Tarkastuslautakunta

Kuntalain 121 §:n mukaan:
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 
Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja ja muut tarkastuslautakunnan jäsenet valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kuukausittain pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.15 ja muulloinkin tarvittaessa. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana päivänä.


Tarkastuslautakunnan jäsenet  2017-2021

Puheenjohtaja
Imporanta Aulikki 
+358(0)400 190 568
aulikki.imporanta@kemijarvi.fi

Varajäsen:  Kerkelä Raili

Varapuheenjohtaja
Jaakkola Kauko
+358(0)40 583 6463
kauko.jaakkola@kemijarvi.fi

Varajäsen:  Mulari Tauno

Jäsen
Hietanen Matti
+358(0)50 322 0555
matti.hietanen@kemijarvi.fi

Varajäsen: Kilpeläinen Auvo

Jäsen
Kalliokoski Tuomas
+358(0)40 506 5255
tuomas.kalliokoski@kemijarvi.fi

Varajäsen:  Jokiniemi Matti

Jäsen
Pikkuvirta Sirkka
+358(0)40 355 9317
sirkka.pikkuvirta@kemijarvi.fi

Varajäsen: Toukomies Sirkka

Pöytäkirjanpitäjä
Kumpula Aune
aune.kumpula@kemijarvi.fi
Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi
+358(0)40 770 8819

KIRJAAMO
Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 3 krs
Postiosoite: PL 5, Hallituskatu 4,
98101 Kemijärvi 
Aukioloaika: klo 9:00 - 15:00
Telefax: +358(0)16 815 589
Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi