Keskusvaalilautakunta

Vaalilain (714/98) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet:

Puheenjohtaja
Haapalinna Ilkka
040 189 4916

varapuheenjohtaja Eeva Moilanen 
jäsen Mirja Luukinen
jäsen Esko Mustonen
jäsen Ilkka Ruha

Varajäsenet järjestyksessä: 
Kiviniemi Mirjami
Kiemunki Raija

Vermas Maija-Leena
Hyyryläinen Unto
Kärri Petri
Kivelä Sakari
Huczkowski Elisa
Sirviö Antti
Niemimuukko Tiina

Kokoushuone, Hallituskatu 4

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

Käyntiosoite:

Hallituskatu 4 (sijainti kartalla)

Postiosoite:

Kemijärven kaupunki
PL 5, Hallituskatu 4
98101 Kemijärvi

Aukioloaika:

klo 9:00 - 15:00

Telefax: +358(0)16 815 589
Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi

 

 

Kemijärven äänestysalue:

001 Kemijärvi

Suomen lippu

Linkkejä: