Mittaus ja kartat

Kemijärven karttapalvelu on julkinen tietopalvelin, jossa voit tarkastella karttoja ja ilmakuvia sekä erilaisia kohdetietoja.

Löydät palvelimesta mm. kiinteistöt, rakennukset ja osoitteet. Voit myös tulostaa karttoja ja mitata etäisyyksiä sekä pinta-aloja.

Karttapalveluun liittyvissä asioissa yhteys Jemina Lahtelaan 040 159 2313 / jemina.lahtela@kemijarvi.fi 


Rajankäynti

Kiinteistönmääritystoimituksen eli virallisen rajankäynnin suorittaa Maanmittauslaitos

Rakennuksen sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan sokkelin valun jälkeen.

Tilaukset: jemina.lahtela@kemijarvi.fi

Pohjakartta

Karttajärjestelmänä on autocad -pohjainen YTcad -ohjelmisto maankäytön suunnitteluun ja karttahallintaan. Maankäyttö ylläpitää pohjakarttaa, joka koostuu useista tietoelementeistä: mm. kiinteistörajoista, rakennuksista, maastokuvioista, liikenneväylistä, korkeuskäyristä ja kunnallistekniikasta.

Pohjakartta-aineistojen tilaukset: jemina.lahtela@kemijarvi.fi

Numeerisen aineiston perusmaksu 55 € (sis. ALV). PDF tai tuloste vähintään 20 €/tilaus.

Kartat

Muita karttoja saa tilattua Maanmittauslaitokselta: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto

Opaskartta, osoitenimet ja osoitenumerot

Maankäyttö huolehtii kunnan osoitejärjestelmästä, antaa rakennuksille sekä kiinteistöille osoitenumerot ja nimet. Uudet osoitetiedot määritetään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Opaskartta Kemijärven karttapalvelussa


Kartat Kemijärven kotitarvemarjastuksen alueista (KV 31.3.2015 § 30)

Kartta Kemijärven kotitarvemarjastuksen alueista

Kartta suositus kaupallisen marjastuksen suoja-alueista


Tonttijako

Tonttijako on kartalle laadittu, asemakaavaa tarkentava rakennuskorttelin suunnitelma, jolla osoitetaan millaisiksi tonteiksi asemakaavan rakennuskortteli on tarkoitus jakaa.

Tonttijaot laatii kaupungingeodeetti p. 040 525 0924

Tontin lohkominen

Tontit erotetaan itsenäisiksi kiinteistöiksi lohkomistoimituksessa. Tontin lohkomiset Kemijärven alueella suorittaa Maanmittauslaitos

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistötietojärjestelmä sisältää Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistö- ja kirjaamisrekisterin, johon merkitään mm. tontit sekä muut maa- ja vesialueet sekä kiinteistöjen lainhuudot ja kiinnitykset.

Kiinteistötietoja sisältävien otteiden ja todistusten tilaus:

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/palvelut/osta-otteita-ja-todistuksia