Rakennusvalvonta

Kemijärvi_rakennukset.jpg

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennuslautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitaa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä ja myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit. Rakennusvalvonta vastaa rakentamisen neuvonnasta, ohjauksesta, lupien käsittelystä ja rakentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden valvonnasta. Kaavoittaja Jemina Lahtela vastaa poikkeamisluvista.

Luvan hakeminen ja neuvontapyynnöt:

 

Logoa painamalla aukeaa lupapiste.fi -palvelu, mistä löytyy ohjesivusto ja pikaopas lupapisteen käyttöön.

Kemijärven kaupungin rakennusjärjestys Kv. 30.1.2017 § 4.

Rakennusvalvontataksa

Muistilista rakentajalle ennen lopputarkastusta (Katselmusaikojen varaus: p. 0400 203 257)

Maa-ainesten ottoluvat ja kiviainesvarannot kartalla

Rakennus-, ympäristö- ja osoitetiedot kartalla

Julkipanolistat

 

Yhteystiedot:

Rakennusvalvontatoimisto Vapaudenkatu 8 B, 3. krs. 98100 Kemijärvi
sähköposti: rakennusvalvonta@kemijarvi.fi

Rakennustarkastaja
Pekka Niemelä
0400 203 257

Suunnitteluavustaja
Ritva Jaakkola
040 356 3022

Ympäristötarkastaja 
Eero Leppänen
040 542 3354 
sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi

Poikkeamisluvat:

Kaavoittaja Jemina Lahtela
040 159 2313
sähköposti: jemina.lahtela@kemijarvi.fi

Linkit:

www.talopeli.fi
www.hometalkoot.fi