Vireillä olevat yleiskaavat

 

Suomun matkailukeskusta, Räisälän kylää sekä valtatie 5 läheisiä alueita koskeva yleiskaavaehdotus on valmistunut (Suomun yleiskaava)

Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena kaavana. Ehdotus yleiskaavaksi, kaavaselostus sekä muut kaavaan liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 31.1 – 4.3.2014.

Suomun yleiskaavan kaavaselostus
Suomun yleiskaavan kaavakartta
Liite 1: Suomun yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Viranomaisneuvottelun muistio
Liite 3: Poroneuvottelun muistio
Liite 4: Maisemasuunnitelma
Liite 5: Rakennettu kultuuriympäristö
Liite 6: Suomun lisäluontoselvitys
Liite 7: Muinaismuistotarkistus
Liite 8: Rakennemalli, koko alue
Liite 8b: Keskustatutkielma VE1
Liite 8c: Keskustatutkielma VE 2
Liite10: Kantatilataulukko

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö p. 040 525 0924, sähköposti tapio.poylio@kemijarvi.fi taikka kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Lauri Solin puh. 010 409 5294, sähköposti lauri.solin@tcg.fi.


Pitkävaara-Pöyliövaara-Pöyliö-Asemanseutu-Keskusta alueiden yleiskaava

Tekninen lautakunta on 20.2.2013 tehnyt päätöksen yleiskaavan laatimiseksi Pitkävaara-Pöyliövaara-Pöyliö-Asemanseutu-keskusta alueille. Kaava laaditaan ranta-alueiden osalta osittain maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue tarkentuu kaavatyön yhteydessä. Yleiskaavatyötä varten hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), luontoselvitys sekä rakennus- ja kulttuuriympäristön inventointi. Asiakirjat olleet nähtäville 25.10. - 25.11.2013.
Keskustan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Keskustan yleiskaavan luontoselvitys.
Keskustan yleiskaavan rakennus- ja kultturiympäristön inventointi.


Isokylän yleiskaava

- MRL:n 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaan julkisesti nähtävillä 22.6.-24.7.2009 

KAAVAKARTTA 
KAAVASELOSTUS
MAISEMASELVITYS
RAKENNUSINVENTOINTI
RAKENNUSTAPAOHJEET HALKOKANGAS-TARVAS
RAKENNUSTAPAOHJEET ISOKYLÄ  


Yleiskaava tuulivoimapuiston rakentamiseksi Nuolivaaraan 

wpd Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kemijärven yhteismetsän alueelle (Nuolivaara). Tekninen lautakunta on tehnyt kaavan laatimispäätöksen 26.2.2015. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena , jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asiakirjat olivat kulkisesti nähtävillä16.7.2015 –31.8.2015 ja vireilletulosta on tiedotettiin sekä kirjeitse että kuulutuksella lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja yleiskaavasta antaa kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh. 040 525 0924, sähköposti tapio.poylio@kemijarvi.fi taikka kaavan laatija Jarkko Kukkola, Sito Oy puh. 040 150 8315, sähköposti jarkko.kukkola@sito.fi. Nuolivaara osallistumis- ja arviointisuunnitelma  


MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 65 §:N JA –ASETUKSEN 19 §:N MUKAINEN JULKINEN NÄHTÄVILLÄPITO Räisälän ja Haaparannan kyläalueita koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen yleiskaavaehdotus asetettiin uudellen nähtäville.

Räisälän ja Haaparannan kyläalueita koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen yleiskaavaehdotus asetettiin uudellen nähtäville. Ehdotus yleiskaavaksi, kaavaselostus sekä muut kaavaan liittyvät asiakirjat olivat nähtävillä 22.2 – 24.3.2016 välisen ajan. Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö p. 040 525 0924, sähköposti tapio.poylio@ kemijarvi.fi taikka  kaavan laatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / Lauri Solin puh. 010 409 5294, sähköposti lauri.solin@tcg.fi
Kaavaehdotus (pdf)
Yleiskaavaselostus (pdf)
Liitteet 1-5 (pdf)
Liitteet 6-9 (pdf)
Liitteet 10-12 (pdf)_____________________________________________________________________________________________________________________

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 62 §:N JA –ASETUKSEN 30 §:N MUKAINEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN 
Nuolivaaran tuulivoimapuisto
Nuolivaaraan Kemijärven yhteismetsän alueelle  laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa tuulivoiman rakentamista varten. 

Hankkeelle on laadittu selvityksiä, yleiskaavaluonnos sekä -selostus, jotka ovat olleet julkisesti nähtävillä 13.11 – 15.12.2017 välisen ajan.

Valmisteluvaiheen osalta pidettiin esittelytilaisuus Kemijärven kaupunginvaltuuston istuntosalissa 22.11.2017, klo 17.00 alkaen. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnokset sekä selostetaan kaavan vaikutuksia. Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus keskustella kaavasta kaavoittajan kanssa.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö p. 040 525 0924 / tapio.poylio@kemijarvi.fi  taikka kaavan laatija Jarkko Kukkola p. 040 150 8315 / jarkko.kukkola@sito.fi

Kaavaluonnos 
Kaavaselostus 
Näkyvyysanalyysi
Melumallinnus
Varjon vilkuntamallinnus