Vammaispalvelut

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Kaikista vammaispalveluista saa lisätietoja vammaisten palveluista.

Erityispalveluja ovat mm. vaikeavammaisten palveluasuminen, asunnon muutostöiden tukeminen ja asunnon varustaminen tarvittavin apuvälinein. Lisäksi vaikeavammainen henkilö voi saada liikkumiseen, viestintään tai vapaa-ajan toimintoihin tarvittaviin apuvälineisiin avustusta vammaisten palveluista.

Vammaisen henkilön avustajalle voidaan maksaa omaishoidontukea tai tukea vaikeavammaisen henkilön henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen.

Kuljetuspalvelua vaikeavammaiset henkilöt voivat saada työ- ja opiskelumatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. 
- Kuljetuspalveluhakemus (doc) , (pdf) 

Vaikeasti kuulo-, näkö- ja puhevammaiset henkilöt voivat saada taloudellista tukea tulkin käytön kustannuksiin.

Sopeutumisvalmennuksella autetaan vammaista ja hänen läheisiään oppimaan elämään vamman kanssa mahdollisimman täysipainoisesti. Valmennusta annetaan esimerkiksi kursseilla ja siihen voi osallistua koko perhe. Valmennusta saa ryhmä- tai yksilövalmennuksena. Lisätietoja saa hyvinvointipalveluiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja vammaisjärjestöiltä. Myös Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja vaikeavammaisten lääkinnällisenä ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena.

Vammaispalvelulain mukaiset autoilun tuet                                 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vammaispalvelulain 9 § mukaisen autoilun tuen periaatteista (pdf).


Puhelintunti 
maanantai - perjantai 
klo 9:00 - 10:00

Sosiaalityöntekijä
Juujärvi Eliisa
040 742 9644

Sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

virtu_logo.jpg

Vammaispalvelun verkkoneuvonta ja –asiointi ja etätapaamiset
https://virtu.fi/kemijarvi-vammaispalvelun-verkkoneuvonta-ja-asiointi