Kehitysvammapalvelut

040 486 7338Kehitysvammahuollon tehtävänä on tarjota kehitysvammaisen ja hänen perheensä tarvitsemat päivätoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan palvelut sekä tiedottaa kehitysvammahuollon erityispalveluista neuvonnan ja ohjauksen keinoin.

Toimimme yhteistyössä kehitysvammaisen, perheen, omaisjärjestöjen, muun vapaaehtoistoiminnan, paikallisten viranomaisten ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän henkilöstön kanssa tuottaessamme tarvittavat palvelut.

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa haluamme edesauttaa:
  ● kehitysvammaisten aktiivista toimintaa yhteisön jäsenenä
  ● kehitysvammaisen kasvua ja kehitystä
  ● perheiden hoito- ja kasvatustyötä 

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 - 2020 (pdf)
Kehitysvammahuollon ohjelma 2015 - 2020 (pdf) tiivistelmä

 
 Kehitysvammaliitto
● Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 Sosiaalihuoltolaki
 Laki sosiaalihuollon asiakasmaksuista
Kotikuntalaki

Toimintakeskus/Myllytupa
Osastonhoitaja Irma Ahapainen
Teollisuustie 6, 98120 Kemijärvi
040 572 5603

Kuumaniemen ryhmäkoti
Osastonhoitaja Tarja Alaluusua
Kalamiehenkatu 2
98100 Kemijärvi
040 195 2849

Jokirannan ryhmäkoti
Osastonhoitaja Johanna Kostamo
Heikinkatu 8
98120 Kemijärvi
040 486 7338

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

 

Sähköinen verkkoneuvonta vammaispalvelut