Hyvää vesihuoltoa - Kemijärven lämpö ja vesi Oy palvelee!

Kemijärven lämpö ja vesi Oy huolehtii vesihuollosta Kemijärven kaupungin alueella. Palvelumme kattavat hyvälaatuisen talousveden toimituksen sekä jäteveden käsittelyn. Käyttövetemme on puhdasta pohjavettä, jota otetaan pääosin Kostamon ja Suomun vedenottamoista.

Vesi- ja viemäriliittymät

Ennen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymistä on liittyjän oltava hyvissä ajoin yhteydessä vesihuoltopäällikköön, puh. 0400-296863. Liitokset tehdään vesiosaston toimesta tai vesiosaston valvonnassa. Vesimittarin asentaa aina vesiosasto.

Liittyjältä peritään voimassa olevan taksan mukainen liittymismaksu sekä vesimittarin asennuksesta mittarimaksu. Liittymisjohtojen (vesi- ja viemärijohdot laitoksen johdosta kiinteistölle) rakentamisen kustantaa aina liittyjä. Laitos voi oman runkoverkoston rakentamisen yhteydessä rakentaa kiinteistölle talojohdot. Tällöin talojohdon rakentamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen talojohtomaksu.

Toiminta-alueet

Vesi- ja viemärilaitokselle on määrätty toiminta-alue. Toiminta-alueella laitos on velvollinen tuottamaan vesihuoltopalveluja. Lisäksi toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä alueella olevaan vesi- ja/tai viemäriverkostoon. Alla olevista linkeistä pääset tarkastelemaan toiminta-alueita. 

Vesilaitoksen toiminta-alueet: 
1. Keskustan asemakaava-alue 1. kaupunginosa  2. kaupunginosan eteläpuoli 2. kaupunginosan pohjoispuoli  3. kaupunginosa  4. kaupunginosa 
2. Sipovaara-Kallaanvaara Isokylä  Puikkola 
3. Halosenranta  Peurakangas  Ruopsa 
4. Soppela  Lehtola   
5. Räisälä-Suomu  Käsmänperä  Joutsijärvi  
6. Tohmo-Leväranta   
7. Tapionniemi  Luokka-aapa   Vuostimo  Javarus  
8. Kostamo Kalkiainen  Oinas 
9. Ulkuniemi   Luusua   Juujärvi  

Viemärilaitoksen toiminta-alueet: Isokylä ym. (Isokylä, Porovaara, Soppela, Hanhiniemi, Räisälä, Haaparanta, Halkokangas, Sipovaara-Kallaanvaara, Halosenranta ja Tohmo)  ja Tarvas.

Veden laatu

Talousveden laatua valvotaan jatkuvasti terveysviranomaisten hyväksymän valvontaohjelman mukaan. Erityisen tarkkaan valvotaan veden terveydellistä laatua.

Talousveden tyypillisiä laatuarvoja Kemijärvellä ovat:
Mikrobiologinen laatu Vesi on mikrobiologisesti puhdasta
Veden pH 6,5-8,4
Veden kovuus 0,2 mmol/l (vesi on hyvin pehmeää)
Rauta alle 0.01 mg/l
Mangaani alle 0,01 mg/l

 Jätevedet

Jätevedet puhdistetaan keskusjätevedenpuhdistamolla Seinälässä. Puhdistuksessa käytetään kemiallis-biologista prosessia, jossa jätevedestä poistetaan orgaaninen aines ja fosfori. Puhdistusprosessissa syntyvä liete kuljetetaan Peurakankaalle, missä se kompostoidaan yhdessä tuhkasta, hakkeesta ja turpeesta muodostuvan tukiaineen kanssa.

Jätevedenpuhdistamolla otetaan vastaan asuinkiinteistöjen umpi- ja sakokaivolietteitä. Vastaanottomaksu on 7 €/m3 +alv.

Älä laita viemäriin liuottimia, polttoaineita, öljyjä, rasvaa, ongelmajätteitä, tukkivia kiintoaineita kuten tiskirättejä tai muuta kangasta.

Hinnasto ja taksat:

Käyttömaksut (PDF) 
Liittymismaksut (PDF)
Talojohtomaksut (PDF)
Yleiset toimitusehdot (PDF

Kulutus-Web

Kulutus-Web on sähköinen palvelu, jossa asiakkaat pääsevät syöttämään kulutuslukemansa sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.

Palveluun pääsemiseksi tarvitaan vesilaskusta tai vesimittarin luentakortista kulutuspaikan numero ja mittarinnumero. Palveluun tallennetaan vesimittarista täydet kuutiot.

Palvelun kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta vesiosastolle. Mikäli toivotte yhteydenottoamme niin lisätkää yhteystietonne viestiin.

Sisäänkirjautuminen

 

 

 

 

 

 

 

Katso uusi esitteemme »

Kysy lisää »