Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

Kysymys/idea:
Kun tätä keskustakampusta aletaan sitten rakentamaan, mihin nämä lapset siirtyvät väistötiloihin siksi aikaa? Ei kai lapset voi käydä turvallisesti koulua työmaa-alueella? Kuitenkin nykyinen Hillatien koulurakennus tarvitsee kipeämmin remonttia kuin Isokylän koulu, ja vielä sen uudisrakennuksen rakentaminenkin vaatii työmaalle isosti tilaa.
Eikö siinä tilanteessa, kun keskustakampusta aletaan rakentamaan, olisi hyvä, että väistötilat järjestyisi Isokylän koulusta? (kysymys tullut 26.9.2019)

Vastaus:

Hillatien nykyinen koulu on hyvässä kunnossa ja sen johdosta ei tarvitse remonttia. Toki uudisrakennuksen myötä nykyiseen koulurakennukseen tehdään muutostöitä, joka parantavat käytettävyyttä. Nämä muutokset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, poikkeuksena keittiöön tehtävät muutokset.

Tämänhetkinen ajatus on, ettei Hillatien koulu tarvitse uuden tilan rakentamisen tai nykyisen tilan muutostöiden aikana väistötiloja. Pihan käyttö rakentamisen aikana tulee suunnitella siten, että välituntialue on turvallinen. (30.9.2019 Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/idea:
Miksi puhutaan koko ajan vain suurista säästösummista? Eikö kukaan uskalla tuoda julki sitä summaa, mikä menee maanteille, kun näitä lapsia sitten kuljetetaan taas toiselle puolelle kaupunkia jo valmiiksi pitkien matkojen päästä? Pikkukoululaiselle 40km suuntaan on jo ihan riittävän pitkä matka toteuttaa aamuin illoin, varsinkin kun lähtö ei todellakaan ole siten, että juuri ehtii kouluun oikeaan aikaan, vaan kyytiin luonnollisesti poimitaan pitkin poikin matkan varrelta, jolloin kauimmainen ehtii istua taksissa jopa 1,5h! Kohtuutonta mielestäni pienelle koululaiselle! 

Ja miten ylipäänsä on aiottu reagoida siihen, kun vanhemmat varmasti haluavat myös itse vaikuttaa, kumpaan kouluun sitten haluavat alakouluikäisen lapsensa laittaa, jos kaupunki osoittaa Isokylän lapselle kouluksi Särkelän, ja vanhempi haluaa lapsensa LÄHIkouluun Hillatielle, kuka sen päättää kenen lapsi menee Hillatielle, kenen lapsi Särkelään, kun oppilaaksiottoalue on kunnassamme koko kaupunki. Jos jo isommat sisarukset esim. menevät Hillatielle, niin saattaa tulla aikamoinen ryntäys pyrkiä saamaan saman perheen lapset jo ihan käytännön syistä Hillatien kouluun. Sukunimen mukaanko nämä sitten päätetään, kenen lapsi sijoitetaan mihinkin?(kysymys tullut 26.9.2019)

Vastaus:

Mikäli kouluverkossa tehtäisiin muutoksia ennen syksyä 2021, olisi sillä vaikutuksia koulukuljetuksiin. Summia on vaikeaa arvioida ja niitä selvitetään. Summat eivät ole salaisuuksia. Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Kieltämättä jopa nämä laissa esitetyt määräajat tuntuvat usein varsin kohtuuttomilta, mutta niiden sisällä opetuksen järjestäjän on pysyttävä.
Koulupaikasta päättää opetuksen järjestäjä. (30.9.2019 Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/idea:
Mikä on se rakennus, fyysisesti, mihin Särkelän koululla suunnitellaan mahtuvaksi kaikki alakoululaiset Isokylän koulusta ja Särkelän koulun oppilaat? Riittääkö siinä varmasti kaikille ulkona turvallista välituntitilaa? Onko kaikille vessatiloja? Miten ruokailut pystytään porrastamaan viisaasti, ettei käy niin että tulee joko järjettömän pieni väli lounaalla suhteessa aamupalaan tai välipalaan? Onko lasten kuljetuskustannukset laskettu näissä "säästöissä"? (kysymys tullut 25.9.2019)

