Työllisyyspalvelut

Kemijärvi osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun, joka järjestetään valtakunnallisesti

 1.3.2021–31.12.2024.         

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi.

Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. 

Kokeilualueen asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on Kemijärvi ja jotka

  • eivät täytä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä tai                                
  • ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla automaattisesti ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat.

Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.

Kemijärven Työllisyyspalvelujen tavoitteena on työnhakijoiden ohjaaminen tuetusti kohti työelämää.

Yksikön kautta järjestetään

  • Palkkatuki
  • Kuntouttava työtoiminta
  • Työkokeilu
  • Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat kaupungin kohteissa

Yksikössä toimii työikäisten sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja, jotka ovat tarvittaessa mukana asiakkaiden prosesseissa.

Yksikkö tarjoaa kaikille työttömille laaja-alaisen terveystarkastuksen. Ajanvaraus numerosta 040 1207599

  

Käyntiosoite
Kirkkokatu 16, 3 krs
98100 Kemijärvi

Postiosoite
Kemijärven kaupunki
Elinvoimapalvelut / Työllisyyspalvelut
Kirkkokatu 16, 3 krs
98100 Kemijärvi

Työllisyysasiantuntija
Savukoski Riitta
040 704 7640
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Työnsuunnittelija 
Hietajärvi Outi 
040 196 4158
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Asiakasvastaava 
Kivelä Outi 
029 503 9581 
kirjaamo@te-toimisto.fi

Asiakasvastaava 
Ahola Anu 
029 503 9643 
kirjaamo@te-toimisto.fi

Asiakasvastaava 
Similä Jenni 
029 503 9596 
kirjaamo@te-toimisto.fi

Sosiaalityöntekijä 
Impiö Leena 
040 178 4996 
etunimi.sukunimi@lapha.fi

Sairaanhoitaja 
Lahti Minna 
040 120 7599 
Neuvola 
Sairaalakatu 9, Kemijärvi 
tiistaisin ja keskiviikkoisin, klo 9-15 
etunimi.sukunimi@lapha.fi