Rakennusvalvonta

Kemijärvi_rakennukset.jpg

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä ja myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit. Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjauksesta, lupien käsittelystä ja rakentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta. Kaavoittaja Jemina Lahtela vastaa poikkeamislupa-asioista.
____________________________________________________________________________________________________________________

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT LUPAHAKEMUKSET

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 128 §:N MUKAINEN MAISEMATYÖLUPA

Kemijärven kaupunki on laittanut vireille maisematyölupahakemukset  koskien puistoalueita ja rakentamattomia tontteja;
Sipovaaran alueella harvennushakkuut seuraavien katujen varrella;
Juurelantie, Tervastie, Sipovaarankatu, Pietarinpolku, Kelotie, Herralantie, Pikkuvaarantie
Kallaanvaaran alueella harvennushakkuut seuraavien katujen varrella;
Kallaantie, Lomapellontie, Vuopajankatu, Vuopajanpisto, Koulutie, Kokontie, Kaarlontie,  Marjatie, Hannilantie, Vanhatie, Rauhantie
Asiakirjat ovat nähtävillä 7.6. – 29.6.2018 välisen ajanpalvelupiste Sortteerissa Vapaudenkatu 8, I-kerros.

Huomautukset tulee toimittaa viimeistään 29.6.2018rakennusvalvontatoimistoon, osoite Tekninen palvelualue / Rakennusvalvonta os. PL 5,  98101 Kemijärvi taikka sähköpostitse kirjaamo@kemijarvi.fi.

Lisätietoja lupahakemuksista antaa rakennustarkastaja Pekka Niemelä puh. 0400 203 257 taikka sähköposti pekka.niemela@kemijarvi.fi.
Lisätietoja hakkuista antaa kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö puh. 040 525 0924 taikka sähköposti tapio.poylio@kemijarvi.fi.

Sipovaaran harvennushakkuut
Kallaanvaaran harvennushakkuut

___________________________________________________________________________________________________________________

Lupa-asiat ja neuvonnat Lupapiste -palvelun kautta.

Katselmusajat varataan puhelimitse rakennustarkastajalta

Yhteystiedot:

Rakennusvalvontatoimisto Vapaudenkatu 8 B, 3. krs. 98100 Kemijärvi
sähköposti: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Rakennustarkastaja
Pekka Niemelä
0400 203 257

Suunnitteluavustaja
Ritva Jaakkola
040 356 3022

Ympäristönsuojelusihteeri
Paula Tarkka
040 520 3162
sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

Poikkeamisluvat:

Kaavoittaja Jemina Lahtela
040 159 2313


Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys Kv. 30.1.2017 § 4.

Rakennusvalvontataksa 5.7.2018

Muistilista rakentajalle ennen lopputarkastusta

Luvan hakeminen ja neuvontapyynnöt:

Logoa painamalla aukeaa lupapiste.fi -palvelu, mistä löytyy ohjesivusto ja pikaopas lupapisteen käyttöön.

  

Linkit:

www.talopeli.fi
www.hometalkoot.fi