Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä ja myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit. Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjauksesta, lupien käsittelystä ja rakentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta. Kaavoittaja Jemina Lahtela vastaa poikkeamislupa-asioista.

Lupa-asiat ja neuvonnat Lupapiste -palvelun kautta.

Katselmusajat varataan puhelimitse rakennustarkastajalta

Yhteystiedot:

Rakennusvalvontatoimisto Vapaudenkatu 8 B, 3. krs. 98100 Kemijärvi
sähköposti: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Rakennustarkastaja
Pekka Niemelä
0400 203 257

Suunnitteluavustaja
Ritva Jaakkola
040 356 3022

Ympäristönsuojelusihteeri
Paula Tarkka
040 520 3162
sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

Poikkeamisluvat:

Kaavoittaja Jemina Lahtela
040 159 2313


Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys Kv. 30.1.2017 § 4.

Rakennusvalvontataksa 1.3.2017

Poikkeamislupamaksu 1.6.2012

Muistilista rakentajalle ennen lopputarkastusta

Luvan hakeminen ja neuvontapyynnöt:

Logoa painamalla aukeaa lupapiste.fi -palvelu, mistä löytyy ohjesivusto ja pikaopas lupapisteen käyttöön.

  

Linkit:

www.talopeli.fi
www.hometalkoot.fi