Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut / Vuorohoito

Kysymys/idea:

Kontrolloidaanko vuorohoidossa hoitoon tulevien lasten oikeaa hoitotarvetta millään lailla??

Jos toinen vanhemmista on kotona, onko oikeus ilta, viikonloppu, juhlapyhien hoitoon?

Jos huomioidaan oikea tarve, lapsi hoidetaan kotona kun toinen vanhemmista on vapailla. Tällä keinolla viikonloppujen ja juhlapyhien työntekijä määrää voidaan pienentää. Kustannukset pienenee.

Onko esim. mahdollista pyytää vanhempien työlistat, ja niiden perusteella varataan hoidot. Joissakin kaupungeissa tehdään näin. (kysymys tullut 3.2.2020)

Vastaus:

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin ja arki- ja juhlapyhinä. Vuorohoito ei ole subjektiivinen oikeus, mikä tarkoittaa sitä, että vuorohoitoa voi saada vain työn tai opiskelun vuoksi.

Kemijärvellä vuorohoidon tarve tarkistetaan aina siinä vaiheessa, kun huoltaja hakee lapselleen/lapsilleen vuorohoitoa. Tällöin tarkistetaan työpaikkatiedot (varmistuu aina myös työnantajalta saadusta palkkatodistuksesta) sekä tarkempi vuorohoidon tarve (iltaisin, öisin ja arki- ja juhlapyhinä). Tämän selvityksen jälkeen tehdään päätös vuorohoitopaikasta. Lapsikohtaista vuorohoidon tarvetta seurataan säännöllisesti sähköisen järjestelmän kautta sekä huoltajien kanssa käytävissä keskusteluissa. Mikäli vuorohoidon tarve päättyy, lapsi siirtyy joko lähipäiväkotiin tai johonkin muuhun kaupungin päiväkotiin, riippuen vapaina olevista varhaiskasvatuspaikoista. Selvitysten ja säännöllisen seurannan perusteella, meillä on todellinen vuorohoidon tarve tiedossa.

Viikonlopuissa, öissä ja arkipyhissä henkilöstömitoituksessa huomioidaan varhaiskasvatuslain- ja asetuksen mukainen henkilöstö suhteutettuna lasten määrään ja ikään.  Lisäksi huomioidaan työntekijöiden kohdalla KVTES:n mukaiset säädökset jaksotyöstä.

Käytäntö työvuoroluettelon pyytämisestä työantajalta vaihtelee kunnittain. Kemijärvellä emme lähtökohtaisesti pyydä työvuoroluetteloita nähtäväksi kun huoltajat varaavat hoitoaikoja, mutta pyydämme työnantajan vahvistamat työvuoroluettelot nähtäväksi tarvittaessa. (5.2.2020 Marja-Leena Karjalainen)