Vastaus:

Luokkatiloja Lepistöntien koulurakennuksesta kyllä löytyy kaikille alaluokille, muiden sisätilojen (vessat yms.) soveltuvuus ja riittävyys isommalle oppilasmäärälle on parasta aikaa kartoituksessa. Välituntitila on jo tällä hetkellä puutteellinen ja siihen tulisi tehdä muutostöitä, jos koulun oppilasmäärä kasvaa. Lukujärjestystyöllä voidaan vaikuttaa siihen, että kaikille saadaan riittävä aika ruokailuun koulupäivän aikana. Ruokailut tultaisiin muutostilanteessa hoitamaan lasten ikätasot huomioiden säädyllisissä kellonajoissa. Koulukuljetusten hintaa mahdollisessa muutostilanteessa selvitetään parhaillaan. (30.9.2019 Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/idea:
Jos yläkoulut yhdistetään Hillatielle, ja alakoulut Särkelään, piha-alueet eivät tule riittämään niin suurille lapsimäärille. Miten tämä on suunniteltu ratkaistavaksi? Onko "säästöissä"  otettu huomioon kustannuksia kun tilaa täytyy saada lisää? (kysymys tullut 25.9.2019)

Vastaus:

Hillatien koulun piha ei tällaisen muutoksen johdosta tarvitse päivitystä. Särkelän koulun piha vaatisi muutoksia ja sen kustannuksia selvitetään. (30.9.2019 Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/idea:
Vuotaako seula? Särkelästä viedään kerran viikossa muutama oppilas TAKSILLA Isokylälle teknisten töiden oppitunnille? Onko taustalla opettajan mukavuus pitää oppitunnit omalla koululla? Miksi ei Hillatiellä ja miksi Sepänmäen koulu on suljettu, niin ettei siellä olisi opetusta voitu pitää? Tällaiset selän takana toimivat ratkaisut tekevät pienistä mutta omasta mielestä tärkeistä säästötoimista naurettavia. (kysymys 18.9.2019)

Vastaus:

Sepänmäen koulun käyttö on perusopetuksen osalta lopetettu, jotta pääsisimme irti vuokrakuluista. Lisäksi tilojen heikko kunto puolsi niistä luopumista. Oppitunnit järjestetään Isokylällä, koska Hillatien luokkatilaan ei mahdu. (19.9.2019 Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/Idea:

Rahaa säästettäväksi löytyy sieltä, missä menotkin ovat suuret. On tullut kuva, että koulukyyteinä käytetään liian paljon taksikyytejä. Eikö tunnit voisi suunnitella siten, että ne päättyisivät niin, että taksikyydit tulisivat täyteen? Oppilaatkin voisivat odottaa koululla, olisipahan avustajilla/ohjaajilla jotain työtä! (22.8.2019)

Vastaus:

Koulukuljetukset toteutetaan aina mahdollisimman edullisesti. Ensimmäinen vaihtoehto on aina bussikuljetus, mutta jos se ei onnistu, joudutaan käyttämään taksipalveluja. Taksit pyritään saamaan mahdollisimman täyteen, jotta kustannustehokkuus olisi paras mahdollinen. Haasteita koulukuljetuksissa on useita. Suurin niistä on oppilaiden eripituiset koulupäivät. Yläkoululaisella viikkotunteja on esimerkiksi 30 ja ykkösluokkalaisella 20. Tästä johtuen he eivät voi joka päivä kulkea samoissa takseissa, vaikka naapureina asuisivatkin. Jotta kuljetuskustannukset olisivat mahdollisimman pienet, järjestämme oppilaille odotustunteja. Odotustuntien kohdalla koulutuksen järjestäjän tulee muistaa laissa määritelty enimmäisaika koulumatkalle, joka oppilaalla saa olla. Odotustunnit lasketaan kuuluvaksi tähän aikaan. Tästä johtuen usein päivälle voi laittaa vain yhden odotustunnin, aina ei sitäkään, jos koulumatka on pitkä. Oppilaasta riippuen odotustunteja on noin 1-5/oppilas /viikko. Koulunkäynninohjaajien tarve perusopetuksessa on merkittävä ja heidän työaikansa tulee selvästi täyteen ohjauksesta luokassa, valvonnoista, apip-hoidosta sekä valmistelutehtävistä. (26.8.2019 Juha Narkilahti/Ilpo Tervonen)

---

Kysymys/Idea:

Ihmetyttää, että tällaisessa taloustilanteessa on Hillatiellä ja Isokylällä pieniä luokkia. Isokylällä on yhdeksän oppilaan luokka! Hillatiellä on pieni seiskaluokkia. Tuntuu, että koulupuolella rahaa riittää. Eikö kukaan puutu näihin? Eikö Isokylällä olisi voitu muodostaa yhdysluokka? Kyse ei ole yksistään taloudellisista näkökulmista vaan myös työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta. Särkelässä on kuulemma 22 oppilaan viitosluokka ja viime vuonna kuutosia oli samassa luokassa 21. Toiset säästävät, toiset elävät leveälti. Luulisi, että JOHTAVA rehtori toimisi tasapuolisuuden ja talouden tasapainottamisen nimessä, mutta ei! (31.8.2019)

Yhdysluokat käyttöön! Nyt on jopa alle kymmenen oppilaan ryhmiä. Puolet tunneista yhdysluokassa voitaisiin jakaa ja näin säästyy puolen opettajan palkka. (1.9.2019)

Vastaus:

Luokan toiminnan kannalta luokkakoko ei saa olla liian suuri eikä liian pieni. Vaihtelevat luokkakoot ovat olleet haaste perusopetuksessa, kun kouluja on useita ja lapsimäärä kaupungin eri puolilla vaihtelee suurestikin vuosittain. Vähäisestä lapsimäärästä ei välttämättä riitä kolmelle koululle riittävän kokoisia luokkia. Tämän vuoksi kouluverkkopäätös olisi ollut hyvä tehdä jo vuosia sitten. Tällä hetkellä alaluokkien keskimääräinen luokkakoko on kaupungissa 16,4. Isokylällä luku on 13,5, Särkelässä 18,3 ja Hillatiellä 17,3. Pienet syksyllä aloittavat ryhmäkoot aiheuttavat aina pohdinnan mahdollisuudesta järjestää yhdysluokkia. Yhdysluokka on mahdollista, jos on kaksi peräkkäistä pientä ikäluokkaa. Usein ongelmana on kuitenkin se, että seuraavalla luokka-asteella on iso ryhmä ja tämä estää yhdysluokan muodostamisen. Lisäksi tänä päivänä yksittäisten oppilaiden henkilökohtaisen tuen tarve on useissa pienissäkin ryhmissä niin merkittävä, että siihen on mahdotonta vastata isossa yhdysluokassa ilman lisäresurssia, mikä taas vie säästöt.

Yläluokkalaisten kohdalla oppilaiden tuen tarpeesta johtuen Hillatiellä on jouduttu järjestämään pieniä seiskaluokkia. Vastaavasti nykyisen yhdeksännen luokan kohdalla kolmesta luokasta on yhdistetty kaksi luokkaa. Yläkoulun kohdalla oppilasryhmien keskikoko on kaupungissa 15 oppilasta. Hillatiellä luku on 14,6 ja Isokylällä 15,5. Kouluverkkoratkaisun myötä ryhmien keskikoko nousee jonkin verran.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen kustannukset ovat laskeneet usean edellisen vuoden ajan. Tähän ovat vaikuttaneet mm. koulujen lakkauttamiset, tilojen vähentäminen ja tehtävien uudelleenjärjestely. (2.9.2019/Ilpo Tervonen)

---

 

---