ltä.
https://www.merikratos.fi/

Laki potilaan oikeuksista edellyttää, että jokaisessa hoitolaitoksessa on oltava potilasta avustava potilasasiamies. Palvelu on kuntalaisille maksutonta.

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu mm. :

 • avustaminen muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa
 • potilaan ohjaaminen keskustelemaan tai muuten selvittämään ristiriitatilanteita
 • potilaan oikeuksien edistäminen ja toteuttaminen terveydenhuollossa
 • tiedottaminen potilaan asemasta ja oikeuksista
 • palautteen tuominen henkilökunnalle toiminnan laadun parantumiseksi
 • Epäselviksi jääneet kysymykset tai valitukset hoidosta kannattaa selvittää ennen potilasasiamiehen puoleen kääntymistä hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

Potilaan oikeudet

 • hyvä terveyden- ja sairaanhoito ja siihen liittyvä kohtelu
 • pääsy hoitoon
 • tiedonsaantioikeus
 • itsemääräämisoikeus
 • hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitoksen johtajalle

Potilasasiamiehen 
tavoittaa arkipäivisin 
klo 8:30-16:00
010 830 5104
potilasasiamies@merikratos.fi
faksi: 010 830 5101
postiosoite:
Merikratos/Stöckel
Veitikantie 2
96100 ROVANIEMI

Veteraanikuntoutusasiat
Fysioterapeutti
Kellokumpu Tuulikki
040 756 5479