Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan:
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 
Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja ja muut tarkastuslautakunnan jäsenet valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kuukausittain pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.15 ja muulloinkin tarvittaessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä.


Tarkastuslautakunnan jäsenet  2021 - 2025

Puheenjohtaja
Sirviö Antti
Varajäsen:  Koskenranta Pentti

Varapuheenjohtaja
Vaarala Jorma
Varajäsen:  Kilpeläinen Auvo

Jäsen
Pikkuvirta Sirkka
Varajäsen: Vermas Maija-Leena

Jäsen
Tikkanen Jani
Varajäsen:  Mulari Tauno

Jäsen
Wiik Jaana
Varajäsen: Kumpula Aili


Pöytäkirjanpitäjä
Maijala Merja
merja.maijala@kemijarvi.fi
Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi
+358(0)40 834 3849

KIRJAAMO
Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 3 krs
Postiosoite: PL 5, Hallituskatu 4,
98101 Kemijärvi 
Aukioloaika: klo 9:00 - 15:00
Telefax: +358(0)16 815 589
Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi