Työkyky käyttöön –hanke

Työkyky käyttöön –hanke on osa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jonka painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä. Työkyky ohjelmaan kuuluu 22 osahanketta eri puolilla maata, joista Työkyky käyttöön –hanke on pohjoisin ja se toteutetaan Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki. Hanke käynnistyi keväällä 2021 ja toiminta jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Työkyky käyttöön- hankkeen tavoitteena on rakentaa moniammatillinen palvelukokonaisuus osatyökykyisten tunnistamiseksi, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi sekä työllistymisen edistämiseksi. Haluamme Lapissa erityisesti vahvistaa voimavara- ja osaamiskeskeistä ajattelua ja viedä eteenpäin yhteiskunnallista muutosta siihen suuntaan, että jokaisella olisi oikeus ja mahdollisuus löytää omaa työkykyään vastaavaa työtä. Työkyky käyttöön- hanke integroi tulevaisuuden sote-keskuksen palvelut muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien palveluihin. Keskeisimmät yhdyspinnat ovat TE-toimisto, kunnan työllisyyspalvelut (sisältäen Ohjaamo-palvelut), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), Kansaneläkelaitos (KELA) sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

 

Työkyky käyttöön -hanke 
Hyvinvointikeskus Lapponia 
Työllisyysyksikkö, 2. kerros 
Sairaalakatu 9. 98100 Kemijärvi 

tyokykyohjelma.jpg