Tontit

 
Yhteystiedot:

Kunnallistekniikan työnjohtaja Martti Valkola 
040 544 8015 martti.valkola@kemijarvi.fi 


Kemijärven kaupunki on panostanut yhä laajenevaan tonttitarjontaan niin yrityksille kuin yksityisillekin rakentajille. Asuntotontteja löytyy aivan keskustan välittömästä läheisyydestä. Tontteja on myös haja-asutusalueella kyläkeskuksissa. Kaupunki on vuodesta 1985 lähtien monipuolistanut myös lomatonttitarjontaansa. Ensimmäiset puhtaasti loma-asutukseen tarkoitetut tontit kaavoitettiin Suomun asemakaava-alueelle, Pyhätunturilla on myös loma-asuntotontteja. Ranta-alueilla loma-asuntotontteja on Ämmänniemessä Kemijärven rannalla.

Tonttien varausmaksu on 100,00 €/tontti ja varausaika enintään 9 kuukautta.

Vapaat asuntotontit

Vapaat lomatontit

Vapaat teollisuustontit

___________________________________________________________________________________________________________________