Kaupunginvaltuusto

 

Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.  
Kaupunginvaltuustossa on 27  jäsentä.
Nykyinen toimikausi on vv. 2017 - 2021.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi. 
Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaupungintalolla valtuustosalissa, Hallituskatu 4

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä osoitteessa: http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames. Esityslista julkaistaan samana päivänä kun se on postitettu valtuutetuille. Asialista julkaistaan myös paikallislehdessä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla Palvelupiste Sortteerissa sekä sähköisellä ilmoitustaululla
Pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Valtuusto päättää: 1) kuntastrategiasta; 2) hallintosäännöstä; 3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista; 6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 12) tilintarkastajien valitsemisesta; 13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginvaltuuston  jäsenet 2017 - 2021:

 

Puheenjohtaja
Niemelä Veikko, Keskusta
040 150 9872, 0400 156 583 
veikko.niemela@kemijarvi.fi  

1. varapuheenjohtaja
Pikkarainen Juha, Vasemmistoliitto 
040 358 2656
juha.pikkarainen@kemijarvi.fi

2. varapuheenjohtaja
Ruokamo Anita, Keskusta 
040 825 1667  
anita.ruokamo@kemijarvi.fi

Aalto Pirkka, KD 
040 557 5346   
pirkka.aalto@kemijarvi.fi   

Harju Markku, SDP 
0400 396 289 
markku.harju@kemijarvi.fi

Huczkowski Johan, Sininen Tulevaisuus
johan.huczkowski@kemijarvi.fi

Imporanta Aulikki, Keskusta 
0400 190 568 
aulikki.imporanta@kemijarvi.fi

Jaakkola Kauko, Vasemmistoliitto 
040 583 6463 
kauko.jaakkola@kemijarvi.fi

Kaisanlahti Tarja, Keskusta 
040 563 1994 
tarja.kaisanlahti@kemijarvi.fi

Kangas Esa, Sininen Tulevaisuus
040 829 2596 
esa.kangas@kemijarvi.fi

Kelloniemi Juhana,Perussuomalaiset 
044 284 4475 
juhana.kelloniemi@kemijarvi.fi

Kerkelä Mauno, Keskusta 
0400 290 058 
mauno.kerkela@kemijarvi.fi

Kortelainen Jukka, Kokoomus  
0400 712 811 
jukka.kortelainen@kemijarvi.fi

Koskela Lea, Keskusta 
0400 237 609 
lea.koskela@kemijarvi.fi   

Kostamovaara Teemu, Keskusta 
0400 375 507 
teemu.kostamovaara@kemijarvi.fi

Kotilaine Jarkko, Vasemmistoliitto 
040 556 9720 
jarkko.kotilaine@kemijarvi.fi

Laurila Pirjo, Keskusta 
040 577 4193  
pirjo.laurila@kemijarvi.fi

Lehtola Joonas, Keskusta 
040 145 8940 
joonas.lehtola@kemijarvi.fi

Meriläinen Eino, SDP 
0400 335 371 K
eino.merilainen@kemijarvi.fi

Nampajärvi Suvi, Keskusta 
040 514 2564 
suvi.nampajarvi@kemijarvi.fi

Ojala Jukka, Keskusta 
0400 159 845  
jukka.ojala@kemijarvi.fi

Ojala Kirsti, Vasemmistoliitto 
050 359 1129 
kirsti.ojala@kemijarvi.fi

Pöyliö Esa, Keskusta 
040 658 7990 
esa.poylio@kemijarvi.fi

Ruopsa Harri, Keskusta 
0400 730  793  
harri.ruopsa@kemijarvi.fi

Savukoski Riitta, Kokoomus 
040 777 7359 
riitta.savukoski@kemijarvi.fi

Sipovaara Kyösti, Sininen Tulevaisuus
040 735 3123 
kyosti.sipovaara@kemijarvi.fi 

Tikkanen Jani, Vasemmistoliitto 
040 823 7902 
jani.tikkanen@kemijarvi.fi


Kemijärven kaupunginvaltuuston paikkajakauma vv. 2017-2021:

 valtuusto paikkajakauma.jpg