Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kunnallismiehet

TOIMIELINTEN KOKOUKSET V. 2018

Kaupunginvaltuuston kokoukset:  5.2.2018, 5.3.2018, 16.4.2018, 11.6.2018, 12.6.2018, 24.9.2018, 12.11.2018, 17.12.2018

Kaupunginhallituksen kokoukset: 15.1.2018, 29.1.2018, 12.2.2018, 26.2.2018, 12.3.2018, 26.3.2018, 9.4.2018, 23.4.2018, 7.5.2018, 21.5.2018, 4.6.2018, 6.8.2018, 20.8.2018, 3.9.2018, 17.9.2018, 1.10.2018, 15.10.2018, 5.11.2018, 26.11.2018, 10.12.2018

Rakennuslautakunnan kokoukset: 23.1.2018, 6.3.2018

Hyvinvointilautakunnan kokoukset: 31.1., 27.2., 13.3., 27.3., 24.4., 29.5., 19.6., 28.8., 18.9., 30.10., 20.11.2018

Teknisen lautakunnan kokoukset:  18.1.2018, 14.2.2018, 22.2.2018, 14.3.2018, 26.4.2018, 17.5.2018, 30.5.2018, 19.6.2018, 23.8.2018, 4.10.2018, 1.11.2018

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (Hallituskatu 4) joka kuukauden 2. ja 4. arkimaanantai alkaen klo 16.00 ja tarvittaessa. Pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kokouskutsu ja asialista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Lisäksi kokouskutsu ilman asialistaa julkaistaan valtuustokaudella kaupungin ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä (Koti-Lappi -lehti)  sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

Tarkastuslautakunta kokoontuu kuukausittain pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.15 ja muutoinkin tarvittaessa lautakuntien kokoushuoneessa, Hallituskatu 4. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.

Hyvinvointilautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden viimeisenä tiistaina klo 16:00 alkaen ja muutoin tarpeen mukaan vaadittaessa. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla ja hyvinvointilautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset (siltä osin kuin ne ovat julkisia) pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16:00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, os. Hallituskatu 4 tai kokouskutsussa mainitussa muussa paikassa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään nähtävillä päätöksessä mainittuna päivänä kaupungin yleisessä tietoverkossa uuden kuntalain mukaisesti.

Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 16.00 alkaen teknisten palvelujen kokoushuoneessa, os. Vapaudenkatu 8 B, 3 krs. tai kokouskutsussa mainitussa muussa paikassa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti
nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.