Tekniset palvelut

Tekniset palvelut / Hiihtoladut

Kysymys/idea:
Hei, Päivitetäänkö latujen kunnossapitoinfoa. Sivuilla on kovin kuollutta (Tarmo Alaluusua  3.12.2019).

Vastaus:

Kyllä päivitetään kunnossapitoinfoa. Tämän hetkinen tilanne on että päivityslaitteet ovat vielä saamatta edelliseltä urakoitsijalta joten niitä ei ole voitu asentaa uuteen koneeseen. Latuinfoa on tarkoitus tuottaa aiemman mukaisesti. Latupohjien huoltoa ja kunnostusta suoritetaan kuitenkin koko ajan. (3.12.2019 Martti Valkola)

---

Tekniset palvelut/
hiekoitus

Kysymys/idea:

Useana talvena on mm. Koti-Lapin tekstiviesti palstalla esitetty, eikö pyöräteiden laitaan voisi jättää toiseen laitaan hiekoittamaton ura, jota potkukelkkailijat voisivat käyttää. Esim. monet vanhukset käyttävät kauppareissuilla potkuria ja jos hiekkaa on koko pyörätien leveydeltä niin, ei kulkeminen silloin potkurilla onnistu. Lisäksi kun hiekoituksessa käytetään usein mursketta, sen peittyminen lumen alle vie kauan. Kyllähän siitäkin nyt jotain pientä säästöä tulisi kun hiekkaa/mursketta menisi vähemmän. Pienistä puroista kasvaa iso virta. (kysymys tullut 7.11.2019)

Vastaus:

Pyöräteiden laitaan ei voi jättää hiekoittamatonta aluetta, perustuen yksinkertaisesti turvallisuus seikkaan. Pyörätiestä tulisi huomattavasti vaarallisempi pyörätiellä liikkujille. Levityskoneet on myös suunniteltu levittämään murskeen koko pyörätien alueelle. Hiekkaa käytetään pääsääntöisesti keskustaajamien ulkopuolella ja mursketta taajamien sisällä. Keskustan katualueilla käytettävä hiekkaa tukkii sadevesi verkoston paljon pahemmin. Hiekka sisältää erittäin paljon hienoainetta ja se aiheuttaa myös paljon pahemman pölyhaitan keväällä. Liukkauden torjunnassa murske on huomattavan paljon parempi ja lisää näin ollen turvallisuutta. Hiekoitusta käytetään tarpeen mukaan turvallisuus etusijalla. (8.11.2019 Martti Valkola)

---

Liikuntapalvelut / Hiihtoladut

Kysymys/idea:

Koska Kemijärvellä aloitetaan latujen kunnostus?  (kysymys tullut 4.11.2019)

Vastaus:

Latujen kunnostuskausi alkaa latu-urien polantamisella heti kun lumitilanne sen sallii. Tilaaja hoitaa latupohjien polantamisen moottorikelkoilla. Latujen kunnossapito latukoneella on aloitettava heti kun lumitilanne sen sallii. Kunnostuksella on pystyttävä tasaamaan jäiset polanteet ja  tuiskupalteet. Jäistä latupohjaa/polannetta kunnostettaessa alusta on pehmennettävä murskaimella , jotta kunnostusjäljestä saadaan tasalaatuinen. (4.11.2019 Jukka Kuisma)

---

Tekniset palvelut / Tyhjät teollisuuskiinteistöt ja asunnot

Kysymys/idea:
Kaupungilla on tyhjiä kiinteistöjä joihin pitäisi saada toimintaa.

Ehdotan että kaupunki antaisi teollisuuskiinteistöjä ja muita vastaavia liiketiloja omakustannushintaan yrittäjille käyttöön. Yrittäjä maksaisi aluksi vain juoksevat kulut kuten lämmityksen ja sähkön ja pienet korjauskulut. Kenties myös omasta toiminnasta aiheutuneet.

1-3 vuoden päästä alettaisiin periä kohtuullista vuokraa kun yrittäjä on päässyt jaloilleen ja liikkeensä toimimaan.

