Esiopetus

 

Esiopetuksen lähtökohtana on lapsi ja hänen yksilölliset tarpeensa, kykynsä ja kiinnostuksen kohteet.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä.

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen perustoimintaa, ja se kuuluu kaikille esioppilaille. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa huoltajat yhdessä lapsensa ja esiopettajan kanssa asettavat lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle tavoitteita.

Kemijärvellä esiopetusta järjestetään Kallaan päiväkodissa, Särkelän päiväkodin esiopetus järjestetään Särkelän koulun tiloissa ja Jyvälänpuiston päiväkodin esiopetus järjestetään osoitteessa Kuumaniemenkatu 2.

 

Kemijärven kaupungin esiopetussuunnitelma (pdf)

Oppilashuoltosuunnitelma (pdf)

Esiopetuspäivät 2017-2018 (pdf) 

Esiopetuspäivät 2018-2019 (pdf)

Sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen

 

Esiopetuspaikat

Jyvälänpuiston esiopetus
Kuumaniemenkatu 2,
98100 Kemijärvi 
040 480 7306
(sijainti kartalla)


Kallaan päiväkoti 
Kallaantie 20
98440 Kallaanvaara 
040 572 0282
(sijainti kartalla)


Särkelän koulu
Lepistöntie 1
98120 Kemijärvi   
040 354 9082
(sijainti kartalla)