Ikäihmisten palvelut

Vanhustenhuolto / Ikäihmisten palvelut

Kysymys/idea:
Nyt kun vanhustenhoito on ulkoistettu jo reilu vuosi sitten, täytyy olla jo tiedossa kuinka paljon kaupunki on säästänyt euroja kuluneessa ajassa. Vai onko käynyt niin että kassa huutaa tyhjyyttään kun kaikki se raha minkä kaupunki maksaa palveluseteleillä palvelun tuottajille valuu pois talousalueelta ?

Hoitomaksut ja vuokrat esimerkiksi Esperillä menevät Helsinkiin ja Ouluun, siis ei jää kiertämään Kemijärvelle. Aikaisemmin raha kiersi takaisin suoraan kaupungin kassaan.  Jouluavajais puheissakin puhutaan ettei euro ole muuttolintu ostakaa omasta kaupungista.

Samalla virkamiehet ja päättäjät hiljaisesti hyväksyvät hoitotason laskemisen ja vähäisen hoitohenkilöstön loppuunpalamisen.

Miksi valtakunnalliset palveluntuottajat ovat kiinnostuneet näistä palveluista ? Sen tähden kun se on kannattavaa ja kunnat maksaa.  (kysymys tullut 11.9.2019)

Vastaus:

Ikäihmisten palveluiden vastuualueen toimintakate 2017 vuoteen 2018 on pienentynyt vuodesta 1,7 miljoonaa euroa johtuen mm. seuraavista vastuualueella toteutuneista rakenteellisista muutoksista:

  • kunnan tehostetun palveluasumisen yksikön, Hoitokoti Puistolan, liikkeenluovutus Attendolle ja palvelusetelin käyttöönotto tehostetussa palveluasumisessa
  • laitoshoidon vähentäminen, jonka myötä 30-paikkainen pitkäaikaisvuodeosasto, osasto 2 yhdistettiin akuuttivuodeosaston kanssa ja sairaansijoja vähennettiin
  • vajaakäytöllä olleen vanhusten palveluasumisyksikkö Taika-kodin toiminnan lopettaminen. Asukkaat siirtyivät Tunturilan Palvelukeskukseen, joka oli myös runsaasti vajaakäytöllä. Taikakodin tiloihin muutti kehitysvammayksikkö Jokirannasta.
  • vajaakäytöllä olleen intervalliyksikkö Luhtavillan käytön tehostaminen ohjaamalla yksikköön vuodeosaston potilaita kuntoutusjaksoille

Esperi Kiekerö aloitti palvelusetelituottajana marraskuussa 2017 ja vuoden 2018 alussa 30-paikkaisen pitkäaikaisvuodeosaston toiminta päättyi. Vuodeosastotoiminnan supistamisen mahdollisti Esperi Kiekerön yksikön aloittaminen palvelusetelituottajana, koska suurin osa vuodeosaston potilaista pystyttiin siirtämään Esperi Kiekeröön. Pitkäaikaisvuodeosasto 2:n nettokustannukset olivat 1 405 749€ vuonna 2017.

Kaupungin ainoan oman tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikön, Hoitokoti Puistola, liikkeenluovutus Attendolle tapahtui 23.4.2018.

Vuonna 2017 Hoitokoti Puistolan nettokustannukset olivat 3 081 728€ ja vuonna 2018 kustannukset olivat 837 859€ (tammi-huhtikuu 2018). Palvelusetelikustannukset vuonna 2018 yht. 1 946 396 (Attendo ja Esperi).

Vuodelle 2019 palvelusetelirahaa on varattu budjettiin 2 600 000€.  (30.9.2019 Päivi Piisilä)