Myös tyhjiä asuntoja kenties saataisiin käyttöön kun niitä tarjottaisiin vastaavalla periaatteella kuntaan muuttaville lapsiperheille asunnoksi. (kysymys tullut 1.11.2019)

Vastaus:

Teollisuustiloja vuokrataan omakustannushintaan yrittäjille. Omakustannukseen kuuluu ns. pääomaosuus, mikä kattaa omistajan maksamat rahoituskustannukset. Kaupungilla on ollut käytössä myös kysyjän tarkoittama ”kiitoratamalli”, jolloin pääomaosuutta voi alkaa maksamaan vasta myöhemmin, kun yrittäjä on saanut tuotantonsa toimimaan.

Tyhjien asuntojen vuokraus eri hintaan joillekin ei ole mahdollista, olisi syrjivää, jos samasta asunnosta olisi eri hinnoittelu. (4.11.2019 Markku Kankaanranta)

---

Kysymys/idea:
Auraus ja latupalvelut

Käsitykseni mukaan kuntalaki mahdollistaa yksityisteiden talviaurauksen avustamisen niin kuin latuverkostojen ja kelkkareittien ylläpidon ja rakentamisen avustamisen, samoin kuin tunturialueiden (Suomu ja Pyhä) latuverkostojen ja moottorikelkkareittien ylläpidon ja rakentamisen avustamisen.

Mitkä ovat kaupungin alueella olevien latuverkostojen ja kelkkareittien kokonaiskustannukset vuositasolla ja mitkä ovat vastaavat kustannukset tunturialueella (Suomu ja Pyhä)?.

Kaupungin tulisi pyytää lausunto talviaurausasiasta Kuntaliitolta.

(kysymys tullut 3.10.2019)

Vastaus:

Yksityistielain kokonaisuudistus astui voimaan 1.1.2019, mikä tarkoittaa merkittäviä muutoksia kunnan avustuksien myöntämisperiaatteisiin.
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityistielain mukaan yksityisteiden tienpitovelvollisuus ja siitä koituvat kustannukset kuuluvat tieosakkaille. Yksityistielakia ei sovelleta omiin teihin, eikä pääsääntöisesti sopimusteihin. Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan käytössä oleva tie.

Sopimustieksi kutsutaan tietä, jonka käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken. Uuden yksityistielain mukaisesti kunta ei voi ohjata yksityistielain mukaista avustamista kiinteistöjen omille teille ja sopimusteille. Yksityistielain mukaisen avustamisen sijaan kunnat voivat avustaa kiinteistöjen omia teitä ja sopimusteitä kuntalain yleisen toimivallan nojalla.

Kemijärven kaupunki selvittää erikseen perustetun työryhmän avulla  yksityistieavustusten periaatteet. Päätökset uusista periaatteista tehdään ensi keväänä. Tuleva talvikausi toimitaan nykyisillä avustusperiaatteilla. Kuntaliitosta voidaan tarvittaessa myös ottaa asiantuntija-apua.

Kemijärven kaupungin hiihtolatujen ja moottorikelkkareittien kunnossapitokustannukset ovat noin 250 000 euroa vuodessa. (4.10.2019 Jukka Kuisma)

---

Kysymys/idea:

Nykyinen käytäntö jatkukoon! Eli aurausavustukset entisen käytännön mukaan. Ei vanhat ihmiset ymmärrä tiekunnista puhumattakoon niiden perustamisesta, hönkäsen pöläystä!
nimimerkki : Maaseudullakin asutaan (1.9.2019)

Vastaus:

Yksityistie laki on muuttunut viime vuoden vaihteessa. Mikä tarkoittaa mm. sitä, että yksityisteille ei saa enää valtionavustusta ellei ole perustettu virallista tiekuntaa. Myöskään kunnat eivät voi antaa mm. aurausavustuksia ellei tiekuntaa ole perustettu. Joskin kunta voi mm. sosiaalisin perustein kuitenkin antaa avustuksia järjestäytymättömille yksityisteille. Kemijärven kaupunki päättää ensi keväänä mahdollisista uusista avustuskäytännöistä.

Yksityistieosakkkaiden edun kannalta on kuitenkin järkevää perustaa virallinen tiekunta.

Tuleva talvikausi mennään Kemijärvellä vanhoilla avustusehdoilla. (3.9.2019/Jukka Kuisma)