Työllisyyden hoito

Kemijärven kaupungin työllisyysyksikkö on toiminut vuodesta 2014 alkaen. Yksikössä työskentelee työllisyyskoordinaattori, työikäisten sosiaalityöntekijä, kuntoutussairaanhoitaja, kuntoutuslääkäri, TE-asiantuntija sekä työnsuunnittelija. Työllisyysyksikkö on keskittänyt toimintansa sairaala Lapponian tiloihin tarjoten työttömien terveys-, kuntoutus-, sosiaali- ja työllisyyspalvelut yhden luukun periaatteella.

Tarjoamme kaikille työttömille laaja-alaisen terveystarkastuksen (sähköinen ajanvaraus) ja seurannan sekä hoitoon ohjauksen, toiminnallisia työkyvyn arviointeja sekä monipuolisia työhönkuntoutusprosesseja yhdessä Saura-säätiön kanssa. Kaupunki tukee yrittäjiä, jotka palkkaavat työttömiä. Yritysyhteistyö on tärkeä osa toimintaa.

Työllisyysyksikkö tarjoaa palkkatuettua työtä sekä koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia. Ostamme laadukkaita kuntoutus- ja yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi.

Työttömyysprosentti Kemijärvellä on laskenut tammikuun 2016 19,5%:sta kesäkuun 2017 15,6%:n. Vuonna 2017 pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut puolessa vuodessa n. 50 henkilöllä. Tehostetun ja keskitetyn toiminnan tuloksena kunnan osarahoittama työmarkkinatukimaksu on kääntynyt laskuun ja laskee edelleen. Vuonna 2016 maksu oli -17% pienempi kuin edellisenä vuonna.

 

Käyntiosoite
Kemijärven kaupunki
 Hyvinvointikeskus Lapponia
Sairaalakatu 9
98100 Kemijärvi

Postiosoite
Kemijärven kaupunki
PL 14
98101 Kemijärvi

Työllisyyskoordinaattori
Björkman Heli
040 704 7640

Sosiaalityöntekijä
Porkka Sinikka
040 178 4996

Kuntoutussairaanhoitaja
Ikonen Marja-Liisa
040 120 7599

linkki sähköiseen ajanvaraukseen työttömien terveystarkastukseen

Kuntoutuslääkäri
Kerätär Raija

Työnsuunnittelija
Hamara Tanja
040 196 4158

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi