Lämmön- ja vedenjakelua Itä-Lapin seutukunnassa

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n toimialana on valmistaa lämpöenergiaa ja huolehtia sen jakelusta etupäässä Itä-Lapin seutukunnan alueella oleville kuluttajille, sekä niin ikään huolehtia saman alueen talojen huoltoon kuuluvista tehtävistä. 

Yhtiön toimialoina ovat lisäksi vesihuollon harjoittaminen, vesihuollon ja kaukolämpöverkostojen ja laitosten suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito, sekä edellä mainittuihin tehtäviin liittyvien palveluiden tuottaminen, myynti ja ostaminen. 

Toimintansa toteuttamiseksi yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niille rakennettavia toimialaansa palvelevia rakennuksia ja laitteita. Yhtiö voi tuottaa myös sähköenergiaa lämpöenergian tuotannon yhteydessä. 

Yhtiön omistaja:

Kemijärven kaupunki 100 %

Hallitus:  

  • Aarno Alaluusua, pj        
  • Rainer Wahlsten, vpj        
  • Raili Kerkelä, jäsen            
  • Anneli Meriläinen, jäsen            
  • Kyösti Sipovaara, jäsen

Varajäsenet:

  • Eino Meriläinen        
  • Kristiina Lautamo            
  • Timo Kyyhkynen          

Tilintarkastaja:

  • Tapio Raappana

Info

Rekisteröity 15.10.1976
Osakepääoma 331.200,00 EUR
Osakkeet 368 kpl